Memoriaalboeking betekenis: incidentele boekingen

In het memoriaal worden journaalposten verwerkt waar geen financiële transactie aan verbonden is. In het memoriaal worden vaak incidentele boekingen verwerkt die niet in de andere dagboeken thuis horen.

Het dagboek memoriaal wordt vaak gebruikt bij de jaarafsluiting en het inboeken van de loonjournaalpost. In het beste boekhoudprogramma bestaat de mogelijkheid om snel memoriaalboekingen in te voeren.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Memoriaalboeking betekenis

  Het gaat dus om journaalposten die niet te maken hebben met een uitgaven, ontvangst, in- of verkoop. Afschrijvingen op bezittingen is hier een goed voorbeeld van. Je hebt gezien dat afschrijvingskosten geen uitgaven zijn. Ook heeft het niets te maken met in- of verkopen, zodat het dagboek memoriaal resteert.  

  Tegenrekening bij een memoriaalboeking

  Elders op deze website is uitgelegd dat een journaalpost altijd op twee rekeningen geboekt wordt. Daarbij wordt de ene grootboekrekening méér en de ander minder, waardoor er altijd evenwicht is. Vervolgens is besproken dat alle uitgaven en ontvangsten via dagboeken verwerkt worden.

  Deze dagboeken hebben een automatische tegenrekening, zodat er maar slechts één regel ingevoerd hoeft te worden. Het memoriaal is juist weer een dagboek zonder automatische tegenrekening. In het memoriaal moet dus de volledige journaalpost met twee regels geboekt worden.

  Memoriaalboeking in de boekhouding

  Stel dat je een nieuwe auto koopt voor € 10.000. Dit is een investering (= bezit) die je debet op de balans boekt. Vervolgens wordt de auto ouder, begint te slijten en wordt minder waard. Als je schat dat de auto 10 jaren mee zal gaan, moet je dus elk jaar 1/10 afschrijven. Afschrijvingen zijn geen uitstroom van geld en dus geen uitgave. De afschrijvingen boek je in je resultatenrekening als kosten. De memoriaal boeking hiervan is:

  Debet Credit
  Kosten 1.000
  a/ Auto 1.000

  Je ziet dat de afschrijvingskosten (= debet) vermeerderd is door € 1.000 (1/10 * € 10.000) debet te boeken en de auto (bezit = debet) is verminderd door € 1.000 credit te boeken. Deze boeking in het memoriaal had je niet via het kas- of bankboek kunnen boeken, omdat afschrijvingen geen uitgave zijn. Ook koop je afschrijvingen niet in of verkoop je niets, zodat de journaalpost ook niet in het in- of verkoopboek verwerkt moet worden. Het dagboek memoriaal resteert.

  Memoriaalboeking invoeren in je boekhoudprogramma

  In sommige gevallen is het nodig om zogenaamde memoriaalboekingen te maken. Dit houdt in dat je direct een bedrag van een rekening naar een andere rekening verplaatst.

  • Soort boeking: memoriaal.
  • Rekening: selecteer de rekening waarvan je een bepaald bedrag wilt verplaatsen.
  • Relatie: indien van toepassing, kun je een relatie selecteren op wie de boeking betrekking heeft. Je selecteert alleen een relatie als de memoriaalboeking een verrekening van een openstaand bedrag is.
  • Datum: voer de datum van de factuur of betaling/ontvangst in.
  • Omschrijving: vermeld een duidelijke omschrijving van de bedoeling van je boeking.
  • Factuurnummer: indien van toepassing, voer je hier het factuurnummer in waarop de memoriaalboeking betrekking heeft. Je voert alleen een factuurnummer in als de memoriaalboeking een verrekening van een openstaand bedrag is.
  • Boekstuk: voer hier een boekstuknummer in. Dit is geen verplicht veld.
  • Bedrag: voer het bedrag van de boeking in, dit bedrag is altijd exclusief btw.
  • Tegenrekening: kies de juiste tegenrekening waarnaar het bedrag verplaatst moet worden. Als je een nieuwe tegenrekening wilt aanmaken, klik je op het +-teken.
  • Kostenplaats: als je gebruik maakt van kostenplaatsen, kun je hier aangeven onder welke kostenplaats je het bedrag wilt zetten. Kostenplaatsen kun je aanzetten via Beheer > Inrichting > Instellingen > Kostenplaatsen.
  • Regel toevoegen: wanneer je een deel van het ontvangen bedrag op aparte tegenrekeningen wilt boeken, kun je extra regels toevoegen.

  Volgende artikel »

  Veel gestelde vragen over een memoriaal boeking (FAQ)

  Wat is een memoriaal boeking?

  Een memoriaal boeking is een journaalpost waar geen financiële transactie aan verbonden is. In het memoriaal worden vaak incidentele boekingen verwerkt die niet in de andere dagboeken thuis horen.

  Wanneer maak ik een memoriaal boeking?

  Het dagboek memoriaal wordt vaak gebruikt bij de jaarafsluiting en het inboeken van de loonjournaalpost.

  Wat is de tegenrekening bij een memoriaalboeking?

  Een journaalpost wordt altijd op twee rekeningen geboekt. Een memoriaalboeking is niet gekoppeld aan een specifieke grootboekrekening, dus je moet zelf kiezen wat de rekening en tegenrekening zijn.

  Datum gepubliceerd: 26-12-2016 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'Memoriaalboeking betekenis: incidentele boekingen'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  In het memoriaal worden journaalposten verwerkt waar geen financiële transactie aan verbonden is. Memoriaalboekingen zijn incidentele boekingen.


  Over de auteur van 'Memoriaalboeking betekenis: incidentele boekingen'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.