Vattenfall

Toerekeningsprincipe: uitleg en voorbeelden

Het toerekeningsbeginsel houdt in dat alles van een onderneming wordt toegerekend aan de juiste perioden. De winst van een onderneming is het verschil tussen het beginvermogen en het eindvermogen. Toerekening aan de juiste perioden geeft tussentijds informatie over het vermogen van een onderneming.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Door het toerekeningsbeginsel worden alle transacties en andere gebeurtenissen die in een bepaalde periode zijn gebeurt verwerkt in de jaarrekening. Dit betekent dat niet alleen de per einde jaar voltooide gebeurtenissen worden verantwoord, maar ook de nog niet voltooide. Nog niet voltooide gebeurtenissen vormen je vorderingen en schulden.

  Deze totale winst is eenvoudig te bepalen, doordat de ondernemer begint met een bepaald vermogen in geld en ook eindigt met geld.  Alle voorraden en andere activa is dan ondertussen verkocht en alle schulden zijn betaald. Het enige wat resteert is het geld op de bank of in kas. Om verschillende redenen wordt de totale winst over de gehele levensduur van een onderneming toegerekend aan de jaren.

  Een onderneming moet bijvoorbeeld belasting betalen over de winst. De Belastingdienst wil echter niet tot het einde van de onderneming wachten op het belastinggeld, want een onderneming kan wel 100 jaar voortbestaan. Door de winst aan de jaren toe te rekenen, is de winst tussentijds te bepalen en dus ook de te betalen belastingen.

  Daarnaast wil een ondernemer tussentijds graag sturen op financiële informatie. Door jaarlijks een jaarrekening samen te stellen weet de ondernemer wat zijn vermogen op dat moment is. Ook kan hij zien welke kosten te hoog zijn en welke opbrengsten te laag, zodat hij hier op in kan springen. Door het toerekeningsbeginsel worden de opbrengsten en kosten aan de juiste periode toegerekend. Je kan als ondernemers zelfs nog verder gaan door een tussentijdse jaarrekening samen te stellen, bijvoorbeeld per half jaar of zelfs per maand.

  Voorbeeld toerekeningsbeginsel

  Een voorbeeld van het toerekeningsbeginsel blijkt uit het volgende.

  Stel dat je in december van een jaar goederen inkoopt en ook weer verkoopt. Het betalen van de aankoop van goederen en het ontvangen van het geld van je klant gebeurt echter pas in januari van het jaar daarop. Zonder toepassing van het toerekeningsbeginsel zouden deze gebeurtenissen in het volgende jaar verwerkt worden, omdat dan pas de transacties plaatsvinden.

  Bij toepassing van het toerekeningsbeginsel worden de goederen en de verkoop geboekt in het jaar waarin ze plaatsvinden. Aangezien de aankoop nog niet betaald is, heb je een schuld. Omdat ook de verkoop nog niet ontvangen is, heb je een vordering per einde jaar. Door dit beginsel maak je dus al winst zonder dat het geld ontvangen is.

  Uit dit voorbeeld van het toerekeningsbeginsel blijkt dat door de toepassing ervan een beter beeld ontstaat van de situatie in het jaar. Gebruikers van de jaarrekening weten dus dat er nog geld betaald en ontvangen gaat worden. Ook zien zij dat er al winst is gemaakt in het jaar, omdat de overeenkomsten al zijn aangegaan.

  Het toerekeningsbeginsel is verder uitgewerkt in het realisatiebeginsel (toerekening van opbrengsten) en het matchingprincipe (toerekening van kosten).

  6 principes bij de jaarrekening

  Er worden 6 principes gehanteerd bij het controleren van de jaarrekening door de accountant:

  Volgende artikel »

  Datum gepubliceerd: 26-12-2016 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'Toerekeningsprincipe: uitleg en voorbeelden'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  Toerekeningsprincipe: alle activiteiten van een onderneming worden toegerekend aan de juiste perioden. Wat is het toerekeningsprincipe?


  Over de auteur van 'Toerekeningsprincipe: uitleg en voorbeelden'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.