HollandsNieuwe

Financiële kengetallen - berekenen en voorbeelden

Kengetallen zijn getallen die de verhouding van bepaalde financiële cijfers aangeven, waarmee je de gezondheid van je onderneming kan vergelijken met andere ondernemingen.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Financiële kengetallen zijn ontwikkeld om cijfers te kunnen vergelijken met de cijfers over voorgaande perioden, of om cijfers te kunnen vergelijken met andere ondernemingen. Een kengetal geeft globaal weer hoe je er financieel voor staat, ten opzichte van je concurrenten.

  Financiële kengetallen berekenen

  Bekende financiële kengetallen berekenen:

  Kengetallen worden berekend in verschillende categorieën: liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit, werkkapitaal en omloopsnelheid.

  Kanttekeningen bij kengetallen

  Kengetallen worden veel gebruikt om de gezondheid van de financiële administratie aan te geven. Ook kunnen kengetallen gebruikt worden om verschillende ondernemingen te vergelijken.

  Toch moeten er kanttekeningen bij kengetallen geplaatst worden. Er zijn namelijk een aantal beperkingen die je in je achterhoofd moet houden bij het analyseren van de ratio's.

  Ten eerste worden kengetallen berekend op basis van de cijfers op één bepaald moment. Een andere dag kunnen de cijfers weer anders zijn, waardoor het een momentopname is.

  Daarnaast geven kengetallen geen beeld van de toekomst, maar slechts een inzicht in de reeds behaalde resultaten. Bij het analyseren van de ratio's moet ook de toekomstverwachting doorgerekend worden.

  Kengetallen liquiditeit

  De liquiditeit kengetallen geven aan of je onderneming de kortlopende schulden op korte termijn kan betalen. Veel leveranciers willen graag weten of je hun facturen wel op tijd kunt betalen, en de liquiditeitskengetallen geven hen daar inzicht in.

  Als ondernemer wil je zelf ook graag weten of jouw klanten je kunnen betalen. Het betalingsrisico is groter naarmate de liquiditeit lager is, en bij een langdurige slechte liquiditeit kan een onderneming zelfs failliet gaan.

  Bij de liquiditeit is het van belang dat je de voorraden zo klein mogelijk houdt. Ook moet je actief bezig zijn met het innen van je geld bij je debiteuren. Verder kun je de betaaltermijn van je crediteuren juist proberen op te rekken, zodat je facturen later mag betalen.

  Voorbeelden van liquiditeit kengetallen zijn:

  • Current ratio
  • Quick ratio
  • Nettobedrijfskapitaal

  Kengetallen solvabiliteit

  De solvabiliteit kengetallen geven aan of je onderneming de schulden op lange termijn kan betalen. Banken en andere geldverstrekkers willen graag weten of je hun lening wel terug kan betalen in de toekomst.

  De solvabiliteitskengetallen geven hen inzicht in hoe de onderneming is gefinancierd. Hoe meer eigen vermogen ten opzichte van het vreemde vermogen aanwezig is, hoe gezonder je onderneming is.

  Door meer eigen vermogen in je onderneming te stoppen verbeterd de solvabiliteit. Het eigen vermogen kun je ook vergroten door winst niet op te nemen, maar in de onderneming te laten.

  Voorbeelden van solvabiliteit kengetallen zijn:

  • Solvabiliteit totaal vermogen
  • Solvabiliteit vreemd vermogen
  • Debtratio

  Kengetallen rentabiliteit

  De rentabiliteit kengetallen geven inzicht in de winstgevendheid van je onderneming. Als ondernemer wil je graag weten of de hoeveelheid winst opweegt tegen het vermogen dat je in de onderneming gestopt hebt.

  De rentabiliteitskengetallen geven je inzicht in het rendement dat je met je vermogen behaald hebt. Hoe meer risico je neemt, hoe meer rendement je wilt maken. Bij een weinig risicovolle, stabiele investering neem je vaak genoegen met een lager rendement.

  Voorbeelden van rentabiliteit kengetallen zijn:

  • Rentabiliteit totaal vermogen
  • Rentabiliteit vreemd vermogen
  • Rentabiliteit eigen vermogen

  Kengetallen werkkapitaal

  Het werkkapitaal is het op korte termijn aanwezige kapitaal in je onderneming, waarmee je je bedrijfsactiviteiten kunt uitvoeren. Het werkkapitaal is het vermogen waarmee je je dagelijkse financiële verplichtingen voldoet, zoals het betalen van inkoopfacturen, uitbetalen salarissen of het kopen van voorraad.

  Het gaat daarbij om de vlottende activa die je op korte termijn kunt verkopen voor geld, en om de kortlopende schulden die je op korte termijn moet afbetalen met geld.

  Door actief achter je debiteuren aan te zitten, zul je je geld eerder ontvangen. Vermeld op je verkoopfacturen een duidelijke betalingstermijn en stuur herinneringen als je klant niet op tijd betaalt.

  Kengetallen omloopsnelheid

  De omloopsnelheid geeft aan hoe lang een activiteit in je onderneming er over doet om verkocht of betaald/ontvangen te worden. Als ondernemer wil je graag weten hoe efficiënt je vermogen wordt ingezet. De omloopsnelheid geeft je daar inzicht in.

  Voorbeelden van omloopsnelheid kengetallen zijn:

  • Omloopsnelheid totaal activa
  • Omloopsnelheid voorraden
  • Omloopsnelheid debiteuren
  • Omloopsnelheid crediteuren

  Volgende artikel »

  Veel gestelde vragen over financiële kengetallen (FAQ)

  Wat zijn kengetallen?

  Kengetallen zijn getallen die de verhouding van bepaalde financiële cijfers aangeven, waarmee je de gezondheid van je onderneming kan vergelijken met andere ondernemingen.

  Wat zijn liquiditeit kengetallen?

  De liquiditeit kengetallen geven aan of je onderneming de kortlopende schulden op korte termijn kan betalen.

  Wat zijn solvabiliteit kengetallen?

  De solvabiliteit kengetallen geven aan of je onderneming de schulden op lange termijn kan betalen.

  Wat zijn rentabiliteit kengetallen?

  De rentabiliteit kengetallen geven inzicht in de winstgevendheid van je onderneming.

  Datum gepubliceerd: 26-12-2016 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'Financiële kengetallen - berekenen en voorbeelden'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  Kengetallen geven de verhouding van bepaalde financiële cijfers aan. Wat zijn financiële kengetallen en hoe worden ze berekend? Formule en voorbeelden.


  Over de auteur van 'Financiële kengetallen - berekenen en voorbeelden'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.