3 smart Wifiboosters gratis t.w.v. €149,-. Altijd en overal in huis perfecte wifi met SmartWifi bij Ziggo Alles-in-1.

Liquide middelen - kasgeld en banktegoed

Liquide middelen zijn kasgeld, banktegoeden en wissels en cheques (art. 372 lid 1 BW 2).

Als liquide middelen langer dan 12 maanden niet beschikbaar zijn voor de onderneming, dan moeten ze onder de financiële vaste activa verwerkt worden.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Inkomsten en uitgaven van je bankrekeningen verwerk je in het kasboek en bankboek.

  Balansposten aan de activazijde

  De balansposten die aan de activazijde van de balans staan zijn:

  Onderverdeling van liquide middelen

  Liquide middelen staan debet op de balans. Deze balanspost hoeft niet verder onderverdeeld te worden.

  Deze balanspost is het belangrijkste bij de liquiditeit van een onderneming. Dit is het vermogen om op korte termijn de kortlopende schulden af te kunnen lossen. Met de current ratio en de quick ratio kun je de liquiditeit van een onderneming berekenen.

  Criteria van liquide middelen

  Liquide middelen worden op de balans opgenomen als ze ter beschikking van de onderneming staan. Dit betekent dat je onmiddelijk op elk moment het geld kan opnemen.

  Liquide middelen die langer dan een jaar niet ter beschikking staan van de onderneming, moeten onder de financiële vaste activa worden opgenomen.

  Waardering van liquide middelen

  Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

  Als je liquide middelen in een ander land hebt en het opnemen van het geld ongunstig of onmogelijk is, dan mogen deze liquide middelen lager gewaardeerd worden.

  Een G-rekening is bedoelt om belastingen mee te betalen. Deze staat wel tot de vrije beschikking van de onderneming, maar het bestedingsdoel is beperkt. De G-rekening wordt gewoon tegen nominale waarde opgenomen op de balans.

  Toelichting bij liquide middelen

  Bij liquide middelen moet de waarderingsgrondslag worden toegelicht. Ook moet worden vermeld welk deel van de liquide middelen niet ter vrije beschikking van de onderneming staan.

  In het beste boekhoudprogramma kun je de liquide middelen en de bankmutaties eenvoudig boeken en een overzicht opvragen per bankrekening.

  Volgende artikel »

  Veel gestelde vragen over liquide middelen (FAQ)

  Wat zijn liquide middelen?

  Liquide middelen zijn kasgeld, banktegoeden en wissels en cheques.

  Wat is de de waardering van liquide middelen?

  Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

  Gepubliceerd op: 26-12-2016 | Bijgewerkt op: 16-10-2021 | Door:

  Deel 'Liquide middelen - kasgeld en banktegoed'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  Liquide middelen zijn kasgeld, banktegoeden en wissels en cheques. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

  e-Boekhouden
  15 maand gratis
  Exact Online
  1 maand gratis
  eAccounting
  12 maand gratis