ALGEMEEN
 WETTEN EN REGELS
 DE BOEKHOUDING
 UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
 JAARREKENING SAMENSTELLEN
 ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE
 WERKKOSTENREGELING
 AANGIFTE BTW/ OMZETBELASTING
Aangifte btw/omzetbelasting › Verwerking in de boekhouding › Te betalen btw

Te betalen btw: af te dragen btw over je omzet (2018)

Btw betaald je over je omzet. De btw die je hebt berekend aan je klanten, geef je aan in de btw-aangifte. Op de verkoopfactuur vermeld je:

  • Het product voor € 100 (dit is het bedrag exclusief btw)
  • Btw voor € 21
  • Totaal te betalen € 121 (dit is het bedrag inclusief btw).
15 maanden gratis e-Boekhouden.nl voor ondernemers én studenten!

Als je iets verkoopt voor bijvoorbeeld € 100 en je moet 21% btw rekenen over je verkopen, dan moet je € 100 * 21% = € 21 btw betalen.

Elders op deze website is uitgelegd dat verkopen in het verkoopboek verwerkt worden. In dat hoofdstuk is nog geen rekening gehouden met de btw. Te betalen btw is een schuld en heeft een eigen grootboekrekening, namelijk af te dragen btw x% of btw over leveringen/diensten belast met x%.

Verwerking in de boekhouding

Als je bijvoorbeeld iets voor € 121 inclusief btw hebt verkocht en nog niet ontvangen hebt, heb je een vordering op een debiteur. Je debiteurenvordering, je omzet en de te betalen btw nemen toe. De journaalpost in het verkoopboek hiervan is:

Debet Credit
a/ Omzet 100
a/ Te betalen btw 21

Je ziet dat de omzet en te betalen btw (= credit) vermeerderd zijn door € 100 en € 21 credit te boeken. Doordat je de journaalpost in het verkoopboek verwerkt, hoef je geen tegenrekening in te voeren. De € 121 wordt automatisch bij de debiteuren (= debet) op geboekt. Achter de schermen wordt er dus automatisch geboekt:

Debet Credit
Debiteuren 121

Over het geheel heb je dus een vordering op je klant voor het hele factuurbedrag van € 121. Over het exclusieve bedrag van € 100 moet je 21% btw betalen, zodat je een btw-schuld hebt van € 21. In je resultatenrekening boek je alles exclusief btw, in dit geval het verkochte product als omzet voor € 100.

In de meeste boekhoudpakketten hoef je geen afzonderlijke regel voor de te betalen btw in te voeren. Bij het invoeren van de regel met de omzet is dan vaak een invoerveld aanwezig waarin je kunt aangeven met welk percentage gerekend moet worden. Bijvoorbeeld:

Datum Grootboekrekening Debiteurennummer Factuurnummer Btw-%  Bedrag
5-7-2014 Omzet 12000001 122014070501 21% € 100

Het invoerveld heeft automatisch als tegenrekening de rekening te betalen btw x%. Achter de schermen wordt er dus automatisch geboekt:

Debet Credit
Debiteuren 121
a/ Te betalen btw 21

Btw-aangifte in je boekhoudpakket

Je stelt met je gratis online boekhouding van e-Boekhouden direct je btw-aangifte voor een specifieke periode samen. Gegevens uit je boekhouding vullen automatisch de elektronische aangifte. Je kunt de gegevens van je btw-aangifte direct in de boekhouding verwerken en elektronisch naar de Belastingdienst versturen.

  • Selecteer een periode waarvoor je btw-aangifte wilt doen en klik op Verder.
  • Er opent een scherm met hierin de gegevens uit je boekhouding, ingevuld volgens de regels van de Belastingdienst.
  • De btw-aangifte in e-Boekhouden is opgebouwd uit 2 tot maximaal 4 kolommen.

  • Wanneer je klikt op btw-aangifte verwerken in de boekhouding worden de gegevens uit de kolom Voorgestelde aangifte en de bedragen in de rubrieken 1d (privé gebruik) en 5d (KOR) verwerkt in je boekhouding.
  • Klik op btw-aangifte nu elektronisch versturen om de aangifte naar de Belastingdienst te verzenden.

Probeer de btw-aangifte nu in het gratis boekhoudpakket van e-Boekhouden.

Volgende artikel »

Tip: doordat je bij het invoeren van je omzet ook het veld met het btw-percentage moet invullen, is de te betalen btw altijd je omzet maal het percentage. Als je bijvoorbeeld het totaal van je omzet vermenigvuldigd met 21%, heb je de totaal te betalen btw 21% bepaald. Als je ook omzet hebt waarover je 6% moet betalen, moet je dit niet op dezelfde grootboekrekening boeken als de omzet waarover je 21% moet betalen. Als je de omzet 6% en de omzet 21% op twee afzonderlijke grootboekrekeningen boekt, kun je eenvoudig de grootboekrekeningen te betalen btw 6% en de te betalen btw 21% narekenen. In de btw-aangifte moet je de omzet ook splitsen in 21%, 6% en 0%. Het is dan makkelijk dat je dit al op verschillende grootboekrekeningen geboekt hebt. Maak dus in je boekhouding verschillende grootboekrekeningen met betrekking tot de omzet voor de verschillende percentages.

Tip: in- en verkopen boek je in het inkoopboek respectievelijk het verkoopboek op basis de factuurdatum. Deze is namelijk leidend voor de btw-aangifte. In de periode waarin je je verkoop boekt, moet je dus de btw betalen. Het kan voor komen dat je het geld dan nog niet ontvangen hebt van je klant. Het is dus erg belangrijk om een betalingstermijn op de verkoopfacturen te vermelden. Neem ook regelmatig de debiteurenlijst door en zorg ervoor dat je het geld op korte termijn ontvangt, anders zou je wel eens in geldnood kunnen komen.

Gerelateerde begrippen
Online geld verdienen
Tips
Begrippen
Downloads
Boekhoudprogramma's
Gratis e-Boekhouden
Twitter   Twitter
Adverteren?
Doneren
Links
Sitemap
Contact
Wie, wat, waar?
Nieuwsbrief
Copyright © 2018

Online boekhouden
15 maanden gratis!

Online boekhouden
1e jaar gratis

Online boekhouden
1e maand gratis

Online boekhouden
1e maand gratis


Succesvolboekhouden.nl is niet aansprakelijk voor onjuistheden op deze website en eventuele schade die te maken heeft met het gebruik van deze website. Raadpleeg een specialist, zoals een accountant of belastingadviseur, voor meer informatie. ONLINE BOEKHOUDEN
Nu gratis online boekhouden!
1. e-Boekhouden* (tip!)
2. Exact Online (tip!)
3. Visma eAccounting
4. Twinfield
5. Yoursminc
* 15 maanden gratis! ZOEKEN
Begrippen | Tips | Sitemap
XGratis e-Boekhouden