EnergieDirect.nl

Kasboek en bankboek: uitgaven en ontvangsten verwerken

Wat is het kasboek en wat is het bankboek? In het bankboek verwerk je alle uitgaven en ontvangsten volgens het bankafschrift en in het kasboek vanzelfsprekend alle uitgaven en ontvangsten volgens de kasstaat. Uitgaven en ontvangsten staan op je bankafschriften en kasstaten.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  De kasstaat

  Op de kasstaten staan al je contante opnamen en uitgaven. De kas is als het ware je portemonnee, je kassa of je kluis. Als je bijvoorbeeld geld opneemt door te pinnen, neemt je banksaldo af en je kassaldo toe. Als je vervolgens iets koopt en contant betaalt, neemt je kassaldo weer af. Op de kasstaten staat dus wat er met je contante geld is gebeurd. Het principe van een kasstaat en een bankafschrift is hetzelfde: er staan in beide gevallen uitgaven en ontvangsten op.

  Bankafschriften verwerking in de boekhouding

  Alle transacties op je kasstaten en bankafschriften moet je verwerken in je boekhouding.

  Als je bijvoorbeeld voor € 100 aan kosten betaalt, neemt je banksaldo af en je kosten nemen toe. De journaalpost in het bankboek hiervan is:

  Debet Credit
  Kosten 100

  Je ziet dat de kosten (= debet) vermeerderd zijn door € 100 debet te boeken. Doordat je de journaalpost in het bankboek verwerkt, hoef je geen tegenrekening in te voeren. De € 100 wordt automatisch van het banksaldo af geboekt. Achter de schermen wordt er dus automatisch geboekt:

  Debet Credit
  a/ Bank 100

  Kasboek verwerking in de boekhouding

  Hetzelfde geldt natuurlijk voor contante kosten die je via de kas betaalt. Deze verwerk je op dezelfde manier, maar dan in het kasboek zodat de kas automatisch als tegenrekening wordt gebruikt bij het boeken van je liquide middelen.

  Als je bijvoorbeeld € 200 aan opbrengsten contant ontvangt, nemen zowel je kassaldo als de omzet toe. De journaalpost in het kasboek hiervan is:

  Debet Credit
  a/ Omzet 200

  Nu zie je dat de omzet (= credit) is vermeerderd door € 200 credit te boeken. Doordat je de journaalpost in het kasboek verwerkt, hoef je geen tegenrekening in te voeren. De € 200 wordt automatisch bij het kassaldo op geboekt. Achter de schermen wordt er dus automatisch geboekt:

  Debet Credit
  Kas 200

  Tegenrekening bank

  Elk dagboek kan slechts gekoppeld worden aan één tegenrekening. Dit betekent dat wanneer je meerdere bankrekeningen hebt, je verschillende bankboeken moet aanmaken in het beste boekhoudprogramma. Elk bankboek koppel je vervolgens aan de juiste grootboekrekening/tegenrekening van de betreffende bank.

  De tegenrekening van de bank is een andere grootboekrekening. Dit kunnen opbrengsten of kosten zijn, maar ook investeringen of leningen.

  Bankafschriften verwerken en facturen invoeren in je boekhoudpakket

  Bij e-Boekhouden.nl kun je eenvoudig bankafschriften verwerken en facturen invoeren. Het invoeren van betalingen en ontvangsten is anders dan van het invoeren van facturen.

  Invoeren betalingen en ontvangsten van facturen

  De volgende gegevens moeten ingevuld worden:

  • Soort boeking: ontvangst of betaling
  • Rekening: selecteer je betaalmiddel. Hier kies je of het geld via de kas of de bankrekening is gegaan.
  • Open post: selecteer welke factuur betaald is. Als de factuur niet in de lijst staat, is deze factuur nog niet ingeboekt of al betaald. Facturen inboeken doe je via het inkoopboek of verkoopboek.
  • Datum: vul de datum van de factuur/bon of bankafschrift in.
  • Omschrijving: omschrijf de betaling of de ontvangst. Bijvoorbeeld: 'factuurnummer' + 'leveranciernaam' + 'product'.
  • Boekstuk: voer een boekstuknummer in. Bijvoorbeeld: het nummer van het bankafschrift of kasblad. Dit is geen verplicht veld.
  • Bedrag: voer het bedrag in.
  • Tegenrekening: selecteer de tegenrekening die betrekking heeft op het ontvangen of betaalde bedrag.

