Accountant en materieel belang: onafhankelijke deskundige

Een accountants is een onafhankelijke deskundige die de jaarrekening controleert op juistheid en volledigheid. De accountant controleert de jaarrekening, zodat gebruikers ervan uit kunnen gaan dat deze juist en volledig is. Gebruikers baseren hun beslissingen namelijk grotendeels op de jaarrekening, dus de kans op een onjuiste keuze moet zo klein mogelijk zijn.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Aangezien de directie de jaarrekening opstelt, mag dit orgaan niet zelf de controlerende accountant benoemen. De aandeelhouders hebben het meest belang bij juiste en volledige informatie, dus zij hebben het recht om de accountant opdracht te geven tot het controleren van de jaarrekening. Hierdoor is de accountant onafhankelijk van het bestuur.

  De accountant moet controleren of de jaarrekening het vereiste inzicht geeft en aan de wettelijke voorschriften voldoet, of het jaarverslag overeenkomstig de wettelijke voorschriften is opgesteld en met de jaarrekening verenigbaar is en of de overige gegevens zijn toegevoegd.

  Accountantsverklaringen

  Er zijn een aantal verklaringen die de accountant kan verstrekken. Dit zijn standaardverklaringen die voor iedereen duidelijk zijn. De accountant kan de volgende verklaringen verstrekken:

  • Goedkeurende verklaring: de jaarrekening geeft een goed inzicht in het vermogen en het resultaat.
  • Verklaring met beperking: de jaarrekening bevat een materiële afwijking of de accountant heeft een post niet kunnen controleren.
  • Oordeelonthouding: de accountant heeft de jaarrekening niet kunnen controleren.
  • Afkeurende verklaring: de jaarrekening geeft geen goed inzicht in het vermogen en het resultaat.

  Daarnaast moet de accountant verslag uitbrengen aan de Raad van Commissarissen over de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking.

  Goed inzicht of een getrouw beeld betekent dat de cijfers de werkelijkheid op een zodanige wijze weergeven dat externe belanghebbenden hun besluitvorming of oordeelsvorming in voldoende mate kunnen bepalen.

  Materieel belang

  Informatie die onmisbaar zijn voor de besluitvorming en oordeelsvorming moeten worden vermeld in de jaarrekening. Informatie die niet vereist zijn voor een goed inzicht, dienen achterwege gelaten te worden. Hierdoor wordt de jaarrekening niet te dik en blijft het toegankelijk.

  In de wet staat daarom dat een post niet afzonderlijk in de jaarrekening hoeft worden opgenomen, indien deze in het geheel van te verwaarlozen betekenis is voor het vereiste inzicht (art. 363 lid 3 BW 2). Bepaalde vereiste vermeldingen mogen alsnog achterwege gelaten worden, als deze op zichzelf en samen met soortgelijke vermeldingen van te verwaarlozen betekenis zijn voor het inzicht.

  Uitleg materieel belang

  Accountants hebben een methode ontwikkeld, waardoor zij kunnen bepalen bij welke afwijking er geen goed inzicht meer is. Informatie is van materieel belang indien het weglaten of het onjuist weergeven daarvan de economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening nemen, zouden kunnen beïnvloeden. Het materieel belang is een bedrag dat het belang van een afwijking weergeeft.

  Als de accountant het materieel belang op bijvoorbeeld € 10.000 vaststelt, dan zijn afwijkingen kleiner dan dat bedrag niet belangrijk. Deze afwijkingen hoeven dan niet te worden gecorrigeerd. Indien een afwijking groter is dan het materieel belang, moet deze gecorrigeerd worden in de jaarrekening. Door gebruik te maken van het materieel belang, hoeft de accountant niet alles tot op de euro nauwkeurig te controleren, waardoor hij zijn dure tijd efficiënt kan besteden.

  Criteria voor het berekenen van het materieel belang

  Om te kunnen bepalen welke posten wel nodig zijn voor een goed inzicht in de cijfers en welke niet, zijn er criteria voor het berekenen van het materieel belang. Dit zijn richtlijnen waarvan afgeweken mag worden als dit vereist is voor een beter inzicht.

  Onderstaande criteria zijn slechts indicaties om het materieel belang te berekenen. Als het vereist is voor het inzicht, moeten deze percentages groter of kleiner genomen worden.

  Materieel belang van een balanspost berekenen

  Het materieel van een balanspost wordt gesteld op 5% van het balanstotaal of 10% van de betreffende rubriek.

  Materieel belang van een resultatenrekening post berekenen

  Het materieel belang van een post in de resultatenrekening wordt gesteld op 5% van de toegevoegde waarde, of 10% van de betreffende rubriek.

  Volgende artikel »

  Datum gepubliceerd: 26-12-2016 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'Accountant en materieel belang: onafhankelijke deskundige'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  Accountant: onafhankelijke deskundige die de jaarrekening controleert op juistheid en volledigheid. De accountant hanteert daarbij het materieel belang.


  Over de auteur van 'Accountant en materieel belang: onafhankelijke deskundige'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.