succesvolboekhouden.nl
Gratis Exact boekhouden
De jaarrekeningToerekeningsprincipe

Toerekeningsprincipe: alles toerekenen aan de juiste perioden

Het toerekeningsbeginsel houdt in dat alles van een onderneming wordt toegerekend aan de juiste perioden. De winst van een onderneming is het verschil tussen het beginvermogen en het eindvermogen. Toerekening aan de juiste perioden geeft tussentijds informatie over het vermogen van een onderneming.

Deze totale winst is eenvoudig te bepalen, doordat de ondernemer begint met een bepaald vermogen in geld en ook eindigt met geld.  Alle voorraden en andere activa is dan ondertussen verkocht en alle schulden zijn betaald. Het enige wat resteert is het geld op de bank of in kas. Om verschillende redenen wordt de totale winst over de gehele levensduur van een onderneming toegerekend aan de jaren.

Een onderneming moet bijvoorbeeld belasting betalen over de winst. De Belastingdienst wil echter niet tot het einde van de onderneming wachten op het belastinggeld, want een onderneming kan wel 100 jaar voortbestaan. Door de winst aan de jaren toe te rekenen, is de winst tussentijds te bepalen en dus ook de te betalen belastingen.

Daarnaast wil een ondernemer tussentijds graag sturen op financiële informatie. Door jaarlijks een jaarrekening samen te stellen weet de ondernemer wat zijn vermogen op dat moment is. Ook kan hij zien welke kosten te hoog zijn en welke opbrengsten te laag, zodat hij hier op in kan springen. Door het toerekeningsbeginsel worden de opbrengsten en kosten aan de juiste periode toegerekend. Je kan als ondernemers zelfs nog verder gaan door een tussentijdse jaarrekening samen te stellen, bijvoorbeeld per half jaar of zelfs per maand.

6 principes bij de jaarrekening

Er worden 6 principes gehanteerd bij het controleren van de jaarrekening door de accountant:

Volgende artikel »

Gerelateerde begrippen

Gratis Exact boekhouden
XGratis Twinfield