Omloopsnelheid voorraad, debiteuren - formule en berekening

De omloopsnelheid geeft aan hoe efficiënt het vermogen in een onderneming wordt ingezet. De omloopsnelheid is een financieel kengetal dat aangeeft hoe lang een bezit of een schuld aanwezig is in de onderneming.

De omloopsnelheid is het aantal dagen dat bijvoorbeeld voorraad in het magazijn ligt, tot het moment dat het verkocht wordt. Hoe lager het aantal dagen, hoe beter.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Ook de omloopsnelheid van andere bezittingen en schulden kan berekend worden, zoals dat van de debiteuren, crediteuren en vaste activa.

  Over het algemeen gaat het er bij de omloopsnelheid om dat het geïnvesteerde vermogen zo snel mogelijk te gelde moet worden gemaakt, zodat het vrijgekomen geld weer opnieuw geïnvesteerd kan worden.

  Formule om de omloopsnelheid van de voorraad te berekenen

  De formule om de omloopsnelheid van de voorraad te berekenen is als volgt:

  Omloopsnelheid voorraad = Voorraad * 365 dagen
  Kostprijs van de omzet

  De omloopsnelheid van de voorraad wordt berekend door de voorraad te delen door de kostprijs van de omzet.

  De uitkomst van deze formule is het aantal dagen dat de goederen en producten op voorraad liggen. Hoe lager de omloopsnelheid van de voorraad, hoe beter. Je hebt dan namelijk geen opslagkosten of risico op veroudering.

  Formule om de omloopsnelheid van de debiteuren te berekenen

  De formule om de omloopsnelheid van de debiteuren te berekenen is als volgt:

  Omloopsnelheid debiteuren = Debiteuren * 365 dagen
  Omzet

  De omloopsnelheid van de debiteuren wordt berekend door de voorraad te delen door de omzet.

  De uitkomst van deze formule is het aantal dagen dat de debiteuren open staan. Dit gaat dus over hoe lang je klanten er over doen om de factuur betalen. Hoe lager de omloopsnelheid van de debiteuren, hoe beter. Je hebt dan namelijk eerder het geld op je rekening en kan het weer inzetten.

  Formule om de omloopsnelheid van de crediteuren te berekenen

  De formule om de omloopsnelheid van de crediteuren te berekenen is als volgt:

  Omloopsnelheid crediteuren = Crediteuren * 365 dagen
  Kostprijs van de omzet

  De omloopsnelheid van de crediteuren wordt berekend door de crediteuren te delen door de kostprijs van de omzet.

  De uitkomst van deze formule is het aantal dagen dat de crediteuren open staan. Dit gaat dus over hoe lang je er zelf over doet om facturen van leveranciers te betalen. In dit geval geldt; hoe hoger de omloopsnelheid van de crediteuren, hoe beter. Als je de facturen zo laat mogelijk betaald, houd je het geld zelf langer op je rekening om het in de tussentijd in te zetten.

  Formule om de omloopsnelheid van de vaste activa te berekenen

  De formule om de omloopsnelheid van de vaste activa te berekenen is als volgt:

  Omloopsnelheid vaste activa = Vaste activa * 365 dagen
  Omzet

  De omloopsnelheid van de vaste activa wordt berekend door de vaste activa te delen door de omzet.

  De uitkomst van deze formule is het aantal dagen dat de vaste activa zich heeft terugverdiend. Dit gaat dus over hoeveel omzet je genereert met je investeringen, zoals gebouwen en machines. Hoe lager de omloopsnelheid van de vaste activa, hoe beter. Het is namelijk de bedoeling dat je je investeringen zo snel mogelijk hebt terugverdiend.

  Voorbeeld berekening omloopsnelheid

  Dit is een voorbeeld van de berekening van de omloopsnelheid. De balans ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

  Activa Passiva
  Vaste activa 2.500 Eigen vermogen 1.000
  Voorraden 100 Voorzieningen 500
  Kortlopende vorderingen 300 Langlopende schulden 1.100
  Liquide middelen 100 Kortlopende schulden 400

  De resultatenrekening ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

  Netto-omzet 1700  
  Kostprijs van de omzet -1200  
  Bruto marge   500

  Voorbeeld berekening omloopsnelheid voorraad

  De omloopsnelheid van de voorraad wordt op basis van bovenstaande voorbeeld als volgt berekend:

  30,41 = 100 * 365 dagen
  1.200

  Dit betekent dat de goederen en producten gemiddeld 30 dagen op voorraad liggen.

