succesvolboekhouden.nl
Gratis Exact boekhouden
Uitgaven en ontvangstenJournaalpost

Journaalpost: administratie debet en credit inboeken (2020)

Inboeken doe je door middel van een journaalpost. Een journaalpost bestaat altijd uit minstens twee regels, waarbij de ene grootboekrekening méér wordt en de ander minder. Hierdoor is er altijd evenwicht is. Dit heet dubbel boekhouden. Er is altijd sprake van een rekening en een tegenrekening.

Elders op deze website is gesproken over het feit dat een bepaalde handeling, zoals kosten betalen, altijd op twee rekeningen wordt geboekt. Ook is aangegeven dat de kosten debet (links) en de omzet credit (rechts) in de resultatenrekening staan, en dat bezittingen debet (links) en schulden credit (rechts) op de balans staan. Als je een bepaalde grootboekrekening wilt vermeerderen, moet je het bedrag in de journaalpost op dezelfde zijde boeken. Het tegenovergestelde geldt als je een grootboekrekening wilt verminderen. Dan boek je het bedrag op de andere zijde. Dus:

Voorbeeld

Als je bijvoorbeeld voor € 100 aan kosten betaalt, neemt je banksaldo af en je kosten nemen toe. De journaalpost hiervan is:

Debet Credit
Kosten 100
a/ Bank 100

Je ziet dat de kosten (= debet) zijn vermeerderd door € 100 debet te boeken en het banksaldo (bezit = debet) is verminderd door € 100 credit te boeken.

Als je bijvoorbeeld € 200 aan opbrengsten ontvangt, nemen zowel je bankrekening als de omzet toe. De journaalpost hiervan is:

Debet Credit
Bank 200
a/ Omzet 200

Nu zie je dat het banksaldo (bezit = debet) is vermeerderd door € 200 debet te boeken en de omzet (= credit) ook is vermeerderd door € 200 credit te boeken.

Een journaalpost spreek je als volgt uit: kosten € x, aan bank € x. ‘a/’ staat voor het woord ‘aan’. De bovenste regel met het debet-bedrag is de rekening en de onderste regel met het credit-bedrag is de tegenrekening.

Journaalpost memoriaal invoeren in je boekhoudpakket

In sommige gevallen is het nodig om zogenaamde memoriaalboekingen te maken. Dit houdt in dat je direct een bedrag van een rekening naar een andere rekening verplaatst via een journaalpost.

Een memoriaalboeking, zoals een betalingsverschil, voer je eenvoudig en snel in, in je gratis online boekhouding van e-Boekhouden.

boekstuk invoeren - memoriaal

Probeer het invoeren van een memoriaal journaalpost nu in het gratis boekhoudpakket van e-Boekhouden.

Volgende artikel »

Tip: in sommige boekhoudpakketten kan het voorkomen dat je niet kunt aangeven of een bedrag credit of debet moet komen te staan. Vaak is er dan maar één veld waar je het bedrag in kunt vullen. In deze gevallen geldt altijd: geef een debet-bedrag als positief (+) in en een credit-bedrag negatief (-). De boeking ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit:
Bank      + € 200
Omzet    - € 200

Gerelateerde begrippen

Gratis Exact boekhouden
XGratis Exact Online