succesvolboekhouden.nl
Gratis e-Boekhouden
Uitgaven en ontvangstenKasstelsel en factuurstelsel

Kasstelsel en factuurstelsel: periode van ontvangsten en uitgaven (2020)

Het kasstelsel houdt in dat je uitgaven en ontvangsten verwerkt in de periode waarin je ze daadwerkelijk uitgeeft of ontvangt. In het factuurstelsel worden kosten en opbrengsten verwerkt in de periode waarop ze betrekking hebben. Het factuurstelsel geeft een beter beeld van je resultaat.

Kasstelsel

Het kasstelsel houdt in dat je uitgaven en ontvangsten verwerkt in de periode waarin je ze daadwerkelijk uitgeeft of ontvangt. Dus als je een uitgave doet in 2014, moet dit in de boekhouding van 2014 zijn verwerkt. Hetzelfde geldt uiteraard voor een opbrengst. Als je bijvoorbeeld in 2014 iets koopt en pas in 2015 betaald, verwerk je de uitgave volgens het kasstelsel in de boekhouding van 2015, omdat je dan pas je uitgave doet. Evenzo kan het voorkomen dat je goederen verkoopt of diensten verleent in 2014, terwijl je het geld pas in 2015 ontvangt. Volgens het kasstelsel verwerk je deze ontvangst in de boekhouding van 2015. Het kasstelsel geldt voor ondernemers die voornamelijk (meer dan 90%) goederen of diensten aan particulieren leveren, zoals winkeliers, marktkooplieden, schoenmakers, kappers, glazenwassers, wasserijen, fietsenmakers, schoonheidsverzorgingsbedrijven, behangers, stoffeerders, horecabedrijven, autorijscholen. Deze ondernemers mogen ook kiezen om het factuurstelsel toe te passen. Voor de terug te ontvangen btw moet het factuurstelsel toegepast worden.

Factuurstelsel

In het factuurstelsel worden kosten en opbrengsten verwerkt in de periode waarop ze betrekking hebben. In dit stelsel worden kosten en opbrengsten verwerkt op basis van de factuurdatum. Als je bijvoorbeeld in 2014 iets koopt en een factuur ontvangt die je pas in 2015 betaald, dan verwerk je de kosten volgens het factuurstelsel in de boekhouding van 2014, omdat de factuurdatum in 2014 gelegen is. Evenzo kan het voorkomen dat je goederen verkoopt of diensten verleent en een factuur verstuurt in 2014, terwijl je het geld pas in 2015 ontvangt. Volgens het factuurstelsel verwerk je de opbrengst in de boekhouding van 2014, omdat de factuurdatum van de verstuurde factuur in 2014 ligt. Het factuurstelsel geldt voor ondernemers die goederen of diensten aan andere ondernemers leveren. In dat geval ben je namelijk verplicht een factuur te sturen, zodat je ook het factuurstelsel moet toepassen.

Samenvattend kan dus gesteld worden dat kosten en opbrengsten volgens:

De btw op ontvangen en verstuurde facturen geef je aan in de periode van de factuurdatum. Deze factuurdatum is namelijk leidend.  Je kunt deze factuurdatum niet uitstellen om zo het betalen van de btw uit te stellen. Je moet de btw namelijk ook aangeven wanneer je de factuur nog niet verstuurt hebt, maar de uiterlijke termijn voor het uitreiken van een factuur al wel is overschreden. De uiterlijke termijn voor het versturen van je factuur is de 15e dag van de maand volgend op de maand waarin je de betreffende goederen en/of diensten geleverd hebt. Dit houdt in dat wanneer je bijvoorbeeld een dienst op 1 april levert en de factuur nog niet verzonden is per 15 mei, je toch de btw moet aangeven in je btw-aangifte.

Ook geeft het factuurstelsel in sommige gevallen een veel beter beeld van je resultaat. Stel je nu eens voor dat je het hele jaar 2014 gewerkt hebt en pas in 2015 je geld ontvangt. Volgens het kasstelsel heb je in 2014 dan geen omzet en lijkt het alsof je niets gedaan hebt. In 2015 ontvang je het geld en heb je een grote omzet, terwijl je misschien helemaal niet meer werkt. Volgens het factuurstelsel worden de inkomsten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, 2014 dus.

Kijk op de website van de Belastingdienst en lees meer over:

Volgende artikel »

Gerelateerde begrippen

Gratis Exact boekhouden
XGratis e-Boekhouden