EnergieDirect.nl

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Niet in de balans opgenomen verplichtingen bestaan uit voorwaardelijke verplichtingen, niet-verwerkte verplichtingen en meerjarige financiële verplichtingen. Ook overeenkomsten onder opschortende of ontbindende voorwaarden kunnen hiertoe behoren.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Het gaat bij niet in de balans opgenomen verplichtingen dus om verplichtingen, die niet reeds zijn opgenomen op de balans onder de voorzieningen of schulden.

  De meeste niet in de balans opgenomen verplichtingen zijn afhankelijk van een bepaalde toekomstige gebeurtenis. Zodra die gebeurtenis plaatsvindt, wordt het een bestaande verplichting die als schuld of voorziening opgenomen moet worden.

  Voorwaardelijke verplichtingen

  Voorwaardelijke verplichtingen zijn mogelijke verplichtingen die voortkomen uit gebeurtenissen t/m balansdatum en waarvan het bestaan afhankelijk is van het zich al dan niet voordoen van een onzekere gebeurtenis in de toekomst, zonder dat de onderneming daarop doorslaggevende invloed kan uitoefenen.

  Niet-verwerkte verplichtingen

  Niet-verwerkte verplichtingen zijn bestaande verplichtingen die voortkomen uit gebeurtenissen t/m balansdatum, maar nog niet verwerkt zijn.

  Deze verplichtingen zijn nog niet op de balans verwerkt omdat het niet waarschijnlijk is dat de afwikkeling ervan resulteert in een uitstroom van geld. Ook kunnen deze verplichtingen niet op de balans zijn verwerkt, omdat de omvang niet voldoende betrouwbaar ingeschat kan worden.

  Meerjarige financiële verplichtingen

  Meerjarige financiële verplichtingen zijn verplichtingen waartoe de onderneming voor een aantal toekomstige jaren is verbonden. De tegenprestaties vinden ook in de toekomst plaats. Huur- en leaseovereenkomsten zijn voorbeelden van meerjarige financiële verplichtingen.

  Overeenkomst onder opschortende voorwaarden

  Een overeenkomst onder opschortende voorwaarden is een overeenkomst die pas in werking treed zodra een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt.

  Overeenkomst onder ontbindende voorwaarden

  Een overeenkomst onder ontbindende voorwaarden is een overeenkomst die direct werking heeft, maar vervalt zodra een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt.

  Toelichting van niet in de balans opgenomen verplichtingen

  Alle niet in de balans opgenomen verplichtingen moeten in de toelichting in de jaarrekening vermeld worden (art. 381 lid 1 BW 2). Daarbij moet ook een schatting worden gemaakt van de financiële effecten en een indicatie worden gegeven van het bedrag en het moment van afwikkeling.

  Aansprakelijkheid voor schulden of tekorten van anderen

  Als vennoot in een VOF of maatschap ben je aansprakelijk voor de schulden of tekorten van de VOF of maatschap. Als je als onderneming vennoot bent in een VOF of maatschap heb je een verplichting die vermeld moet worden bij de niet in de balans opgenomen verplichtingen.

  Ook door bankgaranties, borgstellingen of garantstellingen kun je risico lopen voor de schuld van een ander. Dit moet dan ook vermeld worden.

  Niet in de balans opgenomen verplichtingen zijn in de meeste boekhoudprogramma's niet op te nemen. Deze moet je afzonderlijk in een Excel- of Word-bestand bijhouden.

  Volgende artikel »

  Veel gestelde vragen over niet in de balans opgenomen verplichtingen (FAQ)

  Wat zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen?

  Niet in de balans opgenomen verplichtingen bestaan uit voorwaardelijke verplichtingen, niet-verwerkte verplichtingen en meerjarige financiële verplichtingen.

  Wat zijn voorwaardelijke verplichtingen?

  Voorwaardelijke verplichtingen zijn mogelijke verplichtingen die voortkomen uit gebeurtenissen t/m balansdatum en waarvan het bestaan afhankelijk is van het zich al dan niet voordoen van een onzekere gebeurtenis in de toekomst, zonder dat de onderneming daarop doorslaggevende invloed kan uitoefenen.

  Wat zijn niet-verwerkte verplichtingen?

  Niet-verwerkte verplichtingen zijn bestaande verplichtingen die voortkomen uit gebeurtenissen t/m balansdatum, maar nog niet verwerkt zijn omdat het niet waarschijnlijk is dat de afwikkeling ervan resulteert in een uitstroom van geld of niet betrouwbaar ingeschat kunnen worden.

  Wat zijn meerjarige financiële verplichtingen?

  Meerjarige financiële verplichtingen zijn verplichtingen waartoe de onderneming voor een aantal toekomstige jaren is verbonden. De tegenprestaties vinden ook in de toekomst plaats.

  Datum gepubliceerd: 26-12-2016 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'Niet in de balans opgenomen verplichtingen'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  Niet in de balans opgenomen verplichtingen bestaan uit voorwaardelijke verplichtingen, niet-verwerkte verplichtingen en meerjarige verplichtingen.


  Over de auteur van 'Niet in de balans opgenomen verplichtingen'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.