EnergieDirect.nl

Verschil kosten-uitgaven en verschil opbrengsten-ontvangsten

Het verschil tussen kosten-uitgaven en opbrengsten-ontvangsten. Uitgaven en ontvangsten zijn uit- en ingaande geldstromen, terwijl kosten en opbrengsten hebben betrekking op het resultaat in een periode.

In het kasstelsel zijn uitgaven en kosten gelijk aan elkaar, evenals ontvangsten en opbrengsten. In het factuurstelsel kunnen ze verschillend zijn.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Verschil kosten en uitgaven

  Uitgaven en ontvangsten zijn uit- en ingaande geldstromen. Deze worden geboekt op het moment dat de daadwerkelijk de onderneming verlaten of inkomen. Kosten en opbrengsten hebben betrekking op het resultaat in een bepaalde periode.

  Wat is nu het verschil tussen kosten en uitgaven? Het komt er kort gezegd op neer dat wanneer je banksaldo toe- of afneemt, er sprake is van een ontvangst of uitgave. Wanneer je iets in de resultatenrekening moet boeken, is er sprake van een kosten of een opbrengst.

  Het is uiteraard wel mogelijk dat een handeling zowel een kosten als een uitgave is, bijvoorbeeld als je iets koopt en de factuur direct betaald. Dit geldt ook voor een opbrengst en een ontvangst.

  In het beste boekhoudprogramma zijn kosten/uitgaven en opbrengsten/ontvangsten eenvoudig te verwerken. Daarbij is het niet van groot belang dat je het verschil tussen kosten-uitgaven en opbrengsten-ontvangsten precies weet, want het programma helpt je bij het maken van de juiste keuzes.

  Voorbeelden verschil kosten - uitgaven en opbrengsten - ontvangsten

  Hieronder volgen een paar voorbeelden ter verduidelijking van het verschil tussen kosten en uitgaven, en het verschil tussen opbrengsten en ontvangsten.

  Geen uitgave, wel kosten

  Stel dat je iets koopt en een factuur ontvangt, maar nog niet betaald. Op basis van het factuurstelsel moet je je aankoop al wel boeken in de resultatenrekening, omdat het een kosten is. Aangezien je nog niet betaald hebt, heb je nog geen uitgave gedaan en heb je een schuld (balans).

  Geen kosten, wel uitgave

  Vervolgens betaald je de factuur. Deze betaling is een uitgave. Doordat je betaald hebt, heb je geen schuld (balans) meer. Het afboeken van de schuld gebeurt op de balans en niet in de resultatenrekening, zodat het geen kosten is.

  Geen ontvangst, wel opbrengst

  Evenzo kan het voorkomen dat je goederen verkoopt of diensten verleent en een factuur verstuurt aan je klant, maar het geld nog niet ontvangt. Op basis van het factuurstelsel moet je je verkopen al wel boeken in de resultatenrekening, omdat het een opbrengst is. Aangezien je nog geen geld van je klant hebt ontvangen, is er nog geen sprake van een ontvangst en heb je een vordering (balans).

  Geen opbrengst, wel ontvangst

  Vervolgens ontvang je het geld van je klant. Hierdoor heb je alles van de klant ontvangen en heb je geen vordering (balans) meer. Het afboeken van de vordering gebeurt op de balans en niet in de resultatenrekening, zodat het geen opbrengst is.

  Geen kosten, wel uitgave

  Stel dat je een nieuwe auto koopt voor € 10.000. Dit is een investering (= bezit) die je onder de materiële vaste activa op de balans boekt. De € 10.000 heb je echter al wel betaald, dus het is een uitgave. Aangezien je niets in de resultatenrekening hebt geboekt, is er geen sprake van kosten. Een investering is dus wel een uitgave, maar geen kosten.

  Geen uitgave, wel kosten

  Vervolgens wordt de auto ouder, begint te slijten en wordt minder waard. Als je schat dat de auto 10 jaren mee zal gaan, moet je dus elk jaar 1/10 afschrijven. Afschrijvingen zijn geen uitstroom van geld en dus geen uitgave. De afschrijvingen boek je in je resultatenrekening als kosten. Afschrijvingen zijn dus geen uitgaven, maar wel kosten.

  Geen opbrengst, wel ontvangst

  Stel dat je € 10.000 leent van een familielid. Je ontvangt dus € 10.000 op je bank (balans) en je hebt een schuld (balans) van € 10.000 aan dat familielid. Deze handeling verwerk je dus niet in je resultatenrekening, zodat je geen opbrengst hebt. Wel heb je het geld ontvangen op je bank, zodat het wel een ontvangst is. Een schuld aangaan is dus geen opbrengst, maar wel een ontvangst.

  Geen kosten, wel uitgave

  Vervolgens wil je familielid zijn/haar geld in 10 jaren terug hebben. Je moet dus elk jaar 1/10 terug betalen. Doordat je jaarlijks geld moet terug betalen, neemt zowel je banksaldo als je schuld af. Beide staan op de balans, zodat er geen sprake is van kosten. Aangezien er wel geld uit je onderneming stroomt, is er wel sprake van uitgaven.

  Verschil kosten en uitgaven in het kasstelsel en factuurstelsel

  In het kasstelsel zijn uitgaven en kosten gelijk aan elkaar, evenals ontvangsten en opbrengsten. In het factuurstelsel kunnen kosten en uitgaven verschillend zijn.

  Volgende artikel »

  Veel gestelde vragen over het verschil tussen kosten en uitgaven (FAQ)

  Wat is het verschil tussen kosten en uitgaven?

  Uitgaven zijn uit- en ingaande geldstromen. Deze worden geboekt op het moment dat de daadwerkelijk de onderneming verlaten of inkomen. Kosten hebben betrekking op het resultaat in een bepaalde periode.

  Wat is het verschil tussen opbrengsten en ontvangsten?

  Ontvangsten zijn uit- en ingaande geldstromen. Deze worden geboekt op het moment dat de daadwerkelijk de onderneming verlaten of inkomen. Opbrengsten hebben betrekking op het resultaat in een bepaalde periode.

  Wat is het verschil tussen kasstelsel en factuurstelsel?

  In het kasstelsel zijn uitgaven en kosten gelijk aan elkaar, evenals ontvangsten en opbrengsten. In het factuurstelsel kunnen kosten en uitgaven verschillend zijn.

  Datum gepubliceerd: 26-12-2016 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'Verschil kosten-uitgaven en verschil opbrengsten-ontvangsten'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  Het verschil tussen kosten-uitgaven en opbrengsten-ontvangsten: uitgaven en ontvangsten zijn geldstromen, kosten en opbrengsten betreffen het resultaat.


  Over de auteur van 'Verschil kosten-uitgaven en verschil opbrengsten-ontvangsten'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.