  Heb je een betaling ontvangen waarbij in één betaling meerdere facturen zijn voldaan? Dit vereist een andere manier van boeken.

  Invoeren betalingen en ontvangsten zonder factuur

  Heb je zelf iets ontvangen of betaald, zonder dat je hier een factuur van hebt? Dan kun je dit eenvoudig verwerken door de volgende gegevens in te vullen:

  • Soort boeking: geld ontvangen of geld uitgegeven.
  • Rekening: selecteer je betaalmiddel. Hier kies je of het geld via de kas of de bankrekening is gegaan.
  • Datum: voer de datum van ontvangst of betaling in.
  • Omschrijving: geef de betaling een omschrijving. Bijvoorbeeld: 'factuurnummer' + 'leveranciernaam' + 'product'.
  • Boekstuk: voer een boekstuknummer in. Bijvoorbeeld: het nummer van het bankafschrift. Dit is geen verplicht veld.
  • Btw: kies of het ingevoerde bedrag inclusief of exclusief btw is.
  • Bedrag: voer het ontvangen bedrag in.
  • Btw-code: kies het juiste btw-code van het juiste percentage. Bijvoorbeeld: btw hoog 21% of btw laag 6%.
  • Btw: het btw-bedrag wordt automatisch berekend aan de hand van de btw-code.
  • Tegenrekening: selecteer de tegenrekening die betrekking heeft op het ontvangen of betaalde bedrag.
  • Kostenplaats: selecteer een kostenplaats, indien van toepassing. Kostenplaatsen kun je aanzetten via Beheer > Inrichting > Instellingen > Kostenplaatsen.
  • Regel toevoegen: wanneer je een deel van het ontvangen bedrag op aparte tegenrekeningen wilt boeken, kun je extra regels toevoegen.

  Volgende artikel »

  Tip: saldo bankafschrift aansluiten

  Als je alle uitgaven en ontvangsten van de bankafschriften in het bankboek verwerkt hebt, moet het saldo dat op het bankafschrift staat aansluiten met het banksaldo volgens je boekhouding. Hierdoor weet je zeker dat je alles hebt verwerkt.

  Tip: aanwezige kasgeld aansluiten

  Tel al het aanwezige contante geld dat in je kassa of kluis aanwezig is. Het kassaldo volgens je boekhouding moet vanzelfsprekend altijd aansluiten met het werkelijk aanwezige geld. Hierdoor weet je zeker dat je alles hebt verwerkt.

  Tip: bankafschriften importeren

  Je bankafschriften zijn te downloaden van de website van je bank. Veel boekhoudpakketten ondersteunen de optie om deze gedownloade bankafschriften automatisch te importeren in het bankboek. Dit bespaart veel tijd aan het overtypen van bedragen en omschrijvingen. Uiteraard moet je nog wel aangeven op welke grootboekrekeningen de bedragen geboekt moeten worden.

  Veel gestelde vragen over onderwerp (FAQ)

  Wat is het kasboek of kasstaat?

  Op de kasstaten staan al je contante opnamen en uitgaven. De kas is als het ware je portemonnee, je kassa of je kluis. In het kasboek verwerk je alle uitgaven en ontvangsten volgens de kasstaat.

  Wat is het bankboek?

  In het bankboek verwerk je alle uitgaven en ontvangsten volgens het bankafschrift.

  Wat is de tegenrekening van de bank?

  Elk dagboek kan slechts gekoppeld worden aan één rekening. De tegenrekening van de bank is een andere grootboekrekening. Dit kunnen opbrengsten of kosten zijn, maar ook investeringen of leningen.

  Datum gepubliceerd: 26-12-2016 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'Kasboek en bankboek: uitgaven en ontvangsten verwerken'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  Kasboek en bankboek: alle uitgaven en ontvangsten volgens het bankafschrift verwerk je in het bankboek en alles van de kasstaat in het kasboek.


  Over de auteur van 'Kasboek en bankboek: uitgaven en ontvangsten verwerken'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.