Doe je ding deals van Simyo

Solvabiliteit - formule en berekening

De solvabiliteit is een financieel kengetal, waaruit de gezondheid van een onderneming op lange termijn blijkt. De solvabiliteit wordt berekend op basis van cijfers van de passivakant van de balans.

De solvabiliteit geeft inzicht in de mogelijkheid van een onderneming om de lang- en kortlopende schulden op langere termijn terug te betalen. Als leningverstrekker (bank) en ook als ondernemer zelf wil je weten of je alle schulden in de toekomst kan blijven aflossen.

Formule om de solvabiliteit te berekenen

De formule om de solvabiliteit te berekenen op basis van het totale vermogen is als volgt:

Solvabiliteit totaal vermogen = Eigen vermogen
Totaal vermogen

De solvabiliteit totaal vermogen wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het totaal vermogen.

De formule om de solvabiliteit te berekenen op basis van het vreemd vermogen is als volgt:

Solvabiliteit vreemd vermogen = Eigen vermogen
Vreemd vermogen

De solvabiliteit totaal vermogen wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het vreemd vermogen.

Formule om de debtratio te berekenen

De formule om de debtratio te berekenen is als volgt:

Debtratio = Vreemd vermogen
Totaal vermogen

Eigen, vreemd en totaal vermogen

Eigen vermogen is de restpost van de balans, waar onder andere het aandelenkapitaal en de overige reserves onder staan. Dit vermogen is de inbreng van de eigenaar/aandeelhouder en de winsten van de afgelopen jaren.

Vreemd vermogen zijn schulden van de onderneming aan een derde. Schulden zijn crediteuren, belastingschulden, pensioenschulden, salarissen en andere schulden die afgelost moeten worden.

Totaal vermogen is de som van alle balansposten aan de passivazijde. Dit is dus het balanstotaal.

De waarde van de onderneming is niet altijd gelijk aan het eigen vermogen of het balanstotaal. Dat komt doordat de werkelijke waarde van bijvoorbeeld een gebouw hoger kan zijn dan de boekwaarde. Na een lange periode is het gebouw boekhoudkundig afgeschreven tot bijna nul, terwijl de prijzen van huizen en kantoren gestegen kunnen zijn. Aan de andere kant zal de verkoopwaarde van een specifieke machine lager zijn dan de boekwaarde, omdat geen enkel andere onderneming de machine wil kopen.

Voorbeeld berekening solvabiliteit

Dit is een voorbeeld van de berekening van de solvabiliteit. De balans ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

Activa Passiva
Vaste activa 2.500 Eigen vermogen 1.000
Voorraden 100 Voorzieningen 500
Kortlopende vorderingen 300 Langlopende schulden 1.100
Liquide middelen 100 Kortlopende schulden 400

De solvabiliteit totaal vermogen wordt op basis van bovenstaande voorbeeld balans als volgt berekend:

33,33% = 1.000
3.000

De solvabiliteit vreemd vermogen wordt op basis van bovenstaande voorbeeld balans als volgt berekend:

66,67% = 1.000
1.100 + 400

De debt ratio wordt op basis van bovenstaande voorbeeld balans als volgt berekend:

50,00% = 1.100 + 400
3.000

Norm solvabiliteit - wat is goed?

Het eerste voorbeeld geeft aan hoeveel eigen vermogen er is ten opzichte van het totale vermogen. Hoe hoger het eigen vermogen is, hoe hoger de solvabiliteit totaal vermogen zal worden. Als er veel eigen vermogen in een onderneming is, is de kans groot dat alle schulden op langere termijn afbetaald kunnen worden. De solvabiliteit totaal vermogen is goed als het boven de 25% ligt.

Het tweede voorbeeld geeft aan hoeveel eigen vermogen er is ten opzichte van het vreemde vermogen. Hoe hoger het eigen vermogen is, hoe hoger de solvabiliteit totaal vermogen zal worden. De solvabiliteit vreemd vermogen is goed als het boven de 50% ligt.

Het laatste voorbeeld geeft aan hoeveel vreemd vermogen er is ten opzichte van het totaal vermogen. Hoe lager het vreemde vermogen (schulden), hoe hoger de solvabiliteit vreemd vermogen. De debtratio is goed als het lager is dan 50%.

Solvabiliteit verbeteren

Is je solvabiliteit te laag? Hoe kun je de solvabiliteit verbeteren?

De solvabiliteit kun je verbeteren door de waarde van het eigen vermogen hoger te maken. Dat kan op verschillende manieren:

  • Aandelenkapitaal uitbreiden en als eigenaar/aandeelhouder meer geld in de onderneming te stoppen.
  • Winst vergroten, waardoor de overige reserves zullen toenemen.
  • Geen/minder dividend uitkeren naar de eigenaar/aandeelhouder, waardoor de overige reserves niet zullen afnemen.

Daarnaast kun je de solvabiliteit verbeteren door het vreemde vermogen zoveel mogelijk af te lossen. Zorg dus dat je het geld van je klanten zo snel mogelijk ontvangt en de voorraad zo snel mogelijk verkoopt, zodat je voldoende eigen geld hebt en geen lening hoeft aan te gaan.

Financiële kengetallen

Andere bekende financiële kengetallen zijn:

Volgende artikel »

Veel gestelde vragen over de solvabiliteit (FAQ)

Wat is de solvabiliteit?

De solvabiliteit is een financieel kengetalen, waaruit de gezondheid van een onderneming op lange termijn blijkt.

Wat is de formule voor de solvabiliteit?

De solvabiliteit wordt berekend met deze formule: eigen vermogen / totaal vermogen.

Wat moet de waarde van de solvabiliteit zijn?

Een gezond bedrijf heeft vaak een solvabiliteit van 25% of hoger.


Deel 'Solvabiliteit - formule en berekening'

Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

Met deze formule kun je de solvabiliteit en debtratio berekenen. De solvabiliteit is een financieel kengetalen, waaruit de gezondheid van een onderneming op lange termijn blijkt.


Steun deze gratis website over online boekhouden en administratie

Waardeer je de informatie op deze website? Wil je dat deze site over online boekhouden en administratie gratis blijft? Ik, Patrick, ben een gewone burger die dit allemaal vrijwillig doet en kan daarom jouw hulp van harte gebruiken door:

  • het delen van pagina's en nieuws op je social media-accounts.
  • de social media-pagina's van deze website te liken en volgen.
  • een donatie te doen.
  • een boekhoudprogramma gratis te proberen via links en banners van deze website.

Alvast heel erg bedankt!

e-Boekhouden
15 maand gratis
Exact Online
1 maand gratis
Twinfield
1 maand gratis