Gratis eAccounting

Balans voorbeeld: activa en passiva, debet en credit

De balans is een overzicht van alle bezittingen, vermogen en schulden van een onderneming op een bepaald moment. Een balans bestaat uit twee zijden, namelijk debet en credit.

Op de balans staan alle bezittingen, je eigen vermogen en de schulden van je onderneming op een bepaald moment. De linkerzijde heet ook wel de debet of de activa. De rechterzijde heet ook wel de credit of de passiva.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Balans: activa en passiva, debet en credit

  Op de balans staan alle bezittingen, je eigen vermogen en de schulden van je onderneming op een bepaald moment. Een balans bestaat uit twee zijden, namelijk links en rechts. De linkerzijde heet ook wel de debet of de activa. De rechterzijde heet ook wel de credit of de passiva.

  Op de activazijde (links) staan al je bezittingen, zoals gebouwen, vervoermiddelen, voorraden, vorderingen (nog te ontvangen geld) en je banksaldo. Op de passivazijde (rechts) staan de middelen hoe je bezittingen betaald zijn. Je kan bezittingen kopen met eigen vermogen (eigen geld), maar ook met geleend geld (schulden = vreemd vermogen). Op de passivazijde staat dus je eigen vermogen en het vreemde vermogen.

  Balans voorbeeld

  Een balans is altijd in evenwicht, dus de activa- en passivazijde zijn altijd even groot. Zoals elders op deze website is uitgelegd, worden de bedragen per grootboekrekening samengevat in rubrieken.

  Hieronder volgt een balans voorbeeld met de verschillende rubrieken.

  Activa Passiva
  0 Vaste activa 0 Eigen vermogen (bv en nv)
  3 Voorraden 9 Privémutaties (eenmanszaak en vof)
  1 Kortlopende vorderingen 0 Voorzieningen
  1 Liquide middelen 0 Langlopende schulden
  1 Kortlopende schulden
  1 Te betalen belastingen en premies

  De balans heeft een activa- en een passivazijde. Elk van deze zijde heeft een bepaalde opbouw: bovenaan staan de rubrieken die het langst in je onderneming aanwezig blijven en onderaan staan de rubrieken die op korte termijn je onderneming weer verlaten.

  Balans: activa / debet

  • Vaste activa betreffen de investeringen, zoals gebouwen, machines en installaties, vervoermiddelen, inventaris, enz. Het is de bedoeling dat deze zaken een aantal jaren in je onderneming blijven.
  • Voorraden houd je aan om ze te kunnen verkopen of te gebruiken in een productieproces. Over het algemeen geldt dat hoe langer de voorraden blijven liggen, hoe minder ze waard zijn.
  • Kortlopende vorderingen zijn vorderingen waarvan je verwacht dat je ze binnen een jaar ontvangt. Vorderingen kun je ook omschrijven als nog te ontvangen geld, zoals debiteuren. Het komt vaak voor dat je iets verkoopt en een factuur verstuurd. Je klant betaald niet direct, dus je hebt een vordering op hem. Ook kan het voorkomen dat je geld uitleent aan bijvoorbeeld een familielid of een zakenpartner. Dit geld moet je uiteindelijk wel weer terug hebben, zodat het ook vorderingen betreffen. Indien je geld voor langer dan een jaar uitleent, valt dit niet meer onder kortlopend maar langlopend. Een langlopende vordering moet hoger op de balans komen, namelijk bij de vaste activa (onder de financiële vaste activa om precies te zijn).
  • Liquide middelen zijn je bankrekeningen. In de meeste ondernemingen gaat er dagelijks geld in en uit, zodat deze helemaal onderaan de balans komen te staan.

