ALGEMEEN
 WETTEN EN REGELS
 DE BOEKHOUDING
 UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
 JAARREKENING SAMENSTELLEN
 ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE
 WERKKOSTENREGELING
 AANGIFTE BTW/ OMZETBELASTING
Uitgaven en ontvangstenDagboekenMemoriaal

Memoriaal: incidentele boekingen bij de jaarafsluiting (2018)

In het memoriaal worden journaalposten verwerkt waar geen financiële transactie aan verbonden is. In het memoriaal worden vaak incidentele boekingen verwerkt die niet in de andere dagboeken thuis horen. Het dagboek memoriaal wordt vaak gebruikt bij de jaarafsluiting en het inboeken van de loonjournaalpost.

Gratis boekhouden en facturatie van Exact Online!

Het gaat dus om journaalposten die niet te maken hebben met een uitgaven, ontvangst, in- of verkoop. Afschrijvingen op bezittingen is hier een goed voorbeeld van. Je hebt gezien dat afschrijvingskosten geen uitgaven zijn. Ook heeft het niets te maken met in- of verkopen, zodat het dagboek memoriaal resteert.  

Elders op deze website is uitgelegd dat een journaalpost altijd op twee rekeningen geboekt wordt. Daarbij wordt de ene grootboekrekening méér en de ander minder, waardoor er altijd evenwicht is. Vervolgens is besproken dat alle uitgaven en ontvangsten via dagboeken verwerkt worden. Deze dagboeken hebben een automatische tegenrekening, zodat er maar slechts één regel ingevoerd hoeft te worden. Het memoriaal is juist weer een dagboek zonder automatische tegenrekening. In het memoriaal moet dus de volledige journaalpost met twee regels geboekt worden.

Maak gebruik van e-Boekhouden

Als je zelf je administratie wil voeren kan het handig zijn om eens te kijken naar e-Boekhouden. e-Boekhouden zorgt ervoor dat je eenvoudig je balans, winst-en-verliesrekening, grootboek, mutaties, openstaande posten én overige overzichten kunt inzien. Dit op basis van jouw ingevoerde financiële gegevens. Met actuele cijfers bij de hand in één boekhoudprogramma, ben je in staat om beter te ondernemen!

e-Boekhouden is voor startende ondernemers nu 15 maanden gratis! Dat betekent onbeperkt boekhouden, factureren en uren registreren, zonder kosten. Aan het einde van jouw gratis periode beslist je zelf of je met e-Boekhouden door wilt gaan. Maak hier een gratis account aan.

Verwerking in de boekhouding

Stel dat je een nieuwe auto koopt voor € 10.000. Dit is een investering (= bezit) die je debet op de balans boekt. Vervolgens wordt de auto ouder, begint te slijten en wordt minder waard. Als je schat dat de auto 10 jaren mee zal gaan, moet je dus elk jaar 1/10 afschrijven. Afschrijvingen zijn geen uitstroom van geld en dus geen uitgave. De afschrijvingen boek je in je resultatenrekening als kosten. De journaalpost in het memoriaal hiervan is:

Debet Credit
Kosten 1.000
a/ Auto 1.000

Je ziet dat de afschrijvingskosten (= debet) vermeerderd is door € 1.000 (1/10 * € 10.000) debet te boeken en de auto (bezit = debet) is verminderd door € 1.000 credit te boeken. Deze journaalpost had je niet via het kas- of bankboek kunnen boeken, omdat afschrijvingen geen uitgave zijn. Ook koop je afschrijvingen niet in of verkoop je niets, zodat de journaalpost ook niet in het in- of verkoopboek verwerkt moet worden. Het dagboek memoriaal resteert.

Memoriaalboeking invoeren in je boekhoudpakket

In sommige gevallen is het nodig om zogenaamde memoriaalboekingen te maken. Dit houdt in dat je direct een bedrag van een rekening naar een andere rekening verplaatst.

Een memoriaalboeking, zoals een betalingsverschil, voer je eenvoudig en snel in, in je gratis online boekhouding van e-Boekhouden. Je kan onder Beheer > Inrichting > Instellingen > Memoriaalboekingen deze optie aan zetten. Je kan dan memoriaalboekingen maken.

 • Soort boeking: memoriaal.
 • Rekening: selecteer de rekening waarvan je een bepaald bedrag wilt verplaatsen.
 • Relatie: indien van toepassing, kun je een relatie selecteren op wie de boeking betrekking heeft. Je selecteert alleen een relatie als de memoriaalboeking een verrekening van een openstaand bedrag is.
 • Datum: voer de datum van de factuur of betaling/ontvangst in.
 • Omschrijving: vermeld een duidelijke omschrijving van de bedoeling van je boeking.
 • Factuurnummer: indien van toepassing, voer je hier het factuurnummer in waarop de memoriaalboeking betrekking heeft. Je voert alleen een factuurnummer in als de memoriaalboeking een verrekening van een openstaand bedrag is.
 • Boekstuk: voer hier een boekstuknummer in. Dit is geen verplicht veld.
 • Bedrag: voer het bedrag van de boeking in, dit bedrag is altijd exclusief btw.
 • Tegenrekening: kies de juiste tegenrekening waarnaar het bedrag verplaatst moet worden. Als je een nieuwe tegenrekening wilt aanmaken, klik je op het +-teken.
 • Kostenplaats: als je gebruik maakt van kostenplaatsen, kun je hier aangeven onder welke kostenplaats je het bedrag wilt zetten. Kostenplaatsen kun je aanzetten via Beheer > Inrichting > Instellingen > Kostenplaatsen.
 • Regel toevoegen: wanneer je een deel van het ontvangen bedrag op aparte tegenrekeningen wilt boeken, kun je extra regels toevoegen.

Probeer het invoeren van memoriaalboekingen nu in het gratis boekhoudpakket van e-Boekhouden.

Volgende artikel »

Gerelateerde begrippen
Online geld verdienen
Tips
Begrippen
Downloads
Boekhoudprogramma's
Gratis e-Boekhouden
Twitter   Twitter
Adverteren?
Doneren
Links
Sitemap
Contact
Wie, wat, waar?
Nieuwsbrief
Copyright © 2018

Online boekhouden
15 maanden gratis!

Online boekhouden
1e jaar gratis

Online boekhouden
1e maand gratis

Online boekhouden
1e maand gratis


Succesvolboekhouden.nl is niet aansprakelijk voor onjuistheden op deze website en eventuele schade die te maken heeft met het gebruik van deze website. Raadpleeg een specialist, zoals een accountant of belastingadviseur, voor meer informatie. ONLINE BOEKHOUDEN
Nu gratis online boekhouden!
1. e-Boekhouden* (tip!)
2. Exact Online (tip!)
3. Visma eAccounting
4. Twinfield
5. Yoursminc
* 15 maanden gratis! ZOEKEN
Begrippen | Tips | Sitemap
XGratis e-Boekhouden