Voetbal bij Ziggo Sport

Te betalen btw: af te dragen btw over je omzet

Btw betaal je over je omzet. De btw die je hebt berekend aan je klanten, geef je aan in de btw-aangifte. Op de verkoopfactuur vermeld je:

 • Het product voor € 100 (dit is het bedrag exclusief btw)
 • Btw voor € 21
 • Totaal te betalen € 121 (dit is het bedrag inclusief btw).

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Als je iets verkoopt voor bijvoorbeeld € 100 en je moet 21% btw rekenen over je verkopen, dan moet je € 100 * 21% = € 21 btw betalen.

  Elders op deze website is uitgelegd dat verkopen in het verkoopboek verwerkt worden. In dat hoofdstuk is nog geen rekening gehouden met de btw. Te betalen btw is een schuld en heeft een eigen grootboekrekening, namelijk af te dragen btw x% of btw over leveringen/diensten belast met x%.

  Verwerking in de boekhouding

  Als je bijvoorbeeld iets voor € 121 inclusief btw hebt verkocht en nog niet ontvangen hebt, heb je een vordering op een debiteur. Je debiteurenvordering, je omzet en de te betalen btw nemen toe. De journaalpost in het verkoopboek hiervan is:

      Debet Credit
  a/ Omzet 100
  a/ Te betalen btw 21

  Je ziet dat de omzet en te betalen btw (= credit) vermeerderd zijn door € 100 en € 21 credit te boeken. Doordat je de journaalpost in het verkoopboek verwerkt, hoef je geen tegenrekening in te voeren. De € 121 wordt automatisch bij de debiteuren (= debet) op geboekt. Achter de schermen wordt er dus automatisch geboekt:

      Debet Credit
  Debiteuren 121

  Over het geheel heb je dus een vordering op je klant voor het hele factuurbedrag van € 121. Over het exclusieve bedrag van € 100 moet je 21% btw betalen, zodat je een btw-schuld hebt van € 21. In je resultatenrekening boek je alles exclusief btw, in dit geval het verkochte product als omzet voor € 100.

  In het beste boekhoudprogramma hoef je geen afzonderlijke regel voor de te betalen btw in te voeren. Bij het invoeren van de regel met de omzet is dan vaak een invoerveld aanwezig waarin je kunt aangeven met welk btw-percentage gerekend moet worden.

  Het invoerveld heeft automatisch als tegenrekening de rekening te betalen btw x%. Achter de schermen wordt er dus automatisch geboekt:

      Debet Credit
  Debiteuren 121
  a/ Te betalen btw 21

  Volgende artikel »

  Tip: verschillende btw-grootboekrekeningen

  Doordat je bij het invoeren van je omzet ook het veld met het btw-percentage moet invullen, is de te betalen btw altijd je omzet maal het percentage.

  Als je bijvoorbeeld het totaal van je omzet vermenigvuldigd met 21%, heb je de totaal te betalen btw 21% bepaald. Als je ook omzet hebt waarover je 9% moet betalen, moet je dit niet op dezelfde grootboekrekening boeken als de omzet waarover je 21% moet betalen. Als je de omzet 9% en de omzet 21% op twee afzonderlijke grootboekrekeningen boekt, kun je eenvoudig de grootboekrekeningen te betalen btw 9% en de te betalen btw 21% narekenen.

  In de btw-aangifte moet je de omzet ook splitsen in 21%, 9% en 0%. Het is dan makkelijk dat je dit al op verschillende grootboekrekeningen geboekt hebt. Maak dus in je boekhouding verschillende grootboekrekeningen met betrekking tot de omzet voor de verschillende percentages.

  Tip: betalingstermijn vermelden op factuur

  In- en verkopen boek je in het inkoopboek respectievelijk het verkoopboek op basis de factuurdatum. Deze is namelijk leidend voor de btw-aangifte. In de periode waarin je je verkoop boekt, moet je dus de btw betalen.

  Het kan voor komen dat je het geld dan nog niet ontvangen hebt van je klant. Het is dus erg belangrijk om een betalingstermijn op de verkoopfacturen te vermelden. Neem ook regelmatig de debiteurenlijst door en zorg ervoor dat je het geld op korte termijn ontvangt, anders zou je wel eens in geldnood kunnen komen.

  Veel gestelde vragen over te betalen btw (FAQ)

  Wat is te betalen btw?

  Btw betaald je over je omzet. De btw die je hebt berekend aan je klanten, geef je aan in de btw-aangifte.

  Waarover moet je btw betalen?

  Btw moet je afdragen over je verkopen. Op de verkoopfactuur vermeld je het bedrag exclusief btw, het btw-bedrag en het bedrag inclusief btw.

  Datum gepubliceerd: 26-12-2016 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'Te betalen btw: af te dragen btw over je omzet'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  Btw betaald je over je omzet. De btw die je hebt berekend aan je klanten, geef je aan in de btw-aangifte.


  Over de auteur van 'Te betalen btw: af te dragen btw over je omzet'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.