Gratis Exact boekhouden

Jaarrapport: balans, resultatenrekening, toelichting

Het jaarrapport bestaat uit meer dan alleen cijfers. De jaarrekening is slechts één onderdeel van het totale jaarrapport. Niet alle informatie is namelijk te becijferen, zoals bijzondere gebeurtenissen en toekomstverwachting. Het jaarrapport bestaat uit: de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens.

De jaarrekening

Jaarrekening: balans, resultatenrekening en toelichting. De jaarrekening mag opgesteld wordt in het Frans, Duits, Engels of Nederlands.

Het jaarverslag

Jaarverslag: verslag van de directie. De directie verwoordt de toestand per balansdatum, ontwikkeling gedurende het boekjaar en de resultaten of de positie van de onderneming. Ook wordt het gebruik, doelstelling en beleid van de financiële middelen toegelicht. Daarnaast worden er mededelingen gedaan over de toekomst (toekomstparagraaf), investeringen, financieringen, personeelsbezetting enzovoorts. Tot slot worden werkzaamheden op gebied van onderzoek en ontwikkeling en andere bijzondere gebeurtenissen vermeld. Niet noodzakelijk, maar wel goed voor betere interpretatie is het vermelden van doelstelling, activiteiten, juridische structuur, personele bezetting en het gevoerde beleid.

Overige gegevens

Overige gegevens: de accountantsverklaring, statutaire regeling omtrent de winstbestemming, bestemming/voorstel van resultaatverdeling, namen van bijzonder statutair recht op zeggenschap, aantal winstbewijzen, gebeurtenissen na balansdatum met financiële gevolgen, nevenvestigingen.

Boekjaar afsluiten in het beste boekhoudprogramma

In het beste boekhoudprogramma is vaak een checklist opgenomen met punten die je moet afwerken om het financiële boekjaar af te sluiten. In de meeste gevallen komt het programma zelf met een voorstel van bepaalde boekingen, die je dan met een druk op de knop kunt doorvoeren.

Volgende artikel »


Deel 'Jaarrapport: balans, resultatenrekening, toelichting'

Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

Het jaarrapport bestaat uit meer dan alleen cijfers. Het jaarrapport bestaat uit de balans, resultatenrekening, toelichting, jaarverslag en overige gegevens.


Steun deze gratis website over online boekhouden en administratie

Waardeer je de informatie op deze website? Wil je dat deze site over online boekhouden en administratie gratis blijft? Ik, Patrick, ben een gewone burger die dit allemaal vrijwillig doet en kan daarom jouw hulp van harte gebruiken door:

  • het delen van pagina's en nieuws op je social media-accounts.
  • de social media-pagina's van deze website te liken en volgen.
  • een donatie te doen.
  • een boekhoudprogramma gratis te proberen via links en banners van deze website.

Alvast heel erg bedankt!

e-Boekhouden
15 maand gratis
Exact Online
1 maand gratis
Twinfield
1 maand gratis