succesvolboekhouden.nl
Gratis Exact boekhouden
Aangifte btw/omzetbelasting › Verwerking in de boekhouding › Terug te ontvangen btw

Terug te ontvangen btw: te vorderen btw over je inkopen (2020)

Btw ontvang je terug over je inkopen. De btw die je leverancier aan jou in rekening heeft gebracht, kun je terug ontvangen. Terug te ontvangen btw heet voorbelasting of voorheffing. Btw vraag je per maand of per kwartaal terug via de btw-aangifte.

Als je iets koopt voor bijvoorbeeld € 100 en er wordt 21% btw berekend over je inkopen, dan kun je € 100 * 21% = € 21 btw terug ontvangen. Op de inkoopfactuur staat:

Elders op deze website is uitgelegd dat inkopen in het inkoopboek verwerkt worden. In dat hoofdstuk is nog geen rekening gehouden met de btw. Terug te vragen btw is een vordering en heeft een eigen grootboekrekening, namelijk te vorderen btw x% of btw voorbelasting x%.

Verwerking in de boekhouding

Als je bijvoorbeeld iets voor € 121 inclusief btw hebt gekocht en nog niet betaald hebt, heb je een schuld aan een crediteur. Je crediteurenschuld, je kosten en de te vorderen btw nemen toe. De journaalpost in het inkoopboek hiervan is:

Debet Credit
Kosten 100
Te vorderen btw 21

Je ziet dat de kosten en te vorderen btw (= debet) vermeerderd zijn door € 100 en € 21 debet te boeken. Doordat je de journaalpost in het inkoopboek verwerkt, hoef je geen tegenrekening in te voeren. De € 121 wordt automatisch bij de crediteuren (= credit) op geboekt. Achter de schermen wordt er dus automatisch geboekt:

Debet Credit
a/ Crediteuren 121

Over het geheel heb je dus een schuld aan je leverancier voor het hele factuurbedrag van € 121. Over het exclusieve bedrag van € 100 kun je 21% btw terug vorderen, zodat je een btw-vordering hebt van € 21. In je resultatenrekening boek je alles exclusief btw, in dit geval het gekochte product als kosten voor € 100.

In de meeste boekhoudpakketten hoef je geen afzonderlijke regel voor de te vorderen btw in te voeren. Bij het invoeren van de regel met de kosten is dan vaak een invoerveld aanwezig waarin je kunt aangeven met welk percentage gerekend moet worden of wat het btw-bedrag is.

Het invoerveld heeft automatisch als tegenrekening de rekening te vorderen btw x%. Achter de schermen wordt er dus automatisch geboekt:

Debet Credit
Crediteuren 121
Te vorderen btw 21

Oninbare btw terugvorderen van de Belastingdienst

De btw die je eerder over de originele factuur hebt afgedragen, word bij rubriek 1a of 1b van de aangifte in mindering gebracht. Zo krijg je de btw weer terug.

Een factuur is definitief oninbaar wanneer je voor een specifieke vordering een traject met een incassobureau hebt doorlopen zonder resultaat, of wanneer een bedrijf failliet is. Een factuur word in ieder geval als oninbaar aangemerkt uiterlijk 1 jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum.

Tip! Via gratis online boekhouding van e-Boekhouden kun je onbetaalde facturen snel en eenvoudig doorsturen naar een incassobureau.

Als een factuur definitief oninbaar is, verwerk je dit als volgt in de administratie.

Stap 1: Een nieuw grootboek aanmaken.
- Maak indien nodig in de 4000-reeks een nieuw grootboek ‘Oninbare Vorderingen’ aan met de categorie ‘Winst & Verlies’.

Stap 2: Het verlies inboeken
Boek via Boekhouden > Invoeren > Facturen een creditfactuur in.
Soort boeking: Factuur verstuurd
Relatie: Selecteer de relatie
Datum: Factuurdatum creditfactuur
Factuurnummer: Nummer van creditfactuur
Omschrijving: Creditfactuur naar aanleiding van oninbare vordering.
Bedrag: - € 200,00
Btw-code: 21% Btw
Tegenrekening: Oninbare Vorderingen

Stap 3: De facturen met elkaar verrekenen
Ga naar Boekhouden > Overzichten > Open Posten > Te Ontvangen.
- Vink zowel de originele factuur als de creditfactuur vooraan de regel aan.
- Kies onderaan voor ‘Geselecteerde facturen met elkaar verrekenen’.
- De twee facturen vallen tegenover elkaar weg.

Let op! Is de factuur voor 1 januari 2017 oninbaar geworden? Dan mag je de btw niet middels een correctie in de aangifte terugvragen. Raadpleeg hiervoor de website van de Belastingdienst.

Btw-aangifte in je boekhoudpakket

Je stelt met je gratis online boekhouding van e-Boekhouden direct je btw-aangifte voor een specifieke periode samen. Gegevens uit je boekhouding vullen automatisch de elektronische aangifte. Je kunt de gegevens van je btw-aangifte direct in de boekhouding verwerken en elektronisch naar de Belastingdienst versturen.

Btw-aangifte - overzicht

Btw-aangifte verwerken en versturen

Probeer de btw-aangifte nu in het gratis boekhoudpakket van e-Boekhouden.

Volgende artikel »

Tip: in de btw-aangifte moet je de te vorderen btw splitsen in 21%, 6% en 0%. Het is dan makkelijk dat je dit al op verschillende grootboekrekeningen geboekt hebt. Als je de te vorderen btw 6% en de te vorderen btw 21% op twee afzonderlijke grootboekrekeningen boekt, kun je eenvoudig de btw-aangifte invullen.

Gerelateerde begrippen

Gratis e-Boekhouden
XGratis e-Boekhouden