succesvolboekhouden.nl
Gratis e-Boekhouden
WerkkostenregelingIntermediaire kosten in de wkr

Intermediaire kosten in de wkr: geen arbeidsbeloning, dus onbelast (2020)

Het kan voor komen dat een werknemer kosten voor zijn werkgever voorschiet. Dit voorschot krijgt de werknemer op declaratiebasis weer vergoed van zijn werkgever. De werknemer doet uitgaven in opdracht en voor rekening van zijn werkgever.

Het initiatief tot het maken van de kosten ligt bij de werkgever. Dergelijke kosten worden intermediaire kosten genoemd. Hiervan is sprake bij:

De terugbetaling van de voorgeschoten uitgaven door de werkgever aan de werknemer speelt zich buiten de loonsfeer af. Er is geen sprake van een arbeidsbeloning. Intermediaire kosten zijn geen kosten van de werknemer, zodat de terugbetaling geen vergoeding van gemaakte kosten is. Als de werkgever meer betaalt dan dat de werknemer heeft uitgegeven, dan is het meerdere wel belast. Intermediaire kosten zijn dus geen onderdeel van de gerichte vrijstellingen en vallen evenmin in de forfaitaire ruimte. Representatiekosten en relatiegeschenken ten behoeve van en maaltijden met externe relaties en parkeerkosten van de auto van de zaak zijn voorbeelden van intermediaire kosten.

Er is geen exacte definitie van intermediaire kosten, omdat intermediaire kosten en vergoedingen en verstrekkingen elkaar kunnen overlappen. Een werknemer kan als tussenpersoon kosten maken die worden vergoed door de werkgever, waar wel een beloningselement in zou kunnen zitten. Vergoeding van kosten van een etentje met klanten bevat namelijk zowel een gedeelte dat toerekenbaar is aan de klanten, als een gedeelte dat toerekenbaar is aan de werknemer. De kosten die toerekenbaar zijn aan de klanten zijn intermediaire kosten. Deze vallen buiten het loonbegrip. De vergoeding van kosten die toerekenbaar zijn aan de werknemer is een vergoeding van maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter. De vergoeding van deze kosten is gericht vrijgesteld. Per saldo heeft het etentje geen invloed op de forfaitaire ruimte.

Volgende artikel »

Gratis Exact boekhouden
XGratis e-Boekhouden