Vattenfall

Jaarrekening: balans, resultatenrekening en toelichting

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en een toelichting. In de jaarrekening worden de financiële gevolgen van transacties en andere gebeurtenissen weergegeven. De meeste ondernemingen zijn verplicht om een jaarrekening samen te stellen, voor uiteenlopende doeleinden.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Artikel 362 BW 2 geeft aan dat de jaarrekening samengesteld moet worden volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. Hierdoor kun je een zodanig inzicht krijgen dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat. Daarbij moet een jaarrekening meer informatie geven dan de wet verlangt, indien deze informatie van dusdanig groot belang is dat deze van invloed is op het inzicht in de cijfers.

  De wet geeft veel regels voor het samenstellen van de jaarrekening, maar geeft ook enige ruimte voor nadere invulling. De nadering invulling van de regels voor een jaarrekening worden bepaald door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze Raad bestaat uit drie partijen: vertegenwoordigers van de ondernemers die de jaarrekening opstellen, de gebruikers van de jaarrekening (aandeelhouders, banken, Belastingdienst) en de controleurs van de jaarrekeningen (accountants).

  Naast de 6 grondbeginselen van de jaarrekening gelden er de kwalitatieve kenmerken begrijpelijkheid, relevantie, betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid. Een jaarrekening moet begrijpelijk, relevant, betrouwbaar en vergelijkbaar zijn.

  Begrijpelijk

  De jaarrekening moet begrijpelijk zijn voor de gebruikers. Dit betekent echter niet dat iedereen een jaarrekening hoeft te kunnen begrijpen. Je mag verwachten dat de gebruikers van een jaarrekening beschikken over een redelijke kennis van verslaggeving, het bedrijfsleven en de economie. Ook mag je van de gebruikers verwachten dat zij zich enigszins verdiepen in de jaarrekening. Hierdoor hoeft je niet alles uitgebreid toe te lichten.

  Relevant

  De jaarrekening moet relevant zijn voor de gebruikers. Gebruikers baseren hun besluiten op informatie uit de jaarrekening, zodat deze informatie wel relevant moet zijn. Beslissingen moeten kunnen worden gemaakt op basis van relevante vroegere, huidige en toekomstige informatie. Ook moeten gebruikers uitkomsten van eerdere beoordelingen kunnen wijzigen of bevestigen.

  Het materieel belang is onderdeel van relevantie. Sommige informatie is vanwege haar aard relevant, zoals beloningen voor bestuurders. Bij andere informatie moet worden afgewogen of het exact moet kloppen, of dat het in grote lijnen moet kloppen. De combinatie van de aard en de materialiteit bepalen de relevantie.

  Betrouwbaar

  De jaarrekening moet betrouwbaar zijn voor de gebruikers. Betrouwbaarheid betekent dat de informatie vrij is van wezenlijke onjuistheden en vooroordelen, en dat gebruikers van de jaarrekening ervan uit mogen gaan dat deze een getrouw beeld weergeeft.

  Dit betekent dat de jaarrekening juist en volledig moet zijn, waardoor gebruikers goede beslissingen kunnen maken. Gebruikers mogen ervan uitgaan dat de jaarrekening getrouw weergeeft van wat het zou moeten weergeven.

  Absolute betrouwbaarheid is lang niet altijd na te streven, omdat bij bepaalde posten aannames en schattingen worden gedaan. De liquide middelen zijn absoluut betrouwbaar vast te stellen, een voorziening voor verwachte claims niet.

  Onderdeel van betrouwbaarheid zijn onpartijdigheid, voorzichtigheid, volledigheid en economische realiteit. Het wezen gaat boven de vorm van de jaarrekening. Het voorzichtigheidsprincipe is onderdeel van onpartijdigheid.

  Vergelijkbaar

  De jaarrekening moet vergelijkbaar zijn voor de gebruikers. Een gebruiker moet informatie kunnen analyseren, zodat hij goede beslissingen kan maken.

  Aan de ene kant moet de informatie in een jaarrekening in de tijd te vergelijken zijn. Informatie over het verleden, het heden en de toekomst moeten worden opgenomen. Dit is volgtijdelijke bestendigheid.

  Aan de andere kant moet de informatie in een jaarrekening te vergelijken zijn met jaarrekeningen van andere ondernemingen. Dit is gelijktijdige vergelijkbaarheid.

  Doel van de jaarrekening

  Het doel van de jaarrekening is om informatie te verstrekken over de financiën van de onderneming en over het resultaat over een bepaalde periode. Gebruikers van de jaarrekening moeten op basis van deze informatie goede economische beslissingen kunnen maken, zoals je leveranciers en klanten. Ook is de jaarrekening belangrijk bij het aangaan van aanbestedingen en de belastingaangiften. Het doel van de jaarrekening moet dus overeenkomen met de behoeften van alle gebruikers ervan.

  Nadeel van de cijfers uit de jaarrekening is dat deze betrekking hebben op een periode uit het verleden. Dit zegt wel iets over de toekomst van de onderneming, maar de onzekerheid blijft bestaan. Om goede economische beslissingen te kunnen maken, is het voor gebruikers van belang dat er ook niet-financiële gegevens worden opgenomen in de jaarrekening die betrekking hebben op toekomstige periodes.

  Belanghebbenden van de jaarrekening

  Belanghebbenden van de jaarrekening zijn de gebruikers die hun beslissingen op het rapport baseren. Dit zijn de belanghebbenden van de jaarrekening.

  De accountant

  Een accountant is een onafhankelijke deskundige die de jaarrekening controleert op juistheid en volledigheid. De accountant wordt vervolgens weer gecontroleerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). AFM is onderdeel van het ministerie van Financiën. Iedere belanghebbende kan bij de Ondernemerskamer naleving van de wettelijke regels voor het samenstellen van een jaarrekening vorderen.

  Volgende artikel »

  Datum gepubliceerd: 26-12-2016 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'Jaarrekening: balans, resultatenrekening en toelichting'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  Jaarrekening bestaat uit de balans, resultatenrekening en toelichting. In de jaarrekening staan financiële gevolgen van transacties en gebeurtenissen.


  Over de auteur van 'Jaarrekening: balans, resultatenrekening en toelichting'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.