Gratis eAccounting

Effecten - aandelen, obligaties

Effecten zijn waardepapieren, zoals aandelen, certificaten, claims, obligaties, opties, futures.

Effecten vallen onder de vlottende activa als ze de onderneming niet duurzaam dienen.

Balansposten aan de activazijde

De balansposten die aan de activazijde van de balans staan zijn:

Onderverdeling van effecten

Effecten staan debet op de balans. Volgens de wet moet deze post als volgt worden onderverdeeld (art. 371 lid 1 BW 2):

  • Aandelen en andere belangen in verbonden maatschappijen
  • Overige effecten

Criteria van effecten

Effecten moeten op de balans worden opgenomen op het moment dat contractuele rechten ontstaan ten aanzien van het instrument. Een aankoopcontract is vaak het moment dat de effecten op de balans worden verwerkt. Als er geen contract is, is de levering of betaling bepalend.

Waardering van effecten

Effecten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, wat vaak gelijk is aan de kostprijs. Waardeveranderingen van aandelen en obligaties worden daarbij direct in de resultatenrekening geboekt. Er kan een herwaarderingsreserve gevormd worden voor de nog niet gerealiseerde waardeveranderingen. Er mag geen negatieve herwaarderingsreserve ontstaan.

Afwaarderen van effecten naar lagere marktwaarde is toegestaan.

Toelichting bij effecten

Bij effecten moet worden toegelicht wat de waarderingsgrondslag is, zoals fifo of lifo. Ook moet een hogere reële waarde worden vermeld, als deze hoger is dan de verkrijgingsprijs die op de balans staat. Als de marktwaarde van de aandelen en obligaties hoger is dan de waarde op de balans, moet de marktwaarde dus toegelicht worden.

Tot slot moet toegelicht worden welk deel van de effecten niet ter vrije beschikking van de onderneming staan.

In het beste boekhoudprogramma kun je de effecten eenvoudig boeken en een overzicht opvragen.

Volgende artikel »

Veel gestelde vragen over effecten (FAQ)

Wat zijn effecten?

Effecten zijn waardepapieren, zoals aandelen, certificaten, claims, obligaties, opties, futures.

Wat is de waardering van effecten?

Effecten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, wat vaak gelijk is aan de kostprijs. Afwaarderen van effecten naar lagere marktwaarde is toegestaan.

Marktwaarde van effecten toelichten?

Bij effecten moet de marktwaarde worden toegelicht, als deze hoger is dan de waarde van deze aandelen en obligaties op de balans.


Deel 'Effecten - aandelen, obligaties'

Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

Effecten zijn waardepapieren, zoals aandelen, certificaten, claims, obligaties en opties. Effecten vallen onder de vlottende activa.


Steun deze gratis website over online boekhouden en administratie

Waardeer je de informatie op deze website? Wil je dat deze site over online boekhouden en administratie gratis blijft? Ik, Patrick, ben een gewone burger die dit allemaal vrijwillig doet en kan daarom jouw hulp van harte gebruiken door:

  • het delen van pagina's en nieuws op je social media-accounts.
  • de social media-pagina's van deze website te liken en volgen.
  • een donatie te doen.
  • een boekhoudprogramma gratis te proberen via links en banners van deze website.

Alvast heel erg bedankt!

e-Boekhouden
15 maand gratis
Exact Online
1 maand gratis
Twinfield
1 maand gratis