HollandsNieuwe

Voorzichtigheidsprincipe: uitleg en voorbeelden

Het voorzichtigheidsprincipe houdt in dat verliezen genomen moeten worden zodra deze te voorzien zijn, en winsten pas als ze gerealiseerd zijn.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Een ondernemer mag zich in de jaarrekening niet rijker voordoen dan hij is. Pas als het voldoende zeker is dat er een winst op een transactie behaald wordt, mag je deze winst verantwoorden. Als je als ondernemer verwacht dat je verliest zult lijden op een transactie, dan moet je dit verlies direct nemen. Achteraf kan de situatie dan alleen maar meevallen.

  De gebruiker van de jaarrekening gaat door toepassing van het voorzichtigheidsprincipe nooit uit van te rooskleurige cijfers. Hierdoor maak je als ondernemer geen verkeerde beslissingen die achteraf onhaalbaar zijn. Als de cijfers beter worden gepresenteerd dan ze achteraf bleken te zijn, heeft bijvoorbeeld ook een bank onterecht een lening verstrekt. De bank dacht in eerste instantie namelijk dat je als ondernemer de lening wel terug zou kunnen betalen, terwijl dat niet het geval is.

  Daartegenover staat dat je als ondernemer mogelijk teveel belasting betaalt als je de winst te hoog presenteert. Het voorzichtigheidsprincipe wordt in die gevallen wel eens gebruikt om de winst te sturen. Er mag bijvoorbeeld een voorziening gevormd worden voor kosten die mogelijk in de toekomst gemaakt gaan worden. Door extra voorzichtig te zijn, kun je alvast extra kosten ten laste van het resultaat brengen. Hierdoor wordt het resultaat in het huidige jaar mogelijk wat te laag en in volgende jaren mogelijk te hoog verantwoord.

  Art. 384 BW 2 geeft aan dat bij de toepassing van de grondslagen voorzichtigheid wordt betracht. Winsten worden slechts opgenomen, voor zover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt. Verplichtingen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar, worden in acht genomen, indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening zijn bekend geworden. Voorzienbare verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar, kunnen in acht worden genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

  Het voorzichtigheidsprincipe lijkt erg op het realisatieprincipe waarbij een opbrengst pas mag worden genomen als deze voltooid is.

  6 principes bij de jaarrekening

  Er worden 6 principes gehanteerd bij het controleren van de jaarrekening door de accountant:

  Volgende artikel »

  Datum gepubliceerd: 26-12-2016 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'Voorzichtigheidsprincipe: uitleg en voorbeelden'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  Voorzichtigheidsprincipe: verliezen moeten worden genomen zodra deze te voorzien zijn, en winsten mogen pas genomen worden als ze gerealiseerd zijn.


  Over de auteur van 'Voorzichtigheidsprincipe: uitleg en voorbeelden'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.