succesvolboekhouden.nl
Gratis Exact boekhouden
De jaarrekeningContinuïteitsprincipe

Continuïteitsprincipe: de onderneming blijft voortbestaan

Het continuïteitsprincipe houdt in dat er bij de waardering van activa en passiva uitgegaan wordt dat de onderneming blijft voortbestaan. Als de continuïteit in gevaar is, wordt dit in de toelichting in de jaarrekening aangegeven.

Artikel 362 BW 2 geeft aan dat er bij de waardering van activa en passiva wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de werkzaamheden van de onderneming worden voortgezet. Indien die veronderstelling onjuist is of als en twijfel is over de continuïteit, dan moet een mededeling worden gedaan in de toelichting over de invloed op het vermogen en resultaat.

De waarde van activa en passiva is in de meeste gevallen lager bij discontinuïteit dan wanneer een onderneming wordt voortgezet. Indien een onderneming opgeheven moet worden, moet er gewaardeerd worden op liquidatiewaarde. Bij faillissement moet een gebouw bijvoorbeeld gedwongen verkocht worden. In de meeste gevallen is de verkoopprijs bij een gedwongen verkoop veel lager dan wanneer de ondernemer rustig op zoek kan gaan naar een goede koper. Het continuïteitsprincipe verplicht je om in de jaarrekening aan te geven hoeveel verlies je gaat lijden indien het voortbestaan van de onderneming onzeker is.

6 principes bij de jaarrekening

Er worden 6 principes gehanteerd bij het controleren van de jaarrekening door de accountant:

Volgende artikel »

Gerelateerde begrippen


Gratis Exact boekhouden
XGratis e-Boekhouden