Voetbal bij Ziggo Sport

Grootboekrekening codes: wat is een grootboekrekening?

Velen vragen zich vaak af welke grootboekrekening je moet gebruiken. Er zijn veel grootboekrekening codes en het vinden van de juiste grootboeknummers kan een enorme zoektocht worden, als je niet weet waar je moet zoeken.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  De balansposten die aan de activazijde van de balans staan zijn:

  De balansposten die aan de passivazijde van de balans staan zijn:

  Wat is een grootboekrekening?

  Het grootboek is een onderdeel van de totale boekhouding en bestaat uit verschillende grootboekrekeningen. Alle uitgaven en ontvangsten van dezelfde soort worden op dezelfde grootboekrekening gezet.

  Een grootboekrekening is een verzameling van dezelfde soort kosten of opbrengsten. Er is dus één grootboekrekening voor elke kostensoort en voor elke opbrengstensoort.

  Dit betekent dat er enkele tientallen of zelfs honderden grootboekrekeningen kunnen zijn, namelijk per kosten- en opbrengstensoort één.

  Zo kan er bijvoorbeeld een grootboekrekening zijn voor alle brandstofkosten voor je bedrijfsauto of een grootboekrekening voor alle betaalde huur voor een bedrijfspand. Eén grootboekrekening bevat dus alle kosten of ontvangsten van één soort. Je hebt dus in feite alle uitgaven en ontvangsten per soort samengevat.

  Het grootboek is samengevat in rubrieken. Een balans en resultatenrekening worden opgesteld vanuit het grootboek.

  Rubrieken boekhouden

  Het grootboek is samengevat in grootboekrubrieken en opgebouwd als een boom met takken. De stam bestaat vaak uit de volgende boekhoud rubrieken en grootboekcodes:

  0 Vaste activa / Eigen vermogen / Voorzieningen / Langlopende schulden
  1 Liquide middelen / Kortlopende vorderingen en schulden / Belastingen en premies
  2 Tussenrekeningen
  3 Voorraden
  4 Kosten
  5 Kostenplaatsen
  6 Fabricagerekeningen
  7 Inkoopwaarde van de omzet / Inkopen / Werk door derden
  8 Omzet
  9 Privémutaties (bij eenmanszaak en vof)

  Vervolgens worden de rubrieken onderverdeeld in verschillende takken, de subrubrieken en codes:

  0 Vaste activa / Eigen vermogen / Voorzieningen / Langlopende schulden
  1 Liquide middelen / Kortlopende vorderingen en schulden / Belastingen en premies
  2 Tussenrekeningen
  3 Voorraden
  4 Kosten
  40 Afschrijvingen
  41 Personeelskosten
  42 Huisvestingskosten
  43 Machine- en exploitatiekosten
  44 Autokosten
  45 Verkoopkosten
  46 Kantoorkosten
  47 Branchespecifieke kosten
  48 Algemene kosten
  49 Financierings- en rentelasten
  5 Kostenplaatsen
  6 Fabricagerekeningen
  7 Inkoopwaarde van de omzet / Inkopen / Werk door derden
  8 Omzet
  9 Privémutaties (bij eenmanszaak en vof)

  Je ziet dat de rubriek kosten (4) is onderverdeeld in subrubrieken (40 , 41, 42, enz). Merk op dat alle subrubrieken beginnen met hetzelfde cijfer als de bovenliggende rubriek, namelijk het cijfer 4.

  Deze subrubrieken worden nog verder vertakt en onderverdeeld:

  0 Vaste activa / Eigen vermogen / Voorzieningen / Langlopende schulden
  1 Liquide middelen / Kortlopende vorderingen en schulden / Belastingen en premies
  2 Tussenrekeningen
  3 Voorraden
  4 Kosten
  40 Afschrijvingen
  41 Personeelskosten
  42 Huisvestingskosten
  4210 Betaalde huur
  4220 Verzekeringskosten
  43 Machine- en exploitatiekosten
  44 Autokosten
  4410 Brandstofkosten
  4420 Autoverzekering
  4430 Motorrijtuigenbelasting
  4440 Boetes en bekeuringen
  4450 Onderhoud en reparaties
  45 Verkoopkosten
  46 Kantoorkosten
  4610 Kantoorbenodigdheden
  4620 Telefoonkosten
  4630 Onderhoud en reparaties
  47 Branchespecifieke kosten
  48 Algemene kosten
  49 Financierings- en rentelasten
  5 Kostenplaatsen
  6 Fabricagerekeningen
  7 Inkoopwaarde van de omzet / Inkopen / Werk door derden
  8 Omzet
  8100 Omzet 21%
  8200 Omzet 6%
  8300 Omzet 0%
  9 Privémutaties (bij eenmanszaak en vof)

  Je ziet dat de subrubrieken op hun beurt weer onderverdeeld zijn (4210, 4220, 4410, enz). Het laatste niveau met 4 cijfers is een grootboekrekening. Elke grootboekrekening heeft een unieke code. Merk op dat alle subrubrieken beginnen met dezelfde cijfers als bovenliggende rubriek, namelijk het cijfer 42 bij de huisvestingskosten en het cijfer 46 bij de kantoorkosten.

