succesvolboekhouden.nl
Gratis e-Boekhouden
Uitgaven en ontvangstenDagboekenInkoopboek

Inkoopboek: verwerking van inkoopfacturen volgens factuurstelsel (2020)

In het inkoopboek verwerk je alle inkoopfacturen. Deze facturen ontvang je als je iets koopt, waarna je ze moet betalen. Volgens het factuurstelsel verwerk je deze facturen op basis van de factuurdatum. Als je facturen nog niet betaald hebt, heb je schulden. Deze schulden zijn crediteuren.

Verwerking in de boekhouding

In het inkoopboek verwerk je alle inkoopfacturen. Deze facturen ontvang je als je iets koopt, waarna je ze moet betalen. Volgens het factuurstelsel verwerk je deze facturen op basis van de factuurdatum. Als je facturen nog niet betaald hebt, heb je schulden. Deze schulden zijn crediteuren. De tegenrekening van het inkoopboek is dan ook de grootboekrekening crediteuren.

Als je bijvoorbeeld iets voor € 100 hebt gekocht en nog niet hebt betaald, heb je een schuld aan een crediteur. Je crediteurenschuld en je kosten nemen toe. De journaalpost in het inkoopboek hiervan is:

Debet Credit
Kosten 100

Je ziet dat de kosten (= debet) vermeerderd zijn door € 100 debet te boeken. Doordat je de journaalpost in het inkoopboek verwerkt, hoef je geen tegenrekening in te voeren. De € 100 wordt automatisch bij de crediteuren (=credit) op geboekt. Achter de schermen wordt er dus automatisch geboekt:

Debet Credit
a/ Crediteuren 100

Als je vervolgens de factuur betaald, nemen zowel je banksaldo als de crediteurenschuld af. Aangezien een betaling/aflossing van een schuld een uitgave is, moet de betaling in het bankboek verwerkt worden. De journaalpost in het bankboek hiervan is:

Debet Credit
Crediteuren 100

Je ziet dat, vóórdat je betaald hebt, de schuld aan crediteuren meer wordt. Nadat je betaald hebt, verminderen de schulden aan crediteuren (= credit) weer doordat je € 100 debet boekt. Per saldo heb je na de betaling dus geen schuld meer.

In het inkoopboek verwerk je alle inkomende facturen die je moet betalen. Van bepaalde uitgaven ontvang je geen factuur, zoals rentekosten en aflossingen van schulden. Dit zijn echter wel uitgaven, zodat ze in het bankboek verwerkt moeten worden.  

Subadministratie crediteuren

Veel ondernemingen betalen hun facturen niet direct. Hierdoor bestaat de grootboekrekening crediteuren uit schulden aan veel verschillende leveranciers. In de meeste boekhoudpakketten kun je per crediteur een nummer aanmaken, waardoor je de facturen per leverancier kunt inboeken. Je kunt dan per crediteur zien wat je nog moet betalen. Alle crediteurennummers bij elkaar wordt de subadministratie van de crediteuren genoemd. Dit is als het ware nog een extra niveau verder dan een grootboekrekening.

Door nummers voor de verschillende crediteuren aan te maken, kun je zien wat je nog moet betalen aan een bepaalde crediteur. Het komt ook vaak voor dat je van één leverancier meerdere facturen ontvangt. Je wilt dan natuurlijk ook zien welke factuur van de betreffende crediteur je al wel en welke je nog niet hoeft te betalen. In de subadministratie kun je bij het inboeken daarom ook vaak het factuurnummer invoeren. Bijvoorbeeld:

Datum Grootboekrekening Crediteurennummer Factuurnummer  Bedrag 
5-7-2014 Kosten 131000001 132014070501 € 100

De betaling van de inkoopfactuur verwerk je in het bankboek of kasboek. In het bankboek of kasboek geef je het betreffende crediteurennummer en factuurnummer weer in, zodat het bedrag op die factuur wordt afgeboekt en dus niet meer als schuld op de balans staat.

Inkoopfacturen invoeren in je boekhoudpakket

Facturen van je leveranciers kun je eenvoudig en snel invoeren in je gratis online boekhouding van e-Boekhouden. De volgende gegevens moeten ingevuld worden:

Boekstuk invoeren - inkoopfactuur

Probeer het invoeren van inkoopfacturen nu in het gratis boekhoudpakket van e-Boekhouden.

Volgende artikel »

Tip: het is aan te bevelen om regelmatig je crediteurenlijst door te nemen. Op de crediteurenlijst staan alle nog te betalen bedragen. Je moet deze regelmatig doornemen en bekijken welke facturen op korte termijn betaald moeten worden. Hierdoor voorkom je aanmaningen en alle kosten die daar bij komen kijken.

Tip: op een inkoopfactuur staat vaak een betalingstermijn vermeld. Deze termijn geeft aan binnen hoeveel dagen je de factuur betaald moet hebben. In de meeste gevallen kan het geld beter langer in je eigen zak blijven zitten, dan in die van je crediteur. Denk bijvoorbeeld aan de rente die je opbouwt. Het is dan ook aan te bevelen om de factuur als betalingsopdracht klaar te zetten, zodat het bedrag een paar dagen voor het verstrijken van de betalingstermijn overgemaakt is. Betaal ook weer niet op de laatste dag, omdat het vaak één of twee dagen duurt voordat de bank de betaling verwerkt heeft. Hierdoor voorkom je aanmaningen en alle kosten die daar bij komen kijken.

Gerelateerde begrippen

Gratis Exact boekhouden
XGratis Twinfield