ALGEMEEN
 WETTEN EN REGELS
 DE BOEKHOUDING
 UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
 JAARREKENING SAMENSTELLEN
 ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE
 WERKKOSTENREGELING
 AANGIFTE BTW/ OMZETBELASTING
Aangifte btw/omzetbelasting › Verwerking in de boekhouding › Btw inzake privégebruikBtw inzake privégebruik

Btw inzake privégebruik: privégebruik van goederen uit de zaak (2018)

Leren boekhouden met een echt programma? Registreer je nu gratis!

Btw over het privégebruik van goederen van de zaak moet je aan het einde van het jaar terug betalen. Btw ontvang je terug over je inkopen. Het kan voor komen dat je voor privé gebruik maakt van goederen of diensten van je onderneming, terwijl je de btw al in je onderneming terug hebt ontvangen. Hierdoor is het voor ondernemers goedkoper om goederen te gebruiken dan voor niet-ondernemers, omdat die laatste groep geen btw terug kan ontvangen. Hiervoor is de regeling privégebruik ingesteld.

Van privégebruik is sprake als je goederen of diensten koopt die je zowel voor je onderneming als voor privé gebruikt, bijvoorbeeld een auto of een computer. De btw die betrekking heeft op het deel dat je privé gebruikt, moet je terug betalen aan de Belastingdienst. Ook familie valt onder de term privé.

Als je goederen of diensten koopt die je zowel zakelijk als privé gebruikt, kun je drie dingen doen:

  • Helemaal geen btw terug vragen;
  • De btw volledig terug vragen en aan het einde van het jaar de btw voor het privégebruik terug betalen;
  • De btw terug vragen voor het deel dat je zakelijk gebruikt.

Wanneer je een goed of een dienst koopt, kun je dit betalen met geld uit je onderneming of met privégeld of een combinatie van beide. Dit heet vermogensetikettering; je kan de goederen geheel tot het privévermogen, geheel tot het ondernemingsvermogen of gedeeltelijk tot het ondernemingsvermogen rekenen.

Als je iets koopt met privégeld, behoort het tot je privévermogen en mag je er geen btw over terug vragen. Je hoeft dan in de btw-aangifte van je onderneming natuurlijk ook geen btw aan te geven voor het privégebruik, omdat je in je onderneming niets terug gevraagd hebt.

Als je iets koopt met geld van je onderneming, behoort het tot je ondernemingsvermogen en mag je de btw volledig terug vragen. Als je het vervolgens deels privé gaat gebruiken, moet je de btw voor dat deel aan het einde van het jaar terug betalen.

Als je iets koopt kun je een verdeling maken tussen zakelijk en privégebruik. De btw over het zakelijke deel mag je volledig terug vragen en de btw over het privédeel niet. Stel, je koopt een computer en je schat dat je deze voor 80% zakelijk en voor 20% privé gaat gebruiken. Dan mag je de btw voor 80% terug vragen. Je betaalt en boekt dan natuurlijk ook maar 80% van de investering in de boekhouding van je onderneming. Op de website van de Belastingdienst staat een rekenvoorbeeld voor het privégebruik van een computer die gedeeltelijk bedrijfsvermogen is. In dit voorbeeld wijzigt in jaar 2 het privégebruik van 20% naar 30%, zodat je extra btw over de aanschaf terug moet betalen.

Verwerking in de boekhouding

De manier om het privégebruik van goederen te berekenen verschilt per geval, maar het inboeken is altijd hetzelfde (het privégebruik van de auto uitgezonderd). De te betalen btw inzake privégebruik is een schuld. Aangezien je voor privé gebruik maakt van de goederen van je onderneming, moet je vanuit privé de btw betalen aan je onderneming. De onderneming krijgt dus een vordering op jou privé. De journaalpost in het memoriaal hiervan is:

Debet Credit
Vordering op privé 21
a/ Btw inzake privé gebruik 21

Btw-aangifte in je boekhoudpakket

Je stelt met je gratis online boekhouding van e-Boekhouden direct je btw-aangifte voor een specifieke periode samen. Gegevens uit je boekhouding vullen automatisch de elektronische aangifte. Je kunt de gegevens van je btw-aangifte direct in de boekhouding verwerken en elektronisch naar de Belastingdienst versturen.

  • Selecteer een periode waarvoor je btw-aangifte wilt doen en klik op Verder.
  • Er opent een scherm met hierin de gegevens uit je boekhouding, ingevuld volgens de regels van de Belastingdienst.
  • De btw-aangifte in e-Boekhouden is opgebouwd uit 2 tot maximaal 4 kolommen.

  • Wanneer je klikt op btw-aangifte verwerken in de boekhouding worden de gegevens uit de kolom Voorgestelde aangifte en de bedragen in de rubrieken 1d (privé gebruik) en 5d (KOR) verwerkt in je boekhouding.
  • Klik op btw-aangifte nu elektronisch versturen om de aangifte naar de Belastingdienst te verzenden.

Probeer de btw-aangifte nu in het gratis boekhoudpakket van e-Boekhouden.

Volgende artikel »

Gerelateerde begrippen
Online geld verdienen
Tips
Begrippen
Downloads
Boekhoudprogramma's
Gratis e-Boekhouden
Twitter   Twitter
Adverteren?
Doneren
Links
Sitemap
Contact
Wie, wat, waar?
Nieuwsbrief
Copyright © 2018

Online boekhouden
15 maanden gratis!

Online boekhouden
1e jaar gratis

Online boekhouden
1e maand gratis

Online boekhouden
1e maand gratis


Succesvolboekhouden.nl is niet aansprakelijk voor onjuistheden op deze website en eventuele schade die te maken heeft met het gebruik van deze website. Raadpleeg een specialist, zoals een accountant of belastingadviseur, voor meer informatie. ONLINE BOEKHOUDEN
Nu gratis online boekhouden!
1. e-Boekhouden* (tip!)
2. Exact Online (tip!)
3. Visma eAccounting
4. Twinfield
5. Yoursminc
* 15 maanden gratis! ZOEKEN
Begrippen | Tips | Sitemap
XGratis Exact Online