succesvolboekhouden.nl
Gratis Exact boekhouden
De jaarrekeningBestendigheidsprincipe

Bestendigheidsprincipe: de jaarrekening moet vergelijkbaar zijn

Het bestendigheidsprincipe houdt in dat informatie uit de jaarrekening vergelijkbaar moet zijn. Dit betekent dat de cijfers vergeleken moeten kunnen worden met de cijfers van vorig jaar. Ook moeten alle soortgelijke posten in de jaarrekening op dezelfde wijze verwerkt worden.

Door een vergelijk te maken met voorgaande jaren, heb je als ondernemer een beeld van de ontwikkeling van je onderneming. Als je bijvoorbeeld ziet dat je kosten voor elektra enorm aan het stijgen zijn de afgelopen jaren, dan weet je dat daar iets aan de hand is. Op dezelfde manier kun je ook de omzet per artikel vergelijken met voorgaande perioden.

Er zijn twee soorten bestendigheid:
- Volgtijdelijke bestendigheid: informatie moet vergelijkbaar zijn met voorgaande perioden. Eenmaal gekozen waarderingsgrondslagen moeten jaarlijks aangehouden worden. Hierdoor wordt het vermogen en het resultaat op dezelfde manier bepaald.
- Gelijktijdige bestendigheid: soortgelijke posten moeten op dezelfde manier verwerkt worden. Dit betekent dat alle activa op dezelfde wijze bepaald moet worden. De voorraad en de gebouwen moeten bijvoorbeeld beide op aanschafwaarde gewaardeerd worden.

Artikel 362 lid 2 BW 2: de balans met de toelichting geeft getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte van het vermogen en zijn samenstelling in actief- en passiefposten op het einde van het boekjaar weer.

Artikel 362 lid 3 BW 2: de winst- en verliesrekening met de toelichting geeft getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte van het resultaat van het boekjaar en zijn afleiding uit de posten van baten en lasten weer.

Artikel 362 BW 2 geeft aan dat de indeling van de balans en resultatenrekening slechts wegens gegronde redenen mag afwijken van het voorgaande jaar. In de toelichting in de jaarrekening moet aangegeven worden wat die gegronde redenen zijn. Ook moet cijfermatig worden aangegeven wat de afwijkingen ten opzichte van het voorgaande jaar zijn. Bij een stelselwijziging moeten de vergelijkende cijfers zelfs worden aangepast.

6 principes bij de jaarrekening

Er worden 6 principes gehanteerd bij het controleren van de jaarrekening door de accountant:

Volgende artikel »

Gerelateerde begrippen


Gratis e-Boekhouden
XGratis e-Boekhouden