succesvolboekhouden.nl
Gratis Exact boekhouden
De boekhoudingVerband tussen balans en resultatenrekening

Verband tussen balans en resultatenrekening (2020)

In een boekhouding zijn de balans en de resultatenrekening aan elkaar gekoppeld. De winst die uit de resultatenrekening rolt, komt ten goede aan het eigen vermogen van de ondernemer op de balans. Daarnaast betaal je kosten waardoor je banksaldo (balans, activa) afneemt.

Nu we de balans en de resultatenrekening afzonderlijk hebben besproken, wordt hier het verband tussen beide uitgelegd. Daarnaast betaal je kosten waardoor je banksaldo (balans, activa) afneemt. Deze kosten zijn een verlies (resultatenrekening). Dit verlies gaat vervolgens van je eigen vermogen af (balans, passiva). De balans, dus activa en passiva, is nu weer in evenwicht. Je ziet dus dat een handeling, zoals kosten betalen, altijd op twee rekeningen geboekt wordt. Daarbij wordt de ene grootboekrekening méér en de ander minder. Bijvoorbeeld: de grootboekrekening van de kosten wordt meer, terwijl je bankrekening minder wordt. De wijze waarop je uitgaven en ontvangsten inboekt, is elders op deze website beschreven.

Investering of kosten

Daarnaast is het vaak de vraag wanneer er nu sprake is van een investering of van een kosten. Investeringen zijn activa die worden aangehouden om meerdere productieprocessen mee te gaan en waarvan je verwacht dat ze meerdere jaren mee zullen gaan en een voordeel zullen opleveren.

Het is duidelijk dat dit bijvoorbeeld gebouwen, machines en installaties, vervoermiddelen, inventaris, enz, zijn. Moeilijker wordt het als het gaat om bijvoorbeeld gereedschap, zoals een boormachine of een telefoon. Ook deze uitgaven gaan langer dan één keer mee. Op deze manier kunnen veel te veel uitgaven als investeringen gezien worden, zodat de balans onnodig groot wordt.

Over het algemeen geldt in het midden- en kleinbedrijf de grens van € 450. Alle uitgaven beneden dit bedrag worden bestempeld als kosten en alle uitgaven groter dan het bedrag kunnen als investeringen geboekt worden (mits ze voldoen aan de eerder genoemde voorwaarden). De grens van € 450 heeft te maken met het feit dat er pas vanaf een investering groter dan € 450 investeringsaftrek geclaimd mag worden. Investeringsaftrek is een aftrekpost waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Kijk voor meer informatie over de investeringsaftrek op de website van de Belastingdienst.

Volgende artikel »

Gerelateerde begrippen

Gratis Exact boekhouden
XGratis e-Boekhouden