succesvolboekhouden.nl
Gratis Exact boekhouden
De boekhoudingHet grootboekHet grootboek

Het grootboek: alle uitgaven en ontvangsten op grootboekrekeningen (2020)

In een grootboek worden alle uitgaven en ontvangsten op grootboekrekeningen samengevat. Boekhouden is het verwerken van alle uitgaven en ontvangsten. Het verwerken heet inboeken of boeken. Zet je ontvangsten op een rij en trek je daar alle uitgaven van af, waaruit je resultaat volgt.

Inzicht in resultaten

Als je wilt weten wat je resultaat over een bepaalde periode is, zet je alle ontvangsten op een rij en trek je daar vervolgens alle uitgaven van af. Uit deze eenvoudige berekening volgt je resultaat. Boekhouden is in beginsel niets anders dan het verwerken van alle uitgaven en ontvangsten. Het verwerken heet inboeken of boeken.

Omdat je als ondernemer meer inzicht wilt hebben in de uitgaven en opbrengsten, kun je deze per soort samenvatten. Je kan bijvoorbeeld alle brandstofkosten voor je bedrijfsauto bij elkaar zetten, evenals de betaalde huur voor een bedrijfspand. Hetzelfde kun je doen met de opbrengst van de verschillende producten die je verkoopt of de verschillende diensten die je verleent.

Op deze manier krijg je een beter inzicht in hoeveel brandstof je tankt en welke producten/diensten goed of slecht verkopen. Ook kun je hierdoor eenvoudiger belastingaangifte doen. Het samenvatten van uitgaven en ontvangsten wordt gedaan in een grootboek.

Grootboekrekeningen

Het grootboek is een onderdeel van de totale boekhouding en bestaat uit verschillende grootboekrekeningen. Alle uitgaven en ontvangsten van dezelfde soort worden op dezelfde grootboekrekening gezet. Er is dus één grootboekrekening voor elke kostensoort en voor elke opbrengstensoort. Dit betekent dat er enkele tientallen of zelfs honderden grootboekrekeningen kunnen zijn, namelijk per kosten- en opbrengstensoort één. Zo kan er bijvoorbeeld een grootboekrekening zijn voor alle brandstofkosten voor je bedrijfsauto of een grootboekrekening voor alle betaalde huur voor een bedrijfspand. Eén grootboekrekening bevat dus alle kosten of ontvangsten van één soort. Je hebt dus in feite alle uitgaven en ontvangsten per soort samengevat. Het grootboek is samengevat in rubrieken. Een balans en resultatenrekening worden opgesteld vanuit het grootboek.

Overzicht grootboek in je boekhoudpakket

Een overzicht van je grootboek vind je eenvoudig terug in je gratis online boekhouding van e-Boekhouden. Hier krijg je een overzicht van uw mutaties per grootboekrekening over een bepaalde periode.

Je kunt ook rekeningen zonder mutaties weergeven en/of de cumulatie per rekening. Door in het overzicht van een rekening op het potloodje te klikken, kun je een mutatie wijzigen.

Het grootboek kun je exporteren naar Excel, PDF en CSV-formaat.

Overzicht grootboek

In bovenstaand voorbeeld staan nog geen grootboekrekeningen. Probeer het overzicht van je grootboek nu in het gratis boekhoudpakket van e-Boekhouden.

Volgende artikel »

Gerelateerde begrippen

Gratis e-Boekhouden
XGratis Exact Online