succesvolboekhouden.nl
Gratis Exact boekhouden
De jaarrekeningRealisatieprincipe

Realisatieprincipe: opbrengst nemen als prestatie voltooid is

Het realisatieprincipe houdt in dat de opbrengsten genomen mogen worden als de prestatie voltooid is. Hierdoor mag een onderneming pas winst verantwoorden als deze daadwerkelijk behaald is.

Door het realisatieprincipe kun je met zekerheid vaststellen wat de winst is. Een transactie is gerealiseerd als de verkoopfactuur is verzonden en de goederen zijn afgeleverd. Hierdoor is het economisch eigendom overgedragen op je klant, waarna er geen prijsveranderingen meer kunnen optreden.

Het realisatieprincipe is een vorm van voorzichtigheid, waarbij een winst pas genomen mag worden als voldoende zeker is dat deze ook werkelijk behaald gaat worden. Dit principe voorkomt dat ondernemingen in de jaarrekening een te grote winst presenteren. Gebruikers van de jaarrekening lezen dan onjuiste informatie en maken misschien verkeerde beslissingen.

Het voorzichtigheidsprincipe houdt in dat verliezen genomen moeten worden zodra deze te voorzien zijn, en winsten pas als ze gerealiseerd zijn.

6 principes bij de jaarrekening

Er worden 6 principes gehanteerd bij het controleren van de jaarrekening door de accountant:

Volgende artikel »

Gerelateerde begrippen

Gratis Exact boekhouden
XGratis e-Boekhouden