ALGEMEEN
 WETTEN EN REGELS
 DE BOEKHOUDING
 UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
 JAARREKENING SAMENSTELLEN
 ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE
 WERKKOSTENREGELING
 AANGIFTE BTW/ OMZETBELASTING
De jaarrekeningBestendigheidsprincipe

Bestendigheidsprincipe: de jaarrekening moet vergelijkbaar zijn

De eerste 100 klanten winnen een gratis abonnement bij e-Boekhouden, dus wees er snel bij!

Het bestendigheidsprincipe houdt in dat informatie uit de jaarrekening vergelijkbaar moet zijn. Dit betekent dat de cijfers vergeleken moeten kunnen worden met de cijfers van vorig jaar. Ook moeten alle soortgelijke posten in de jaarrekening op dezelfde wijze verwerkt worden.

Door een vergelijk te maken met voorgaande jaren, heb je als ondernemer een beeld van de ontwikkeling van je onderneming. Als je bijvoorbeeld ziet dat je kosten voor elektra enorm aan het stijgen zijn de afgelopen jaren, dan weet je dat daar iets aan de hand is. Op dezelfde manier kun je ook de omzet per artikel vergelijken met voorgaande perioden.

Er zijn twee soorten bestendigheid:
- Volgtijdelijke bestendigheid: informatie moet vergelijkbaar zijn met voorgaande perioden. Eenmaal gekozen waarderingsgrondslagen moeten jaarlijks aangehouden worden. Hierdoor wordt het vermogen en het resultaat op dezelfde manier bepaald.
- Gelijktijdige bestendigheid: soortgelijke posten moeten op dezelfde manier verwerkt worden. Dit betekent dat alle activa op dezelfde wijze bepaald moet worden. De voorraad en de gebouwen moeten bijvoorbeeld beide op aanschafwaarde gewaardeerd worden.

Artikel 362 lid 2 BW 2: de balans met de toelichting geeft getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte van het vermogen en zijn samenstelling in actief- en passiefposten op het einde van het boekjaar weer.

Artikel 362 lid 3 BW 2: de winst- en verliesrekening met de toelichting geeft getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte van het resultaat van het boekjaar en zijn afleiding uit de posten van baten en lasten weer.

Artikel 362 BW 2 geeft aan dat de indeling van de balans en resultatenrekening slechts wegens gegronde redenen mag afwijken van het voorgaande jaar. In de toelichting in de jaarrekening moet aangegeven worden wat die gegronde redenen zijn. Ook moet cijfermatig worden aangegeven wat de afwijkingen ten opzichte van het voorgaande jaar zijn. Bij een stelselwijziging moeten de vergelijkende cijfers zelfs worden aangepast.

6 principes bij de jaarrekening

Er worden 6 principes gehanteerd bij het controleren van de jaarrekening door de accountant:

Volgende artikel »

Gerelateerde begrippenOnline geld verdienen
Tips
Begrippen
Downloads
Boekhoudprogramma's
Gratis e-Boekhouden
Twitter   Twitter
Adverteren?
Doneren
Links
Sitemap
Contact
Wie, wat, waar?
Nieuwsbrief
Copyright © 2018

Online boekhouden
15 maanden gratis!

Online boekhouden
1e jaar gratis

Online boekhouden
1e maand gratis

Online boekhouden
1e maand gratis


Succesvolboekhouden.nl is niet aansprakelijk voor onjuistheden op deze website en eventuele schade die te maken heeft met het gebruik van deze website. Raadpleeg een specialist, zoals een accountant of belastingadviseur, voor meer informatie. ONLINE BOEKHOUDEN
Nu gratis online boekhouden!
1. e-Boekhouden* (tip!)
2. Exact Online (tip!)
3. Visma eAccounting
4. Twinfield
5. Yoursminc
* 15 maanden gratis! ZOEKEN
Begrippen | Tips | Sitemap
XGratis Exact Online