succesvolboekhouden.nl
Gratis Exact boekhouden
De jaarrekeningMatchingprincipe

Matchingprincipe - product matching en period matching

Het matchingprincipe houdt in dat kosten aan de opbrengsten gematcht moeten worden. Dit betekent dat de kosten in dezelfde periode verantwoord moeten worden als waarin de samenhangende opbrengsten worden behaald. Er zijn 2 soorten matchingprincipe: product matching en period matching.

Als je als ondernemer bijvoorbeeld een product hebt ingekocht, maar nog niet hebt verkocht, dan heb je het product nog op voorraad. De uitgaven die je gedaan hebt om het product te kopen, mag je nog niet als kosten verantwoorden in de jaarrekening. Volgens het matchingprincipe mag je de uitgaven pas als kosten verwerken, zodra je de goederen verkocht hebt. Hierdoor worden de omzet en de kostprijs van die omzet in dezelfde periode geboekt.

Product matching

Product matching: de uitgaven worden toegerekend aan de goederen. Dit betekent dat de kosten die betrekking hebben op een product, eerst samen met dat product als voorraad op de balans worden verantwoord. Pas bij verkoop worden alle kosten uit de voorraad geboekt naar de resultatenrekening.

Period matching

Period matching: de uitgaven worden toegerekend aan de perioden waar ze betrekking op hebben. Gebouwen hebben bijvoorbeeld een zeer lange levensduur en worden dus meerdere jaren gebruikt. De uitgaven voor de aanschaf van een gebouw worden op de balans verantwoord. Vervolgens worden de afschrijvingen jaarlijks als kosten in de resultatenrekening geboekt.

Het matchingprincipe is eigenlijk een uitwerking van het toerekeningsprincipe.

6 principes bij de jaarrekening

Er worden 6 principes gehanteerd bij het controleren van de jaarrekening door de accountant:

Volgende artikel »

Gerelateerde begrippen

Gratis Exact boekhouden
XGratis Exact Online