Rompslomp administratie

Publiceren van de jaarrekening bij de KvK is verplicht

Publiceren van de jaarrekening bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel is verplicht voor de meeste ondernemingen. Hierdoor kan iedereen het rapport tegen een kleine vergoeding inzien.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Deponeren bij de KvK is verplicht op basis van artikel 394 BW 2. Voor het MKB zijn diverse vrijstellingen van toepassing, waardoor de kleinere ondernemingen niet alle informatie hoeven te verstrekken. Deze vrijstellingen zorgen ervoor dat bepaalde informatie niet te achterhalen is door bijvoorbeeld concurrenten. Het gaat hier om informatie die niet van belang is voor het inzicht in de jaarrekening. De vrijstellingen zijn geregeld in artikel 396 en 397 BW 2.

  De jaarrekening wordt formeel opgesteld door de directie of het bestuur van de onderneming. De directie is namelijk verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Zij moeten dus door middel van een jaarrekening verantwoorden over afleggen.

  De aandeelhouders hebben geld in de onderneming gestoken en hebben dus recht op inzicht in de cijfers. De vergadering van aandeelhouders stelt de jaarrekening vast. Het vaststellen van de jaarrekening door de aandeelhouders zal vaak gebeuren nadat een accountant de jaarrekening heeft gecontroleerd. Hierdoor weten de aandeelhouders dat de informatie juist en volledig is, zodat ze de juiste beslissingen kunnen maken.

  Termijnen van deponering bij de KvK

  De jaarrekening moet binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar samengesteld worden door de directie of het bestuur. Het boekjaar eindigt vaak op 31 december, dus de jaarrekening moet uiterlijk 31 mei samengesteld zijn.

  Door bijzondere omstandigheden kunnen de aandeelhouders toestemming verlenen om de jaarrekening nog eens 5 maanden later op te stellen. Door dit uitstel heeft de directie totaal 10 maanden de tijd, dus tot uiterlijk 31 oktober. In de praktijk wordt dit uitstel vaak verleent indien de accountant geen tijd heeft om de jaarrekening binnen 5 maanden te controleren.

  Nadat de jaarrekening is opgesteld door de directie, moeten de aandeelhouders de jaarrekening vaststellen. Voor het vaststellen door de aandeelhouders bestaat geen wettelijke termijn. Als de directie de jaarrekening bijvoorbeeld op 10 januari al heeft opgesteld, hoeven de aandeelhouders deze niet binnen 2 maanden, dus uiterlijk 10 maart, vast stellen. De aandeelhouders moeten de jaarrekening wel uiterlijk vaststellen binnen 7 maanden of, ingeval van uitstel, binnen 12 maanden. Dit betekent dat in de meeste gevallen de aandeelhouders de jaarrekening uiterlijk 31 juli of 31 december vastgesteld moeten hebben.

  Na het vaststellen van de jaarrekening door de aandeelhouders, heb je als ondernemer 8 dagen de tijd om de jaarrekening te deponeren bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit betekent dat de jaarrekening uiterlijk 8 augustus gepubliceerd moet zijn, ingeval er geen uitstel is verleend. Indien er wel uitstel is verleend zou je verwachten dat je uiterlijk 8 januari van het jaar erop moet publiceren, maar de wet heeft dit beperkt tot uiterlijk 31 december. Hierdoor zijn alle jaarrekeningen uiterlijk binnen 12 maanden inzichtelijk voor iedereen.

  De deponeringstermijn ingeval er geen uitstel is verleend:

  • 31 december: einde boekjaar
  • 31 mei (5 maanden): uiterlijke datum voor het samenstellen van de jaarrekening door de directie
  • 31 juli (7 maanden): uiterlijke datum voor het vaststellen van de jaarrekening door de aandeelhouders
  • 8 augustus (8 dagen): uiterlijke datum van deponeren bij de Kamer van Koophandel

  De deponeringstermijn ingeval er wel uitstel is verleend:

  • 31 december: einde boekjaar
  • 31 oktober (5+5 maanden): uiterlijke datum voor het samenstellen van de jaarrekening door de directie
  • 31 december (2 maanden): uiterlijke datum voor het vaststellen van de jaarrekening door de aandeelhouders
  • 31 december: uiterlijke datum van deponeren bij de Kamer van Koophandel

  Straffen bij het niet deponeren van de jaarrekening

  Er gelden straffen voor het niet of te laat deponeren van de jaarrekening bij de KvK. De jaarrekening is van groot belang voor belanghebbenden en je bent als ondernemer verplicht deze te publiceren. Er zijn daarom een aantal straffen ingesteld, die ervoor zorgen dat de ondernemer zijn verplichting nakomt.

  Strafrechtelijke sancties: volgens de Wet op de economische delicten kan het niet voldoen aan publicatieverplichtingen het bestuur komen te staan op een gevangenisstraf of een boete. Bij een onware balans of resultatenrekening kan het bestuur volgens Wetboek van Strafrecht een jaar gevangenisstraf of een maximale boete van € 67.000 krijgen.

  Civielrechtelijke sancties: de Ondernemingskamer kan eisen dat het jaarrapport gewijzigd wordt. Het bestuur is volgens het Burgerlijk Wetboek hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die geleden kan worden. Bij wanbeleid (kennelijk onbehoorlijk bestuur) zijn bestuurders ook hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort bij de vereffening.

  Tuchtrechtelijke sancties: volgens de Wet tuchtrechtspraak accountants heeft de Accountantskamer de bevoegdheid tot het geven van de volgende sancties aan een accountant: waarschuwing, berisping, boete van maximaal € 6.700, tijdelijke (maximaal een jaar) en definitieve doorhaling in het register.

  Deponeren bij de KvK vanuit het boekhoudprogramma

  Deponeren bij de KvK is nog niet mogelijk vanuit het beste boekhoudprogramma. In de toekomst zal het waarschijnlijk wel mogelijk zijn om rechtstreeks vanuit je eigen administratie de cijfers via XBRL naar de Kamer van Koophandel te sturen.

  Volgende artikel »

  Datum gepubliceerd: 26-12-2016 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'Publiceren van de jaarrekening bij de KvK is verplicht'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  Publiceren van de jaarrekening bij het handelsregister van de KvK is verplicht voor de meeste ondernemingen. Het rapport is voor iedereen in te zien.


  Over de auteur van 'Publiceren van de jaarrekening bij de KvK is verplicht'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.