Amazon

Current ratio - formule en berekening

De current ratio is een financieel kengetal om de liquiditeit van een onderneming inzichtelijk te maken. Het gaat bij de current ratio om de vraag of er voldoende vlottende activa aanwezig is om de kortlopende schulden te kunnen betalen.

De current ratio geeft aan of je snel je vorderingen op klanten kunt innen en je voorraden op korte termijn kunt verkopen. Als ondernemer wil je namelijk wel je schulden kunnen betalen, zoals salarissen, belastingen en inkopen.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Formule om de current ratio te berekenen

  De formule om de current ratio te berekenen is als volgt:

  Current ratio = Vlottende activa + liquide middelen
  Kortlopende schulden

  De current ratio wordt berekend door de vlottende activa te delen door de kortlopende schulden.

  Vlottende activa zijn voorraden, debiteuren, kortlopende vorderingen en andere bezittingen die op korte termijn verkocht kunnen worden voor geld. Liquide middelen zijn het aanwezige geld op bankrekeningen of in kas.

  Kortlopende schulden zijn crediteuren, kortlopende schulden, belastingschulden, pensioenschulden en andere schulden die op korte termijn afgelost moeten worden.

  Voorbeeld berekening current ratio

  Dit is een voorbeeld van de berekening van de current ratio. De balans ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

  Activa Passiva
  Vaste activa 2.500 Eigen vermogen 1.000
  Voorraden 100 Voorzieningen 500
  Kortlopende vorderingen 300 Langlopende schulden 1.100
  Liquide middelen 100 Kortlopende schulden 400

  De current ratio wordt op basis van bovenstaande voorbeeld balans als volgt berekend:

  1,25 = 100 + 300 + 100
  400

  De current ratio is een momentopname, want de formule is gebaseerd op de stand van de balans op één bepaald moment.

  Norm current ratio - wat is goed?

  Wat is de norm voor de current ratio? Wat is een goede current ratio?

  De current ratio is positief als de waarde van de formule boven de 1 ligt. In dat geval zijn er meer bezittingen die op korte termijn te gelde gemaakt kunnen worden, dan kortlopende schulden die afgelost moeten worden.

  Ratio tussen de 1,2 en 1,8

  Een gezond bedrijf heeft vaak een current ratio van tussen de 1,2 en 1,8. Je kunt er namelijk niet altijd vanuit gaan dat je je voorraad direct helemaal kunt verkopen. Ook zullen niet alle debiteuren binnen de betalingstermijn hun geld naar je overmaken. Aan de andere kant moet je er uit voorzichtigheid wel vanuit gaan dat álle schulden snel betaald zullen moeten worden.

  Ratio hoger dan 1,8 te hoog

  Een current ratio die hoger is dan 1,8 wordt in sommige gevallen als te hoog gezien. Dat betekent namelijk dat er zeer veel vlottende activa in je onderneming aanwezig is, wat beter verkocht kan worden om investeringen voor lange termijn te kunnen doen. Ook kan een hoge current ratio betekenen dat je veel en/of grote openstaande vorderingen hebt, en het geld maar moeilijk kan innen. Daarnaast kan een hoge current ratio betekenen dat je je voorraad maar moeilijk kan verkopen, waardoor deze mogelijk verouderd terwijl de opslagkosten doorlopen.

  Current ratio verbeteren

  Is je current ratio te laag? Hoe kun je de current ratio verbeteren?

  Vlottende activa hoger maken

  De current ratio kun je verbeteren door de waarde van de vlottende activa hoger te maken. Dit betekent dat je bijvoorbeeld meer voorraad kunt inkopen of maken. Als je deze nieuwe voorraad contant inkoopt, dan zullen je liquide middelen echter wel afnemen. Als je de inkopen nog niet betaald, zullen je crediteuren (kortlopende schulden) toenemen. Ook bestaat het gevaar dat je deze voorraad niet helemaal meer kunt verkopen tegen de normale verkoopprijs.

  Eveneens is het niet aan te bevelen om de kortlopende vorderingen op te laten lopen. Je kan bijvoorbeeld aangeven aan je klanten dat ze later mogen betalen. Hierdoor moet je langer wachten op je geld en loop je het risico dat sommige klanten helemaal niet meer betalen. Indien je het geld wel op tijd ontvangt, zullen je liquide middelen toenemen en verandert de current ratio bijna niet.

  Meer liquide middelen

  Een goede manier om de current ratio te verbeteren is het aanhouden van meer liquide middelen. Dit betekent dat je meer geld op je bankrekening zou moeten bewaren, zodat je alle kortlopende schulden direct kunt aflossen. Teveel geld op je bankrekening is ook weer niet nodig, want je kan het beter investeren voor een goed resultaat op langere termijn.

  Kortlopende schulden verlagen

  Tot slot kun je de current ratio verbeteren door de kortlopende schulden te verminderen. Als je dit doet door geld te betalen, zullen je liquide middelen afnemen en verandert de current ratio bijna niet. Wel kan je een kortlopende schuld omzetten in een langlopende schuld. Je kan bijvoorbeeld een lening aangaan bij de bank en het nieuwe geld gebruiken om je leveranciers en de belastingdienst te betalen.

  Financiële kengetallen

  Andere bekende financiële kengetallen zijn:

  Volgende artikel »

  Veel gestelde vragen over de current ratio (FAQ)

  Wat is de current ratio?

  De current ratio is een financieel kengetal om de liquiditeit van een onderneming inzichtelijk te maken.

  Wat is de formule voor de current ratio?

  De current ratio wordt berekend met deze formule: vlottende activa / kortlopende schulden.

  Wat moet de waarde van de current ratio zijn?

  Een gezond bedrijf heeft vaak een current ratio van tussen de 1,2 en 1,8.

  Datum gepubliceerd: 26-12-2016 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'Current ratio - formule en berekening'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  De current ratio is een financieel kengetal om de liquiditeit van een onderneming inzichtelijk te maken. Formule om de current ratio te berekenen.


  Over de auteur van 'Current ratio - formule en berekening'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.