succesvolboekhouden.nl
Gratis e-Boekhouden
De boekhoudingHet grootboekGrootboekrubrieken

Grootboekrubrieken: het grootboek samengevat (2020)

Het grootboek is samengevat in rubrieken en opgebouwd als een boom met takken. De stam bestaat vaak uit de volgende rubrieken:

0 Vaste activa / Eigen vermogen / Voorzieningen / Langlopende schulden
1 Liquide middelen / Kortlopende vorderingen en schulden / Belastingen en premies
2 Tussenrekeningen
3 Voorraden
4 Kosten
5 Kostenplaatsen
6 Fabricagerekeningen
7 Inkoopwaarde van de omzet / Inkopen / Werk door derden
8 Omzet
9 Privémutaties (bij eenmanszaak en vof)

Vervolgens worden de rubrieken onderverdeeld in verschillende takken, de subrubrieken:

0 Vaste activa / Eigen vermogen / Voorzieningen / Langlopende schulden
1 Liquide middelen / Kortlopende vorderingen en schulden / Belastingen en premies
2 Tussenrekeningen
3 Voorraden
4 Kosten
40 Afschrijvingen
41 Personeelskosten
42 Huisvestingskosten
43 Machine- en exploitatiekosten
44 Autokosten
45 Verkoopkosten
46 Kantoorkosten
47 Branchespecifieke kosten
48 Algemene kosten
49 Financierings- en rentelasten
5 Kostenplaatsen
6 Fabricagerekeningen
7 Inkoopwaarde van de omzet / Inkopen / Werk door derden
8 Omzet
9 Privémutaties (bij eenmanszaak en vof)

Je ziet dat de rubriek kosten (4) is onderverdeeld in subrubrieken (40 , 41, 42, enz). Merk op dat alle subrubrieken beginnen met hetzelfde cijfer als de bovenliggende rubriek, namelijk het cijfer 4.

Deze subrubrieken worden nog verder vertakt en onderverdeeld:

0 Vaste activa / Eigen vermogen / Voorzieningen / Langlopende schulden
1 Liquide middelen / Kortlopende vorderingen en schulden / Belastingen en premies
2 Tussenrekeningen
3 Voorraden
4 Kosten
40 Afschrijvingen
41 Personeelskosten
42 Huisvestingskosten
4210 Betaalde huur
4220 Verzekeringskosten
43 Machine- en exploitatiekosten
44 Autokosten
4410 Brandstofkosten
4420 Autoverzekering
4430 Motorrijtuigenbelasting
4440 Boetes en bekeuringen
4450 Onderhoud en reparaties
45 Verkoopkosten
46 Kantoorkosten
4610 Kantoorbenodigdheden
4620 Telefoonkosten
4630 Onderhoud en reparaties
47 Branchespecifieke kosten
48 Algemene kosten
49 Financierings- en rentelasten
5 Kostenplaatsen
6 Fabricagerekeningen
7 Inkoopwaarde van de omzet / Inkopen / Werk door derden
8 Omzet
8100 Omzet 21%
8200 Omzet 6%
8300 Omzet 0%
9 Privémutaties (bij eenmanszaak en vof)

Je ziet dat de subrubrieken op hun beurt weer onderverdeeld zijn (4210, 4220, 4410, enz). Het laatste niveau met 4 cijfers is een grootboekrekening. Elke grootboekrekening heeft een uniek nummer. Merk op dat alle subrubrieken beginnen met dezelfde cijfers als bovenliggende rubriek, namelijk het cijfer 42 bij de huisvestingskosten en het cijfer 46 bij de kantoorkosten.

Op de grootboekrekening staan de uitgaven en ontvangsten per soort samengevat:

4 Kosten
40 Afschrijvingen
41 Personeelskosten
42 Huisvestingskosten
4210 Betaalde huur
31-1-2013 Huur pand januari 2.000,00
28-2-2013 Huur pand februari 2.000,00
31-3-2013 Huur pand maart 2.000,00
30-4-2013 Huur pand april 2.000,00
31-5-2013 Huur pand mei 2.000,00
30-6-2013 Huur pand juni 2.000,00
31-7-2013 Huur pand juli 2.000,00
31-8-2013 Huur pand augustus 2.000,00
30-9-2013 Huur pand september 2.000,00
31-10-2013 Huur pand oktober 2.000,00
30-11-2013 Huur pand november 2.000,00
31-12-2013 Huur pand december 2.000,00
4220 Verzekeringskosten 8.500,00
43 Machine- en exploitatiekosten
44 Autokosten
4410 Brandstofkosten
3-1-2013 Shell 80,1
5-2-2013 Tango 75,4
21-3-2013 Shell 91,23
11-5-2013 Avia 76,74
26-7-2013 Tango 90,84
7-9-2013 Shell 87,36
13-12-2013 Shell 77,98
4420 Autoverzekering
4430 Motorrijtuigenbelasting
4440 Boetes en bekeuringen
4450 Onderhoud en reparaties
45 Verkoopkosten
46 Kantoorkosten
4610 Kantoorbenodigdheden
4620 Telefoonkosten
4630 Onderhoud en reparaties
47 Branchespecifieke kosten
48 Algemene kosten
49 Financierings- en rentelasten

Je ziet bijvoorbeeld onder 4 Kosten, 42 Huisvestingskosten, 4210 Betaalde huur, 12 keer een maandbedrag van € 2.000 aan betaalde huur. Het huren van een pand is namelijk onderdeel van de totale huisvestingskosten. Op dezelfde manier zijn de brandstofkosten (4410), de autoverzekering (4420) en de motorrijtuigenbelasting (4430) onderdeel van de totale autokosten (44). De totale autokosten (44) is weer onderdeel van de totale kosten (4) van je onderneming. Op deze manier moet je per uitgave en ontvangst bekijken op welke grootboekrekening het bedrag geboekt moet worden. Begin door een keuze te maken uit de rubrieken en werk zo telkens een niveau naar beneden, totdat je bij de juiste grootboekrekening aangekomen bent.

Zoals je ziet, ziet er een logica in de cijfers van de grootboekrekeningen. De cijfers van een onderliggend niveau beginnen altijd met de cijfers van het bovenliggende niveau. Op deze manier zie je dat alle grootboekrekeningen met dezelfde eerste 2 cijfers onder dezelfde subrubriek vallen. Bijvoorbeeld, alle grootboekrekeningen met de eerste 2 cijfers 44 vallen onder subrubriek 44 Autokosten. Op grootboekrekening 4210 Betaalde huur staat in dit voorbeeld 12 keer € 2.000 = € 24.000 en op 4220 Verzekeringskosten staat totaal € 8.500. Op subrubriek 42 Huisvestingskosten staat dus € 32.500 (betaalde huur € 24.000 + verzekeringskosten € 8.500).

Overzicht grootboek in je boekhoudpakket

Een overzicht van je grootboek vind je eenvoudig terug in je gratis online boekhouding van e-Boekhouden. Hier krijg je een overzicht van uw mutaties per grootboekrekening over een bepaalde periode.

Je kunt ook rekeningen zonder mutaties weergeven en/of de cumulatie per rekening. Door in het overzicht van een rekening op het potloodje te klikken, kun je een mutatie wijzigen.

Het grootboek kun je exporteren naar Excel, PDF en CSV-formaat.

Overzicht grootboek

In bovenstaand voorbeeld staan nog geen grootboekrekeningen. Probeer het overzicht van je grootboek nu in het gratis boekhoudpakket van e-Boekhouden.

Volgende artikel »

Gerelateerde begrippen

Gratis e-Boekhouden
XGratis e-Boekhouden