  Voorbeeld berekening omloopsnelheid debiteuren

  De omloopsnelheid van de debiteuren wordt op basis van bovenstaande voorbeeld als volgt berekend:

  64,41 = 300 * 365 dagen
  1.700

  Dit betekent dat je klanten hun facturen gemiddeld pas na 64 dagen betalen.

  Voorbeeld berekening omloopsnelheid crediteuren

  De omloopsnelheid van de crediteuren wordt op basis van bovenstaande voorbeeld als volgt berekend:

  121,67 = 400 * 365 dagen
  1.200

  Dit betekent dat jij de facturen van je leveranciers pas na 121 dagen betaald.

  Voorbeeld berekening omloopsnelheid vaste activa

  De omloopsnelheid van de vaste activa wordt op basis van bovenstaande voorbeeld als volgt berekend:

  536,76 = 2.500 * 365 dagen
  1.700

  Dit betekent dat de investering al na 536 dagen is terugverdiend.

  Omloopsnelheid verbeteren

  Hoe kun je de omloopsnelheid verbeteren?

  De omloopsnelheid van de voorraad kun je verbeteren door beter in te spelen op de vraag vanuit de markt. In het hoogseizoen is er veel vraag en zullen goederen niet lang op voorraad liggen. In het laagseizoen moet je dus een lagere voorraad aanhouden, omdat er toch niet veel verkocht wordt. Daarbij kun je de omloopsnelheid per product berekenen, om zo het voorraadbeheer nog effectiever te maken.

  De omloopsnelheid van de debiteuren kun je verbeteren door actief achter je geld aan te zitten. Zet een duidelijke betalingstermijn op de factuur of geef een kleine korting indien klanten snel betalen. Stuur herinneringen als klanten de betaaltermijn overschrijden of geef de vordering uit handen aan een incassobureau.

  De omloopsnelheid van de crediteuren kun je verbeteren door je inkoopfacturen zo laat mogelijk te betalen. Uiteraard dien je wel binnen de betaaltermijn te blijven, om de relatie met je leverancier niet op het spel te zetten. Ook kan je in overleg met je leverancier de betaaltermijn oprekken of een betalingsregeling treffen.

  De omloopsnelheid van de vaste activa kun je verbeteren door de omzet te verhogen. Dit is eenvoudiger gezegd dan gedaan, want om goederen en diensten te verkopen ben je afhankelijk van de vraag uit de markt. Aan de andere kant kun je ook niet rendabele activa afstoten/verkopen en opnieuw investeren in verbeteringen of uitbreidingen.

  Financiële kengetallen

  Andere bekende financiële kengetallen zijn:

  Volgende artikel »

  Veel gestelde vragen over de omloopsnelheid (FAQ)

  Wat is omloopsnelheid?

  De omloopsnelheid is een financieel kengetal dat aangeeft hoe lang een bezit of een schuld aanwezig is in de onderneming.

  Wat is de formule voor de omloopsnelheid van de voorraad?

  De omloopsnelheid van de voorraad wordt berekend met deze formule: (voorraad / kostprijs van de omzet) * 365.

  Wat is de formule voor de omloopsnelheid van de debiteuren?

  De omloopsnelheid van de debiteuren wordt berekend met deze formule: (debiteuren / omzet) * 365.

  Wat is de formule voor de omloopsnelheid van de crediteuren?

  De omloopsnelheid van de crediteuren wordt berekend met deze formule: (crediteuren / kostprijs van de omzet) * 365.

  Wat is de formule voor de omloopsnelheid van de vaste activa?

  De omloopsnelheid van de vaste activa wordt berekend met deze formule: (vaste activa / omzet) * 365.

  Datum gepubliceerd: 26-12-2016 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'Omloopsnelheid voorraad, debiteuren - formule en berekening'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  Omloopsnelheid berekent hoe lang een bezit of een schuld aanwezig is in de onderneming. Formule voor omloopsnelheid van de voorraad en debiteuren.


  Over de auteur van 'Omloopsnelheid voorraad, debiteuren - formule en berekening'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.