  Balans: passiva / credit

  • Eigen vermogen staat altijd bovenaan (bij een bv en nv) of de privémutaties (bij een eenmanszaak en vof). Het gaat hier in beide gevallen om geld die de ondernemer in de onderneming heeft gestoken. Het is de bedoeling dat de ondernemer achter zijn onderneming blijft staan en er geen geld uithaalt vóórdat alle schulden zijn voldaan. Hierdoor staat het eigen vermogen of privémutaties bovenaan de balans.
  • Voorzieningen staan op de passivazijde, terwijl ze niet een echte schuld zijn. Voorzieningen zijn als het ware een verwachte toekomstige verplichting of schuld, waarvan de omvang nog niet vaststaat maar wel geschat kan worden. Hierbij valt te denken aan toekomstige kosten voor groot onderhoud van gebouwen of voor je pensioen.
  • Vanzelfsprekend staan langlopende schulden hoger dan de kortlopende schulden, omdat deze langer in de onderneming aanwezig blijven. Kortlopende schulden zouden binnen één jaar betaald moeten worden, terwijl schulden langer dan een jaar langlopend zijn. Ook crediteuren zijn kortlopende schulden.
  • Crediteuren zijn leveranciers waarvan je al wel een factuur hebt ontvangen, maar die je nog niet betaald hebt.
  • Tot de kortlopende schulden behoren ook de meeste belastingschulden.

  Voorbeeld balans opstellen

  Een balans opstellen doe je met grootboekrubrieken. Elders op deze website is een voorbeeld gegeven van een grootboek met rubrieken. Hiervan behoren de rubrieken 4, 7 en 8 tot de resultatenrekening. De andere rubrieken, 0, 1, 2, 3 en 9, behoren tot de balans.

  Hieronder staat een voorbeeld balans met rubrieken:

  0 Vaste activa / Eigen vermogen / Voorzieningen / Langlopende schulden
  1 Liquide middelen / Kortlopende vorderingen en schulden / Belastingen en premies
  2 Tussenrekeningen
  3 Voorraden
  9 Privémutaties (bij eenmanszaak en vof)

  Overzicht balans in je boekhouding

  Een overzicht van je boekhoud balans vind je eenvoudig terug in het beste boekhoudprogramma. Hier vind je de actuele balans van je bedrijf.

  Je kunt in dit overzicht op de code van een rekening klikken om te zien waar een bedrag uit opgebouwd is. In je balansoverzicht kun je ook rekeninggroepen weergeven (alleen aanwezig als je ook rekeninggroepen aangemaakt hebt) en in één oogopslag je kostenplaatsen zien (alleen aanwezig als je gebruik maakt van kostenplaatsen).

  Wanneer je de balans op een specifieke datum wilt inzien, doe je het volgende:

  • Selecteer bij Periode de gewenste balansdatum.
  • Vink Groepen weergeven of Kostenplaatsen weergeven aan als u ook deze gegevens wilt inzien.
  • Om het gewenste overzicht te bekijken, klikt u op Verder.

  De balans kun je exporteren naar Excel, PDF en CSV-formaat.

  Overzicht balans

  Volgende artikel »

  Veel gestelde vragen over de balans (FAQ)

  Wat is de balans bij boekhouden?

  Op de balans staan alle bezittingen, je eigen vermogen en de schulden van je onderneming op een bepaald moment.

  Wat is een voorbeeld van een balans?

  De balans heeft een activa- en een passivazijde. Debet: vaste activa, voorraden, vorderingen en liquide middelen. Credit: eigen vermogen, voorzieningen, lang- en kortlopende schulden en te betalen belastingen en premies.

  Wat is debet en credit op de balans?

  De balans heeft een debet- en een creditzijde. Debet staan je bezittingen en credit het eigen vermogen en schulden. Elk van deze zijde heeft een bepaalde opbouw: bovenaan staan de rubrieken die het langst in je onderneming aanwezig blijven en onderaan staan de rubrieken die op korte termijn je onderneming weer verlaten.

  Datum gepubliceerd: 26-12-2016 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'Balans voorbeeld: activa en passiva, debet en credit'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  De balans met alle bezittingen, eigen vermogen en schulden van de onderneming. Boekhouden balans voorbeeld: activa en passiva, debet en credit.


  Over de auteur van 'Balans voorbeeld: activa en passiva, debet en credit'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.