  Op de grootboekrekening staan de uitgaven en ontvangsten per soort samengevat:

  4 Kosten
  40 Afschrijvingen
  41 Personeelskosten
  42 Huisvestingskosten
  4210 Betaalde huur
  31-1-2024 Huur pand januari 2.000,00
  28-2-2024 Huur pand februari 2.000,00
  31-3-2024 Huur pand maart 2.000,00
  30-4-2024 Huur pand april 2.000,00
  31-5-2024 Huur pand mei 2.000,00
  30-6-2024 Huur pand juni 2.000,00
  31-7-2024 Huur pand juli 2.000,00
  31-8-2024 Huur pand augustus 2.000,00
  30-9-2024 Huur pand september 2.000,00
  31-10-2024 Huur pand oktober 2.000,00
  30-11-2024 Huur pand november 2.000,00
  31-12-2024 Huur pand december 2.000,00
  4220 Verzekeringskosten 8.500,00
  43 Machine- en exploitatiekosten
  44 Autokosten
  4410 Brandstofkosten
  3-1-2024 Shell 80,1
  5-2-2024 Tango 75,4
  21-3-2024 Shell 91,23
  11-5-2024 Avia 76,74
  26-7-2024 Tango 90,84
  7-9-2024 Shell 87,36
  13-12-2024 Shell 77,98
  4420 Autoverzekering
  4430 Motorrijtuigenbelasting
  4440 Boetes en bekeuringen
  4450 Onderhoud en reparaties
  45 Verkoopkosten
  46 Kantoorkosten
  4610 Kantoorbenodigdheden
  4620 Telefoonkosten
  4630 Onderhoud en reparaties
  47 Branchespecifieke kosten
  48 Algemene kosten
  49 Financierings- en rentelasten

  Welke grootboekrekening moet ik gebruiken?

  Je ziet bijvoorbeeld onder 4 Kosten, 42 Huisvestingskosten, 4210 Betaalde huur, 12 keer een maandbedrag van € 2.000 aan betaalde huur. Het huren van een pand is namelijk onderdeel van de totale huisvestingskosten. Op dezelfde manier zijn de brandstofkosten (4410), de autoverzekering (4420) en de motorrijtuigenbelasting (4430) onderdeel van de totale autokosten (44). De totale autokosten (44) is weer onderdeel van de totale kosten (4) van je onderneming.

  Op deze manier moet je per uitgave en ontvangst bekijken op welke grootboekrekening het bedrag geboekt moet worden. Begin door een keuze te maken uit de rubrieken en werk zo telkens een niveau naar beneden, totdat je bij de juiste grootboekrekening aangekomen bent.

  Zoals je ziet, ziet er een logica in de cijfers van de grootboekrekeningen. De cijfers van een onderliggend niveau beginnen altijd met de cijfers van het bovenliggende niveau. Op deze manier zie je dat alle grootboekrekeningen met dezelfde eerste 2 cijfers onder dezelfde subrubriek vallen.

  Bijvoorbeeld, alle grootboekrekeningen met de eerste 2 cijfers 44 vallen onder subrubriek 44 Autokosten. Op grootboekrekening 4210 Betaalde huur staat in dit voorbeeld 12 keer € 2.000 = € 24.000 en op 4220 Verzekeringskosten staat totaal € 8.500. Op subrubriek 42 Huisvestingskosten staat dus € 32.500 (betaalde huur € 24.000 + verzekeringskosten € 8.500).

  Nu weet je waar je antwoord kunt vinden op de vraag welke grootboekrekening je moet gebruiken.

  Overzicht grootboekrekening codes in je boekhoudprogramma

  In het beste boekhoudprogramma kun je zelf grootboekrubrieken ingeven, maar vaak bestaat ook de mogelijkheid om de standaard rubrieken te selecteren.

  Volgende artikel »

  Veel gestelde vragen over grootboekrekening rubrieken bij boekhouden (FAQ)

  Welke grootboekrekening moet ik gebruiken?

  Het grootboek is samengevat in grootboekrubrieken en opgebouwd als een boom met takken. Rubrieken worden onderverdeeld in subrubrieken, die weer onderverdeeld kunnen zijn. Het laatste niveau met 4 cijfers is een grootboekrekening. Elke grootboekrekening heeft een unieke code.

  Welke rubrieken bij boekhouden bestaan er?

  Er bestaan een aantal standaard rubrieken bij het boekhouden:

  • 0 Vaste activa / Eigen vermogen / Voorzieningen / Langlopende schulden
  • 1 Liquide middelen / Kortlopende vorderingen en schulden / Belastingen en premies
  • 2 Tussenrekeningen
  • 3 Voorraden
  • 4 Kosten
  • 5 Kostenplaatsen
  • 6 Fabricagerekeningen
  • 7 Inkoopwaarde van de omzet / Inkopen / Werk door derden
  • 8 Omzet
  • 9 Privémutaties (bij eenmanszaak en vof)

  Hoeveel grootboekrekening codes zijn er?

  Er bestaan oneindig veel grootboekrekening codes. Iedere ondernemer kan zijn rekeningschema namelijk helemaal vrij inrichten. De codes bestaan vaak uit 6 cijfers, waardoor je al tot 999.999 grootboekrekeningcodes kunt aanmaken. Ook een 4-cijferige code is veelvoorkomend.

  Datum gepubliceerd: 26-12-2016 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'Grootboekrekening codes: wat is een grootboekrekening?'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  Een grootboekrekening is een verzameling van dezelfde kosten of opbrengsten. Grootboekrekening codes zijn samengevat in rubrieken bij het boekhouden.


  Over de auteur van 'Grootboekrekening codes: wat is een grootboekrekening?'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.