succesvolboekhouden.nl
Gratis Exact boekhouden
De boekhoudingResultatenrekeningResultatenrekening

Resultatenrekening: alle kosten en opbrengsten per periode (2020)

In een resultatenrekening staan alle kosten en opbrengsten over een bepaalde periode. Als je alle kosten van alle opbrengsten aftrekt, houd je je resultaat (winst of verlies) over. De resultatenrekening wordt ook wel eens een winst- en verliesrekening genoemd.

De kosten en opbrengsten worden overgenomen uit het grootboek. In het grootboek heb je alle uitgaven en ontvangsten op verschillende grootboekrekeningen geboekt. Deze grootboekrekeningen worden samengevat per subrubriek, die vervolgens weer worden samengevat per rubriek.

Rubrieken

Elders op deze website is een voorbeeld gegeven van een grootboek met rubrieken. De rubrieken 4, 7 en 8 bevatten de kosten en opbrengsten en vormen de hele resultatenrekening.

8 Omzet 100
7 Inkoopwaarde van de omzet / Inkopen / Werk door derden -60
4 Kosten -10
Resultaat 30

In de omzetrubriek staan al je verkopen in een bepaalde periode. In het bovenstaande voorbeeld is voor € 100 aan producten verkocht of diensten verleend (rubriek 8). Daarvoor is voor € 60 aan producten gekocht (rubriek 7). De overige kosten zijn € 10 (rubriek 4), zoals telefoonkosten, autokosten, enz. Per saldo heb je een positief resultaat (een winst) van € 30.

Een resultatenrekening kan er ook als volgt uit zien:

Activa/debet   Passiva/credit  
8 Omzet 100
7 Inkoopwaarde 60  
4 Kosten 10  

Je ziet dat de kosten links (debet) staan en de opbrengsten rechts (credit). Dit voorbeeld is van belang om de beschrijving van het verwerken van de uitgaven en ontvangsten beter te begrijpen.

Overzicht resultatenrekening in je boekhoudpakket

Een overzicht van je resultaten vind je eenvoudig terug in je gratis online boekhouding van e-Boekhouden. Via Winst & Verlies kun je zien hoeveel winst of verlies je maakt(e) over een bepaalde periode.

Je kunt kiezen uit vier perioden: per maand, per kwartaal, per jaar en je kunt zelf een periode selecteren via de vrije selectie.

De resultatenrekening kun je exporteren naar Excel, PDF en CSV-formaat.

Overzicht resultatenrekening

In bovenstaand voorbeeld staan nog geen grootboekrekeningen. Probeer het overzicht van je resultatenrekening nu in het gratis boekhoudpakket van e-Boekhouden.

Volgende artikel »

Gerelateerde begrippen

Gratis e-Boekhouden
XGratis e-Boekhouden