succesvolboekhouden.nl
Gratis e-Boekhouden
De boekhoudingBalans

Balans: bezittingen, schulden en eigen vermogen - debet en credit (2020)

Een balans bestaat uit twee zijden, namelijk debet en credit. Op de balans staan alle bezittingen, je eigen vermogen en de schulden van je onderneming op een bepaald moment. De linkerzijde heet ook wel de debetzijde of de activazijde. De rechterzijde heet ook wel de creditzijde of de passivazijde.

Balans: debet en credit

Op de balans staan alle bezittingen, je eigen vermogen en de schulden van je onderneming op een bepaald moment. Een balans bestaat uit twee zijden, namelijk links en rechts. De linkerzijde heet ook wel de debetzijde of de activazijde. De rechterzijde heet ook wel de creditzijde of de passivazijde.

Op de activazijde (links) staan al je bezittingen, zoals gebouwen, vervoermiddelen, voorraden, vorderingen (nog te ontvangen geld) en je banksaldo. Op de passivazijde (rechts) staan de middelen hoe je bezittingen betaald zijn. Je kan bezittingen kopen met eigen vermogen (eigen geld), maar ook met geleend geld (schulden = vreemd vermogen). Op de passivazijde staat dus je eigen vermogen en het vreemde vermogen.

Een balans is altijd in evenwicht, dus de activa- en passivazijde zijn altijd even groot. Zoals elders op deze website is uitgelegd, worden de bedragen per grootboekrekening samengevat in rubrieken. Hieronder volgt een voorbeeld van een balans met de verschillende rubrieken.

Activa/debet Passiva/credit
0 Vaste activa 0 Eigen vermogen (bij een bv en nv)
3 Voorraden 9 Privémutaties (bij een eenmanszaak en vof)
1 Kortlopende vorderingen 0 Voorzieningen
1 Liquide middelen 0 Langlopende schulden
1 Kortlopende schulden
1 Te betalen belastingen en premies

De balans heeft een activa- en een passivazijde. Elk van deze zijde heeft een bepaalde opbouw: bovenaan staan de rubrieken die het langst in je onderneming aanwezig blijven en onderaan staan de rubrieken die op korte termijn je onderneming weer verlaten.

Maak gebruik van e-Boekhouden

Als je zelf je administratie wil voeren kan het handig zijn om eens te kijken naar e-Boekhouden. e-Boekhouden zorgt ervoor dat je eenvoudig je balans, winst-en-verliesrekening, grootboek, mutaties, openstaande posten én overige overzichten kunt inzien. Dit op basis van jouw ingevoerde financiële gegevens. Met actuele cijfers bij de hand in één boekhoudprogramma, ben je in staat om beter te ondernemen!

e-Boekhouden is voor startende ondernemers nu 15 maanden gratis! Dat betekent onbeperkt boekhouden, factureren en uren registreren, zonder kosten. Aan het einde van jouw gratis periode beslist je zelf of je met e-Boekhouden door wilt gaan. Maak hier een gratis account aan.

Activa/debet

Passiva/credit

Rubrieken

Elders op deze website is een voorbeeld gegeven van een grootboek met rubrieken. Hiervan behoren de rubrieken 4, 7 en 8 tot de resultatenrekening. De andere rubrieken, 0, 1, 2, 3 en 9, behoren tot de balans (zie hieronder).

0 Vaste activa / Eigen vermogen / Voorzieningen / Langlopende schulden
1 Liquide middelen / Kortlopende vorderingen en schulden / Belastingen en premies
2 Tussenrekeningen
3 Voorraden
9 Privémutaties (bij eenmanszaak en vof)

Overzicht balans in je boekhoudpakket

Een overzicht van je balans vind je eenvoudig terug in je gratis online boekhouding van e-Boekhouden. Hier vind je de actuele balans van je bedrijf.

Je kunt in dit overzicht op de code van een rekening klikken om te zien waar een bedrag uit opgebouwd is. In je balansoverzicht kun je ook rekeninggroepen weergeven (alleen aanwezig als je ook rekeninggroepen aangemaakt hebt) en in één oogopslag je kostenplaatsen zien (alleen aanwezig als je gebruik maakt van kostenplaatsen).

Wanneer je de balans op een specifieke datum wilt inzien, doe je het volgende:

De balans kun je exporteren naar Excel, PDF en CSV-formaat.

Overzicht balans

In bovenstaand voorbeeld staan nog geen grootboekrekeningen. Probeer het overzicht van je balans nu in het gratis boekhoudpakket van e-Boekhouden.

Volgende artikel »

Gerelateerde begrippen


Gratis e-Boekhouden
XGratis e-Boekhouden