5G van Vodafone

Intermediaire kosten in de wkr: geen arbeidsbeloning, dus onbelast

Het kan voor komen dat een werknemer kosten voor zijn werkgever voorschiet. Dit voorschot krijgt de werknemer op declaratiebasis weer vergoed van zijn werkgever. De werknemer doet uitgaven in opdracht en voor rekening van zijn werkgever.

Het initiatief tot het maken van de kosten ligt bij de werkgever. Dergelijke kosten worden intermediaire kosten genoemd. Hiervan is sprake bij:

  • De aanschafkosten van zaken die tot het vermogen van de werkgever gaan behoren;
  • Kosten die gemaakt worden voor zaken die behoren tot het vermogen van de werkgever (en die aan de werknemer ter beschikking zijn gesteld);
  • Kosten die specifiek samenhangen met de bedrijfsvoering (en dus niet specifiek met het functioneren van de werknemer).

Terugbetaling van de voorgeschoten uitgaven

De terugbetaling van de voorgeschoten uitgaven door de werkgever aan de werknemer speelt zich buiten de loonsfeer af. Er is geen sprake van een arbeidsbeloning. Intermediaire kosten zijn geen kosten van de werknemer, zodat de terugbetaling geen vergoeding van gemaakte kosten is. Als de werkgever meer betaalt dan dat de werknemer heeft uitgegeven, dan is het meerdere wel belast. Intermediaire kosten zijn dus geen onderdeel van de gerichte vrijstellingen en vallen evenmin in de forfaitaire ruimte. Representatiekosten en relatiegeschenken ten behoeve van en maaltijden met externe relaties en parkeerkosten van de auto van de zaak zijn voorbeelden van intermediaire kosten.

Intermediaire kosten

Er is geen exacte definitie van intermediaire kosten, omdat intermediaire kosten en vergoedingen en verstrekkingen elkaar kunnen overlappen. Een werknemer kan als tussenpersoon kosten maken die worden vergoed door de werkgever, waar wel een beloningselement in zou kunnen zitten. Vergoeding van kosten van een etentje met klanten bevat namelijk zowel een gedeelte dat toerekenbaar is aan de klanten, als een gedeelte dat toerekenbaar is aan de werknemer. De kosten die toerekenbaar zijn aan de klanten zijn intermediaire kosten. Deze vallen buiten het loonbegrip. De vergoeding van kosten die toerekenbaar zijn aan de werknemer is een vergoeding van maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter. De vergoeding van deze kosten is gericht vrijgesteld. Per saldo heeft het etentje geen invloed op de forfaitaire ruimte.

Intermediaire kosten in online boekhoudprogramma's

In online boekhoudprogramma's zijn de intermediaire kosten eenvoudig te verwerken. Je kan de kosten die een werknemer voorschiet voor de werkgever en de declaratie op afzonderlijke grootboekrekeningen boeken, waarmee je de intermediaire kosten inzichtelijk maakt.

Volgende artikel »


Deel 'Intermediaire kosten in de wkr: geen arbeidsbeloning, dus onbelast'

Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

Intermediaire kosten in de wkr zijn geen kosten van de werknemer, zodat de terugbetaling geen vergoeding van gemaakte kosten is.


Steun deze gratis website over online boekhouden en administratie

Waardeer je de informatie op deze website? Wil je dat deze site over online boekhouden en administratie gratis blijft? Ik, Patrick, ben een gewone burger die dit allemaal vrijwillig doet en kan daarom jouw hulp van harte gebruiken door:

  • het delen van pagina's en nieuws op je social media-accounts.
  • de social media-pagina's van deze website te liken en volgen.
  • een donatie te doen.
  • een boekhoudprogramma gratis te proberen via links en banners van deze website.

Alvast heel erg bedankt!

e-Boekhouden
15 maand gratis
Exact Online
1 maand gratis
Twinfield
1 maand gratis