Gebeurtenissen na balansdatum in de jaarrekening

Indien een gebeurtenis na balansdatum nadere informatie geeft over de situatie per balansdatum, dient deze te worden verwerkt. Indien de situatie per balansdatum niet verandert, maar de gebeurtenis wel belangrijk is voor het inzicht moet deze worden opgenomen onder de overige gegevens.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Rapportages voor de eigenaar of het management worden per periode opgesteld, bijvoorbeeld per maand of kwartaal. De jaarrekening wordt per jaar opgesteld en de verschillende belastingaangiftes zijn ook gebonden aan een bepaalde periode. Omdat vaak niet alle transacties en gebeurtenissen op de einddatum van de periode helemaal voltooid zijn, moet de vraag gesteld worden of deze posten alsnog opgenomen dienen te worden.

  Als bepaald is dat de nog niet voltooide transacties en gebeurtenissen opgenomen moeten worden in de cijfers over de periode, moet vastgesteld worden tegen welk bedrag dat dient te gebeuren. Gebeurtenissen na balansdatum kunnen van belang zijn voor de cijfers over de periode, mits deze betrekking hebben op die periode.

  Perioden bij gebeurtenissen na balansdatum

  Aangezien de jaarrekening in de meeste gevallen niet direct op 1 januari wordt opgesteld, is er nog een grote periode na balansdatum waarin nog zaken aan het licht kunnen komen. De volgende perioden worden onderscheiden bij het opmaken van de jaarrekening:

  • P1: periode van balansdatum tot datum van opstellen van de jaarrekening.
  • P2: periode van datum van opstellen tot de datum van vaststellen van de jaarrekening (door de algemene vergadering van aandeelhouders).
  • P3: periode na vaststellen van de jaarrekening.

  Volgens de wet moet een jaarrekening binnen vijf maanden na balansdatum opgesteld zijn. Op grond van bijzondere omstandigheden kan deze termijn worden verlengd met maximaal vijf maanden, dus tien maanden in totaal (art. 210 lid 1 BW 2).

  Soorten gebeurtenissen na balansdatum

  Er zijn twee soorten gebeurtenissen na balansdatum:

  • Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de situatie op balansdatum.
  • Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de situatie op balansdatum.
    Gebeurtenissen die nadere informatie geven Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven
  Tot opstellen jaarrekening Verwerken in de jaarrekening. Verwerken in de jaarrekening (bij discontinuïteit), anders toelichten.
  Tot vaststellen jaarrekening Verwerken in de jaarrekening als inzicht dat vereist. Geen toelichting of andere actie.
  Na vaststellen jaarrekening Mededeling deponeren bij KvK en aandeelhouders inlichten als inzicht dat vereist. Geen toelichting of andere actie.

  Als de gebeurtenis na balansdatum dusdanige financiële gevolgen heeft voor de jaarrekening, kunnen gebruikers mogelijk verkeerde beslissingen maken als de gebeurtenis niet verwerkt wordt. Als de gevolgen van een gebeurtenis dus vereist is voor een goed inzicht in de jaarrekening moet deze verwerkt worden.

  Gebeurtenissen na balansdatum waarvan de financiële omvang nog niet bekend is of die geen nadere informatie geven over de situatie per balansdatum, moeten wel worden vermeld in de toelichting in de jaarrekening als deze belangrijke financiële gevolgen hebben.

  Nogmaals, de gebeurtenissen na balansdatum moeten wel betrekking hebben op de betreffende periode.

  Voorbeeld gebeurtenissen na balansdatum

  Als een klant, leverancier of andere partij een rechtszaak tegen je begonnen is, maar de rechter heeft op balansdatum nog geen uitspraak gedaan, dan is het nog niet bekend of je een schadeclaim moet betalen en dus een schuld moet opnemen. Indien de rechter later een uitspraak doet, geeft deze gebeurtenis nadere informatie over de situatie op balansdatum, namelijk dat er in de betreffende periode een schuld is ontstaan.

  Als een grote klant na balansdatum failliet gaat en je ontvangt nog veel geld van hem, dan geeft het faillissement nadere informatie over de situatie op balansdatum. In dit geval is je debiteurenvordering uit de periode niet meer inbaar en moet worden afgeboekt.

  In het geval dat je een grote investering in het nieuwe boekjaar doet, of de marktomstandigheden wijzigen drastisch, dan geven deze gebeurtenissen geen nadere informatie over de situatie op balansdatum. Wel is het voor gebruikers interessant om kennis te hebben van deze gebeurtenissen na balansdatum, omdat zij dan mogelijk andere keuzes gaan maken.

  Volgende artikel »

  Datum gepubliceerd: 26-12-2016 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'Gebeurtenissen na balansdatum in de jaarrekening'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  Indien een gebeurtenis na balansdatum nadere informatie geeft over de situatie per balansdatum, wordt deze gebeurtenis verwerkt in de jaarrekening.


  Over de auteur van 'Gebeurtenissen na balansdatum in de jaarrekening'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.