ALGEMEEN
 WETTEN EN REGELS
 DE BOEKHOUDING
 UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
 JAARREKENING SAMENSTELLEN
 ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE
 WERKKOSTENREGELING
 AANGIFTE BTW/ OMZETBELASTING
De boekhoudingBalans

Balans: bezittingen, schulden en eigen vermogen - debet en credit (2018)

Een balans bestaat uit twee zijden, namelijk debet en credit. Op de balans staan alle bezittingen, je eigen vermogen en de schulden van je onderneming op een bepaald moment. De linkerzijde heet ook wel de debetzijde of de activazijde. De rechterzijde heet ook wel de creditzijde of de passivazijde.

De eerste 100 klanten winnen een gratis abonnement bij e-Boekhouden, dus wees er snel bij!

Balans: debet en credit

Op de balans staan alle bezittingen, je eigen vermogen en de schulden van je onderneming op een bepaald moment. Een balans bestaat uit twee zijden, namelijk links en rechts. De linkerzijde heet ook wel de debetzijde of de activazijde. De rechterzijde heet ook wel de creditzijde of de passivazijde.

Op de activazijde (links) staan al je bezittingen, zoals gebouwen, vervoermiddelen, voorraden, vorderingen (nog te ontvangen geld) en je banksaldo. Op de passivazijde (rechts) staan de middelen hoe je bezittingen betaald zijn. Je kan bezittingen kopen met eigen vermogen (eigen geld), maar ook met geleend geld (schulden = vreemd vermogen). Op de passivazijde staat dus je eigen vermogen en het vreemde vermogen.

Een balans is altijd in evenwicht, dus de activa- en passivazijde zijn altijd even groot. Zoals elders op deze website is uitgelegd, worden de bedragen per grootboekrekening samengevat in rubrieken. Hieronder volgt een voorbeeld van een balans met de verschillende rubrieken.

Activa/debet Passiva/credit
0 Vaste activa 0 Eigen vermogen (bij een bv en nv)
3 Voorraden 9 Privémutaties (bij een eenmanszaak en vof)
1 Kortlopende vorderingen 0 Voorzieningen
1 Liquide middelen 0 Langlopende schulden
1 Kortlopende schulden
1 Te betalen belastingen en premies

De balans heeft een activa- en een passivazijde. Elk van deze zijde heeft een bepaalde opbouw: bovenaan staan de rubrieken die het langst in je onderneming aanwezig blijven en onderaan staan de rubrieken die op korte termijn je onderneming weer verlaten.

Maak gebruik van e-Boekhouden

Als je zelf je administratie wil voeren kan het handig zijn om eens te kijken naar e-Boekhouden. e-Boekhouden zorgt ervoor dat je eenvoudig je balans, winst-en-verliesrekening, grootboek, mutaties, openstaande posten én overige overzichten kunt inzien. Dit op basis van jouw ingevoerde financiële gegevens. Met actuele cijfers bij de hand in één boekhoudprogramma, ben je in staat om beter te ondernemen!

e-Boekhouden is voor startende ondernemers nu 15 maanden gratis! Dat betekent onbeperkt boekhouden, factureren en uren registreren, zonder kosten. Aan het einde van jouw gratis periode beslist je zelf of je met e-Boekhouden door wilt gaan. Maak hier een gratis account aan.

Activa/debet

 • Vaste activa betreffen de investeringen, zoals gebouwen, machines en installaties, vervoermiddelen, inventaris, enz. Het is de bedoeling dat deze zaken een aantal jaren in je onderneming blijven.  
 • Voorraden houd je aan om ze te kunnen verkopen of te gebruiken in een productieproces. Over het algemeen geldt dat hoe langer de voorraden blijven liggen, hoe minder ze waard zijn.
 • Kortlopende vorderingen zijn vorderingen waarvan je verwacht dat je ze binnen een jaar ontvangt. Vorderingen kun je ook omschrijven als nog te ontvangen geld, zoals debiteuren. Het komt vaak voor dat je iets verkoopt en een factuur verstuurd. Je klant betaald niet direct, dus je hebt een vordering op hem. Ook kan het voorkomen dat je geld uitleent aan bijvoorbeeld een familielid of een zakenpartner. Dit geld moet je uiteindelijk wel weer terug hebben, zodat het ook vorderingen betreffen. Indien je geld voor langer dan een jaar uitleent, valt dit niet meer onder kortlopend maar langlopend. Een langlopende vordering moet hoger op de balans komen, namelijk bij de vaste activa (onder de financiële vaste activa om precies te zijn).
 • Liquide middelen zijn je bankrekeningen. In de meeste ondernemingen gaat er dagelijks geld in en uit, zodat deze helemaal onderaan de balans komen te staan.

