ALGEMEEN
 WETTEN EN REGELS
 DE BOEKHOUDING
 UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
 JAARREKENING SAMENSTELLEN
 ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE
 WERKKOSTENREGELING
 AANGIFTE BTW/ OMZETBELASTING
De jaarrekeningVoorzichtigheidsprincipe

Voorzichtigheidsprincipe: verlies nemen en winst bij realisatie

Klik hier voor een gratis account bij e-Boekhouden.nl t.w.v. 180 euro!

Het voorzichtigheidsprincipe houdt in dat verliezen genomen moeten worden zodra deze te voorzien zijn, en winsten pas als ze gerealiseerd zijn.

Een ondernemer mag zich in de jaarrekening niet rijker voordoen dan hij is. Pas als het voldoende zeker is dat er een winst op een transactie behaald wordt, mag je deze winst verantwoorden. Als je als ondernemer verwacht dat je verliest zult lijden op een transactie, dan moet je dit verlies direct nemen. Achteraf kan de situatie dan alleen maar meevallen.

De gebruiker van de jaarrekening gaat door toepassing van het voorzichtigheidsprincipe nooit uit van te rooskleurige cijfers. Hierdoor maak je als ondernemer geen verkeerde beslissingen die achteraf onhaalbaar zijn. Als de cijfers beter worden gepresenteerd dan ze achteraf bleken te zijn, heeft bijvoorbeeld ook een bank onterecht een lening verstrekt. De bank dacht in eerste instantie namelijk dat je als ondernemer de lening wel terug zou kunnen betalen, terwijl dat niet het geval is.

Daartegenover staat dat je als ondernemer mogelijk teveel belasting betaalt als je de winst te hoog presenteert. Het voorzichtigheidsprincipe wordt in die gevallen wel eens gebruikt om de winst te sturen. Er mag bijvoorbeeld een voorziening gevormd worden voor kosten die mogelijk in de toekomst gemaakt gaan worden. Door extra voorzichtig te zijn, kun je alvast extra kosten ten laste van het resultaat brengen. Hierdoor wordt het resultaat in het huidige jaar mogelijk wat te laag en in volgende jaren mogelijk te hoog verantwoord.

Art. 384 BW 2 geeft aan dat bij de toepassing van de grondslagen voorzichtigheid wordt betracht. Winsten worden slechts opgenomen, voor zover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt. Verplichtingen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar, worden in acht genomen, indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening zijn bekend geworden. Voorzienbare verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar, kunnen in acht worden genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Het voorzichtigheidsprincipe lijkt erg op het realisatieprincipe.

6 principes bij de jaarrekening

Er worden 6 principes gehanteerd bij het controleren van de jaarrekening door de accountant:

Volgende artikel »

Gerelateerde begrippenOnline geld verdienen
Tips
Begrippen
Downloads
Boekhoudprogramma's
Gratis e-Boekhouden
Twitter   Twitter
Adverteren?
Doneren
Links
Sitemap
Contact
Wie, wat, waar?
Nieuwsbrief
Copyright © 2018

Online boekhouden
15 maanden gratis!

Online boekhouden
1e jaar gratis

Online boekhouden
1e maand gratis

Online boekhouden
1e maand gratis


Succesvolboekhouden.nl is niet aansprakelijk voor onjuistheden op deze website en eventuele schade die te maken heeft met het gebruik van deze website. Raadpleeg een specialist, zoals een accountant of belastingadviseur, voor meer informatie. ONLINE BOEKHOUDEN
Nu gratis online boekhouden!
1. e-Boekhouden* (tip!)
2. Exact Online (tip!)
3. Visma eAccounting
4. Twinfield
5. Yoursminc
* 15 maanden gratis! ZOEKEN
Begrippen | Tips | Sitemap
XGratis e-Boekhouden