succesvolboekhouden.nl
Gratis Exact boekhouden
Uitgaven en ontvangstenDagboekenKasboek en bankboek

Kasboek en bankboek: de verwerking van uitgaven en ontvangsten (2020)

In het bankboek verwerk je alle uitgaven en ontvangsten volgens het bankafschrift en in het kasboek vanzelfsprekend alle uitgaven en ontvangsten volgens de kasstaat. Uitgaven en ontvangsten staan op je bankafschriften en kasstaten.

Op de kasstaten staan al je contante opnamen en uitgaven. De kas is als het ware je portemonnee, je kassa of je kluis. Als je bijvoorbeeld geld opneemt door te pinnen, neemt je banksaldo af en je kassaldo toe. Als je vervolgens iets koopt en contant betaalt, neemt je kassaldo weer af. Op de kasstaten staat dus wat er met je contante geld is gebeurd. Het principe van een kasstaat en een bankafschrift is hetzelfde: er staan in beide gevallen uitgaven en ontvangsten op.

Verwerking in de boekhouding

Als je bijvoorbeeld voor € 100 aan kosten betaalt, neemt je banksaldo af en je kosten nemen toe. De journaalpost in het bankboek hiervan is:

Debet Credit
Kosten 100

Je ziet dat de kosten (= debet) vermeerderd zijn door € 100 debet te boeken. Doordat je de journaalpost in het bankboek verwerkt, hoef je geen tegenrekening in te voeren. De € 100 wordt automatisch van het banksaldo af geboekt. Achter de schermen wordt er dus automatisch geboekt:

Debet Credit
a/ Bank 100

Hetzelfde geldt natuurlijk voor contante kosten die je via de kas betaalt. Deze verwerk je op dezelfde manier, maar dan in het kasboek zodat de kas automatisch als tegenrekening wordt gebruikt.

Als je bijvoorbeeld € 200 aan opbrengsten contant ontvangt, nemen zowel je kassaldo als de omzet toe. De journaalpost in het kasboek hiervan is:

Debet Credit
a/ Omzet 200

Nu zie je dat de omzet (= credit) is vermeerderd door € 200 credit te boeken. Doordat je de journaalpost in het kasboek verwerkt, hoef je geen tegenrekening in te voeren. De € 200 wordt automatisch bij het kassaldo op geboekt. Achter de schermen wordt er dus automatisch geboekt:

Debet Credit
Kas 200

Elk dagboek kan slechts gekoppeld worden aan één tegenrekening. Dit betekent dat wanneer je meerdere bankrekeningen hebt, je verschillende bankboeken moet aanmaken in je boekhoudpakket. Elk bankboek koppel je vervolgens aan de juiste grootboekrekening/tegenrekening van de betreffende bank.

Bankafschriften en facturen invoeren in je boekhoudpakket

Bij e-Boekhouden kun je bankafschriften en facturen eenvoudig invoeren. Het invoeren van betalingen en ontvangsten is anders dan van het invoeren van facturen.

Invoeren betalingen en ontvangsten van facturen

Betalingen en ontvangsten via de kas en de bank verwerk je eenvoudig en snel in deze gratis online boekhouding. De volgende gegevens moeten ingevuld worden:

Boekstuk invoeren - factuur

Heb je een betaling ontvangen waarbij in één betaling meerdere facturen zijn voldaan? Dit vereist een andere manier van boeken.

Probeer het invoeren van betalingen en ontvangsten van facturen nu in het gratis boekhoudpakket van e-Boekhouden.

Invoeren betalingen en ontvangsten zonder factuur

Heb je zelf iets ontvangen of betaald, zonder dat je hier een factuur van hebt? Dan kun je dit eenvoudig verwerken door de volgende gegevens in te vullen:

Boekstuk invoeren - betaling / ontvangst

Probeer het invoeren van betalingen en ontvangsten nu in het gratis boekhoudpakket van e-Boekhouden.

Volgende artikel »

Tip: als je alle uitgaven en ontvangsten van de bankafschriften in het bankboek verwerkt hebt, moet het saldo dat op het bankafschrift staat aansluiten met het banksaldo volgens je boekhouding. Hierdoor weet je zeker dat je alles hebt verwerkt.

Tip: tel al het aanwezige contante geld dat in je kassa of kluis aanwezig is. Het kassaldo volgens je boekhouding moet vanzelfsprekend altijd aansluiten met het werkelijk aanwezige geld. Hierdoor weet je zeker dat je alles hebt verwerkt.

Tip: je bankafschriften zijn te downloaden van de website van je bank. Veel boekhoudpakketten ondersteunen de optie om deze gedownloade bankafschriften automatisch te importeren in het bankboek. Dit bespaart veel tijd aan het overtypen van bedragen en omschrijvingen. Uiteraard moet je nog wel aangeven op welke grootboekrekeningen de bedragen geboekt moeten worden.

Tip: per 1 februari 2014 moet iedereen overgaan op IBAN en SEPA, ook ondernemingen. Vanaf dan is er geen verschil meer tussen binnenlandse en buitenlandse Europese betalingen en incasso's. Raadpleeg je bank en/of softwareleverancier voor meer informatie over hoe je je betaalproces moet inrichten.

Gerelateerde begrippen

Gratis Exact boekhouden
XGratis e-Boekhouden