Passiva/credit

 • Eigen vermogen staat altijd bovenaan (bij een bv en nv) of de privémutaties (bij een eenmanszaak en vof). Het gaat hier in beide gevallen om geld die de ondernemer in de onderneming heeft gestoken. Het is de bedoeling dat de ondernemer achter zijn onderneming blijft staan en er geen geld uithaalt vóórdat alle schulden zijn voldaan. Hierdoor staat het eigen vermogen of privémutaties bovenaan de balans.
 • Voorzieningen staan op de passivazijde, terwijl ze niet een echte schuld zijn. Voorzieningen zijn als het ware een verwachte toekomstige verplichting of schuld, waarvan de omvang nog niet vaststaat maar wel geschat kan worden. Hierbij valt te denken aan toekomstige kosten voor groot onderhoud van gebouwen of voor je pensioen.
 • Vanzelfsprekend staan langlopende schulden hoger dan de kortlopende schulden, omdat deze langer in de onderneming aanwezig blijven. Kortlopende schulden zouden binnen één jaar betaald moeten worden, terwijl schulden langer dan een jaar langlopend zijn. Ook crediteuren zijn kortlopende schulden.
 • Crediteuren zijn leveranciers waarvan je al wel een factuur hebt ontvangen, maar die je nog niet betaald hebt.
 • Tot de kortlopende schulden behoren ook de meeste belastingschulden.

Rubrieken

Elders op deze website is een voorbeeld gegeven van een grootboek met rubrieken. Hiervan behoren de rubrieken 4, 7 en 8 tot de resultatenrekening. De andere rubrieken, 0, 1, 2, 3 en 9, behoren tot de balans (zie hieronder).

0 Vaste activa / Eigen vermogen / Voorzieningen / Langlopende schulden
1 Liquide middelen / Kortlopende vorderingen en schulden / Belastingen en premies
2 Tussenrekeningen
3 Voorraden
9 Privémutaties (bij eenmanszaak en vof)

Overzicht balans in je boekhoudpakket

Een overzicht van je balans vind je eenvoudig terug in je gratis online boekhouding van e-Boekhouden. Hier vind je de actuele balans van je bedrijf.

Je kunt in dit overzicht op de code van een rekening klikken om te zien waar een bedrag uit opgebouwd is. In je balansoverzicht kun je ook rekeninggroepen weergeven (alleen aanwezig als je ook rekeninggroepen aangemaakt hebt) en in één oogopslag je kostenplaatsen zien (alleen aanwezig als je gebruik maakt van kostenplaatsen).

Wanneer je de balans op een specifieke datum wilt inzien, doe je het volgende:

 • Selecteer bij Periode de gewenste balansdatum.
 • Vink Groepen weergeven of Kostenplaatsen weergeven aan als u ook deze gegevens wilt inzien.
 • Om het gewenste overzicht te bekijken, klikt u op Verder.

De balans kun je exporteren naar Excel, PDF en CSV-formaat.

In bovenstaand voorbeeld staan nog geen grootboekrekeningen. Probeer het overzicht van je balans nu in het gratis boekhoudpakket van e-Boekhouden.

Volgende artikel »

Gerelateerde begrippenOnline geld verdienen
Tips
Begrippen
Downloads
Boekhoudprogramma's
Gratis e-Boekhouden
Twitter   Twitter
Adverteren?
Doneren
Links
Sitemap
Contact
Wie, wat, waar?
Nieuwsbrief
Copyright © 2018

Online boekhouden
15 maanden gratis!

Online boekhouden
1e jaar gratis

Online boekhouden
1e maand gratis

Online boekhouden
1e maand gratis


Succesvolboekhouden.nl is niet aansprakelijk voor onjuistheden op deze website en eventuele schade die te maken heeft met het gebruik van deze website. Raadpleeg een specialist, zoals een accountant of belastingadviseur, voor meer informatie. ONLINE BOEKHOUDEN
Nu gratis online boekhouden!
1. e-Boekhouden* (tip!)
2. Exact Online (tip!)
3. Visma eAccounting
4. Twinfield
5. Yoursminc
* 15 maanden gratis! ZOEKEN
Begrippen | Tips | Sitemap
XGratis Exact Online