succesvolboekhouden.nl
Gratis e-Boekhouden
De jaarrekeningGebeurtenissen na balansdatum

Wanneer wordt een gebeurtenis na balansdatum verwerkt?

Indien een gebeurtenis na balansdatum nadere informatie geeft over de situatie per balansdatum, dient deze te worden verwerkt. Indien de situatie per balansdatum niet verandert, maar de gebeurtenis wel belangrijk is voor het inzicht moet deze worden opgenomen onder de overige gegevens.

T1: balansdatum
T2: datum opmaken jaarrapport door directie
T3: datum vaststellen jaarrapport door aandeelhouders

Indien een gebeurtenis nadere informatie geeft over de situatie per balansdatum, dient deze te worden verwerkt tussen T1 en T2 (bijv. een debiteur die failliet gaat, terwijl het op balansdatum ook al bekend had kunnen zijn.

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de situatie per balansdatum tussen T2 en T3 moeten volgens de IASB ook worden verwerkt, terwijl de RJ en de wet dit alleen noodzakelijk achten als het onontbeerlijk is voor het vereiste inzicht.

Voor gebeurtenissen na T3 heeft de IASB geen regels, terwijl volgens de RJ en de wet moet worden gerapporteerd aan alle partijen.

Indien de situatie per balansdatum niet veranderd, maar de gebeurtenis wel belangrijk is voor het inzicht moet deze worden opgenomen onder de overige gegevens met de aard van de gebeurtenis en de financiële gevolgen.

Volgende artikel »

Gerelateerde begrippen


Gratis e-Boekhouden
XGratis e-Boekhouden