succesvolboekhouden.nl
Gratis e-Boekhouden
De boekhoudingResultatenrekeningDirecte en indirecte kosten

Directe en indirecte kosten: het verschil in karakter (2020)

Kosten kunnen een direct of een indirect karakter hebben. Directe kosten kunnen direct worden toegewezen aan het object, bijvoorbeeld je eindproduct, een afdeling of een klant. Indirecte kosten zijn alleen volgens een verdeelsleuter toe te wijzen aan een product of een afdeling.

Directe kosten

Directe kosten kunnen direct worden toegewezen aan het object, bijvoorbeeld je eindproduct, een afdeling of een klant. Hierdoor kun je goed beoordelen wat het resultaat van een bepaald product of een bepaalde afdeling is. Zo is de inkoopwaarde van de omzet direct toe te wijzen aan je omzet, zodat dit directe kosten zijn. Ook de personeelskosten van je verkoopafdeling of productieafdeling zijn direct toe te wijzen aan respectievelijk de afdeling verkoop of de productieafdeling.

Indirecte kosten

Personeelskosten van de directeur of eigenaar zijn niet direct toe te wijzen aan één afdeling, omdat de directeur of eigenaar voor alle afdelingen van de hele onderneming werkt. Dit zijn indirecte kosten, die volgens een bepaalde verdeelsleutel aan de verschillende afdelingen kunnen worden toegewezen.

Voorbeeld indirecte kosten

Als een machine slechts één product kan produceren, zijn de afschrijvingskosten direct toe te wijzen aan de omzet van dat ene product. Als een machine verschillende producten kan produceren, zijn de afschrijvingskosten niet direct toe te wijzen.

De indirecte kosten moeten dan volgens een bepaalde verdeelsleutel aan de omzet van de verschillende producten worden toegewezen, namelijk aan de hand van de geproduceerde aantallen van elk product. Bijvoorbeeld: als een machine 90 producten A produceert en 10 producten B, dan worden de afschrijvingskosten voor 90% aan omzet A toegewezen en voor 10% aan omzet B.

Volgende artikel »

Gerelateerde begrippen

Gratis Exact boekhouden
XGratis Exact Online