Quick ratio - formule en berekening

De quick ratio is een financieel kengetal om de op korte termijn beschikbare liquiditeit van een onderneming inzichtelijk te maken. Het gaat bij de quick ratio om de vraag of er voldoende vlottende activa aanwezig is om de kortlopende schulden snel te kunnen betalen.

De quick ratio geeft aan of je het geld van je debiteuren en andere vorderingen snel kunt innen, zodat je de schulden op korte termijn kunt betalen. Als ondernemer wil je namelijk wel je schulden kunnen betalen, zoals salarissen, belastingen en inkopen.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  In tegenstelling tot de current ratio, worden de voorraden bij de berekening van de quick ratio niet meegenomen. Dit komt omdat in veel gevallen niet álle voorraad op zeer korte termijn verkocht kan worden voor geld. Bij de quick ratio worden de kortlopende schulden dus nóg sneller afbetaald dan bij de current ratio.

  Formule om de quick ratio te berekenen

  De formule om de quick ratio te berekenen is als volgt:

  Quick ratio = Vlottende activa - voorraden + liquide middelen
  Kortlopende schulden

  De quick ratio wordt berekend door de vlottende activa exclusief de voorraden te delen door de kortlopende schulden.

  Vlottende activa zijn debiteuren, kortlopende vorderingen en andere bezittingen die op korte termijn verkocht kunnen worden voor geld. Liquide middelen zijn het aanwezige geld op bankrekeningen of in kas.

  Kortlopende schulden zijn crediteuren, kortlopende schulden, belastingschulden, pensioenschulden en andere schulden die op korte termijn afgelost moeten worden.

  Voorbeeld berekening quick ratio

  Dit is een voorbeeld van de berekening van de quick ratio. De balans ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

  Activa Passiva
  Vaste activa 2.500 Eigen vermogen 1.000
  Voorraden 100 Voorzieningen 500
  Kortlopende vorderingen 300 Langlopende schulden 1.100
  Liquide middelen 100 Kortlopende schulden 400

  De quick ratio wordt op basis van bovenstaande voorbeeld balans als volgt berekend:

  1,00 = 300 + 100
  400

  Bij het berekenen van de quick ratio moet je dus alle vlottende activa meenemen, behalve de voorraden. Je kan de voorraad dus aftrekken van de totale vlottende activa, of eenvoudigweg niet meenemen in je formule.

  De quick ratio is een momentopname, want de formule is gebaseerd op de stand van de balans op één bepaald moment.

  Norm quick ratio - wat is goed?

  Wat is de norm voor de quick ratio? Wat is een goede quick ratio?

  De quick ratio is positief als de waarde van de formule boven de 1 ligt. In dat geval zijn er meer bezittingen die op zeer korte termijn te gelde gemaakt kunnen worden, dan kortlopende schulden die snel afgelost moeten worden.

  Ratio russen de 1,0 en 1,5

  Een gezond bedrijf heeft vaak een current ratio van tussen de 1,0 en 1,5. Je kunt er namelijk niet altijd vanuit gaan dat álle debiteuren binnen de betalingstermijn hun geld naar je overmaken. Aan de andere kant moet je er uit voorzichtigheid wel vanuit gaan dat álle schulden snel betaald zullen moeten worden.

  Quick ratio hoger dan current ratio

  De waarde van de quick ratio mag lager zijn dan die van de current ratio, omdat de voorraden niet meegeteld worden. Voorraden zijn namelijk onderdeel van de totale vlottende activa, maar de voorraad kan vaak niet binnen een korte periode voor de normale verkoopprijs verkocht worden. Er zit dus geld vast in de voorraad, waarmee de kortlopende schulden niet direct afgelost kunnen worden.

  Quick ratio verbeteren

  Is je quick ratio te laag? Hoe kun je de quick ratio verbeteren?

  Vlottende activa hoger maken

  De quick ratio kun je verbeteren door de waarde van de vlottende activa hoger te maken.

  Meer liquide middelen aanhouden

  Een goede manier om de quick ratio te verbeteren is het aanhouden van meer liquide middelen. Dit betekent dat je meer geld op je bankrekening zou moeten bewaren, zodat je alle kortlopende schulden direct kunt aflossen.

  Kortlopende schulden verminderen

  Ook kun je de quick ratio verbeteren door de kortlopende schulden te verminderen. Als je dit doet door geld te betalen, zullen je liquide middelen afnemen en verandert de quick ratio bijna niet. Wel kan je een kortlopende schuld omzetten in een langlopende schuld.

  Financiële kengetallen

  Andere bekende financiële kengetallen zijn:

  Volgende artikel »

  Veel gestelde vragen over de quick ratio (FAQ)

  Wat is de quick ratio?

  De quick ratio is een financieel kengetal om de op korte termijn beschikbare liquiditeit van een onderneming inzichtelijk te maken.

  Wat is de formule voor de quick ratio?

  De quick ratio wordt berekend met deze formule: vlottende activa - voorraden / kortlopende schulden.

  Wat moet de waarde van de quick ratio zijn?

  Een gezond bedrijf heeft vaak een quick ratio van tussen de 1,0 en 1,5.

  Datum gepubliceerd: 26-12-2016 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'Quick ratio - formule en berekening'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  De quick ratio is een financieel kengetal voor de op korte termijn beschikbare liquiditeit van een onderneming. Bereken de quick ratio met deze formule.


  Over de auteur van 'Quick ratio - formule en berekening'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.