Booking.com

Effecten - aandelen, obligaties

Effecten zijn waardepapieren, zoals aandelen, certificaten, claims, obligaties, opties, futures.

Effecten vallen onder de vlottende activa als ze de onderneming niet duurzaam dienen.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Balansposten aan de activazijde

  De balansposten die aan de activazijde van de balans staan zijn:

  Onderverdeling van effecten

  Effecten staan debet op de balans. Volgens de wet moet deze post als volgt worden onderverdeeld (art. 371 lid 1 BW 2):

  • Aandelen en andere belangen in verbonden maatschappijen
  • Overige effecten

  Criteria van effecten

  Effecten moeten op de balans worden opgenomen op het moment dat contractuele rechten ontstaan ten aanzien van het instrument. Een aankoopcontract is vaak het moment dat de effecten op de balans worden verwerkt. Als er geen contract is, is de levering of betaling bepalend.

  Waardering van effecten

  Effecten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, wat vaak gelijk is aan de kostprijs. Waardeveranderingen van aandelen en obligaties worden daarbij direct in de resultatenrekening geboekt. Er kan een herwaarderingsreserve gevormd worden voor de nog niet gerealiseerde waardeveranderingen. Er mag geen negatieve herwaarderingsreserve ontstaan.

  Afwaarderen van effecten naar lagere marktwaarde is toegestaan.

  Toelichting bij effecten

  Bij effecten moet worden toegelicht wat de waarderingsgrondslag is, zoals fifo of lifo. Ook moet een hogere reële waarde worden vermeld, als deze hoger is dan de verkrijgingsprijs die op de balans staat. Als de marktwaarde van de aandelen en obligaties hoger is dan de waarde op de balans, moet de marktwaarde dus toegelicht worden.

  Tot slot moet toegelicht worden welk deel van de effecten niet ter vrije beschikking van de onderneming staan.

  In het beste boekhoudprogramma kun je de effecten eenvoudig boeken en een overzicht opvragen.

  Volgende artikel »

  Veel gestelde vragen over effecten (FAQ)

  Wat zijn effecten?

  Effecten zijn waardepapieren, zoals aandelen, certificaten, claims, obligaties, opties, futures.

  Wat is de waardering van effecten?

  Effecten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, wat vaak gelijk is aan de kostprijs. Afwaarderen van effecten naar lagere marktwaarde is toegestaan.

  Marktwaarde van effecten toelichten?

  Bij effecten moet de marktwaarde worden toegelicht, als deze hoger is dan de waarde van deze aandelen en obligaties op de balans.

  Datum gepubliceerd: 26-12-2016 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'Effecten - aandelen, obligaties'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  Effecten zijn waardepapieren, zoals aandelen, certificaten, claims, obligaties en opties. Effecten vallen onder de vlottende activa.


  Over de auteur van 'Effecten - aandelen, obligaties'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.