succesvolboekhouden.nl
Gratis e-Boekhouden
Uitgaven en ontvangstenDagboekenDagboeken

Dagboeken: kas, bank, inkoop, verkoop en memoriaal (2020)

Journaalposten worden ingeboekt in dagboeken. Een journaalpost bestaat in eerste instantie altijd uit minstens twee rekeningen, namelijk een rekening en een tegenrekening.

In een boekhouding komen altijd de volgende dagboeken voor:

Als een journaalpost wordt verwerkt in een bepaald dagboek, is een tegenrekening niet meer nodig. Als je bijvoorbeeld een journaalpost in het bankboek maakt, heeft deze automatisch de bank als tegenrekening. Hierdoor hoef je in de dagboeken niet telkens twee, maar slechts één regel in te voeren. De verschillende dagboeken worden met voorbeelden verder uitgelegd.

Volgende artikel »

Tip: in sommige boekhoudpakketten kan het voorkomen dat je niet kunt aangeven of een bedrag credit of debet moet komen te staan. Vaak is er dan maar één veld waar je het bedrag in kunt vullen. In deze gevallen geldt altijd: geef een debet-bedrag als positief (+) in en een credit-bedrag negatief (-). De boeking ziet dan bijvoorbeeld als volgt uit:
Bank      + € 200
Omzet    - € 200

Gerelateerde begrippen

Gratis Exact boekhouden
XGratis Exact Online