succesvolboekhouden.nl
Gratis Exact boekhouden
Administratieve organisatie

Beschrijving van de administratieve organisatie van een onderneming

Wat is de typologie van ondernemingen? Hoe loopt de waardekringloop? Hoe werkt functiescheiding? Wat zijn verbandscontroles? Dit zijn allemaal vragen die naar boven komen bij het beschrijven van de administratieve organisatie van een onderneming. Hieronder staat een opzet van een dergelijke beschrijving.

Typologie

Hoe loopt de waardekringloop?
Onderneming BV wordt getypeerd als een:

Attentiepunten

Opsomming van 3-5 problemen die opgelost dienen te worden/opvallende zaken inclusief motivatie+risico.

Randvoorwaarden

Functiescheiding

Tegengestelde belangen scheppen.
Inkoop             : beschikkend
Opslag                         : bewarend
Bedrijfsbureau            : beschikkend
Verkoop          : beschikkend
Expeditie         : uitvoerend
Administratie   : registrerend en controlerend
Productie         : uitvoerend
Onderhoud      : uitvoerend
Laboratorium/keuring: controlerend

Richtlijnen directie

Normen tav bonussen, prijzen, afval/uitval, voorraadhoogte, ouderdom, diefstal, limieten, investeringen enz.

Begroting

Meerjarenbegroting, mede gebaseerd op het verleden en macro-economische verwachtingen.
Jaarbegroting als onderdeel van de meerjarenbegroting:
Verkoopbegroting: per periode, per artikel.
Inkoopbegroting: per artikel, per periode, per inkoper.
Kostenbegroting voor logistiek, opslag (min/max voorraad, per soort (grootte/kwaliteit), per periode), kortingen.
Opslagbegroting:.
Productiebegroting: per periode, per machine, per product.
Investeringsbegroting: capaciteit, machines, gebouwen.

Tarieven:
Inkoop: prijs * aantal
Opslag: vast tarief
Productie: hoeveelheid * kostprijs voor grondstoffen, arbeid en machines
Verkoop:
Normen voor beschadigingen, diefstal, ouderdom.

Autorisatie:
De afdelingshoofden verlenen hun medewerking en de begroting en de tarieven zijn geautoriseerd door de directie en zijn daarmee taakstellend.

Automatisering

Plaats: stafafdeling onder de directie
Er wordt gebruik gemaakt van externe software, waarbij er dagelijks een back-up wordt gemaakt. Ook is er een periodiek geteste recovery procedure. De toegang is beveiligd door user id’s en passwords op basis van een competentietabel. Een virusscanner en een firewall beschermen de systemen.

Directie-informatie

Minstens 10 punten: deze moeten overeenkomen met de attentiepunten.

Procesbeschrijving

Processen: inkoop, magazijnontvangst, productievoorbereiding, productie-uitvoering, magazijnafgifte, verkoop, logistiek.

Per proces:     
impuls: de start van het proces, waardoor wordt het aangestuurd.
wie: functie of naam en handeling noemen. Wie doet wat?
info-vastlegging: bestanden en info. Wanneer, welke info in welke bestanden?
info-voorziening: welke afdeling de info moet hebben.
verbandscontroles:

Bestanden

Inkoop: leveranciers-, artikel-, inkooporder-, contracten-, voorraad-, crediteuren-.
Verkoop: klanten-, contracten-, order-, debiteuren-.
Opslag: voorraad-.

Verbandcontroles

Verbanden tussen prestatie en contraprestatie en overige dwingende relaties. Doelstelling: vaststellen van volledigheid van het totaal van een mutatiereeks of positie.
Goederen: beginvoorraad + inkopen - eindvoorraad = verkopen.
Debiteuren: beginsaldo + verkopen - eindsaldo = geld ontvangsten.
Crediteuren: beginsaldo + inkopen - eindsaldo = geld uitgaven.
Liquide middelen: beginsaldo + geld ontvangsten - eindsaldo = geld uitgaven.
Inkopen = ingang kva = ingang crediteuren.
Uitgang crediteuren = geld uitgaven.
Voorraad: uitgang kva = kostprijs omzet.
Productie: uitgang kva grondstoffen = ingang fabricagerekeningen.
Productie: werkelijke productie * normverbruik * vvp = dekking grondstofverbruik.
Productie: uitgang kva grondstoffen = ingang orderadministratie.
Productie: uitbetaalde uren = manurenverdeelstaat.
Productie: maximale machinecapaciteit = machine-urenverdeelstaat.
Productie: gefactureerde termijnen = ingang debiteuren.
Verkoop: afgesloten contracten = uitgaande projectadministratie = vervallen termijnen.

Volgende artikel »


Gratis e-Boekhouden
XGratis e-Boekhouden