Productieonderneming met massaproductie en stukproductie

In een productieonderneming worden grondstoffen getransformeerd in andere goederen (halffabricaten of gereed product): toegevoegde waarde. Terugverdientijd van investeringen is afhankelijk van optimale bezettingsgraad, onderhoud en flexibele inzetbaarheid. Massaproductie is afgestemd op de collectiviteit van afnemers. Homogene massaproductie: één product. Heterogene massaproductie: meerdere producten gelijktijdig vervaardigd of in meerdere variëteiten. (Serie)stukproductie: afgestemd op individuele afnemer.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Productiefunctie

  Het op economisch verantwoorde wijze vervaardigen van producten met inachtneming van de voorgeschreven beveiligings- en milieumaatregelen. Vooraf moet worden vastgesteld hoe het product is opgebouwd (componenten, grondstoffen), hoe het product op doelmatige wijze kan worden vervaardigd, wat en hoeveel nodig is voor vervaardiging, wanneer moet worden begonnen met de productie. Tijdens de productie moet onderzocht worden of dit in overeenstemming is met de planning en na de productie moet onderzocht worden of het product voldoet aan de eisen en of de normen gehaald zijn. Het bedrijfsbureau bereidt de processen voor en bewaakt deze.

  Procesrelaties: verkoop (wat en hoeveelheid), magazijn (grond- en hulpstoffen, afval/uitval), expeditie, inkoop (grond- en hulpstoffen), administratie (registratie, planning en control), pz.

  Productievoorbereiding

  Productontwerp: tekeningen maken volgens specificaties van een opdrachtgever. Stuklijsten geven aan welke materialen en in welke hoeveelheid nodig is voor productie. Een bewerkingslijst geeft aan welke bewerkingen moeten worden uitgevoerd en in welke volgorde, manueel of machinaal en de tijdsduur.

  Calculatie: obv stuklijsten en bewerkingslijsten worden normen opgesteld, zoals materiaalprijzen, manuren en machine-uren.

  Planning: tijdstip en optimale bezetting bepalen (rekening houdend met omstelkosten). Planning is afhankelijk van de beschikbaarheid van productiemiddelen (grondstoffen, personeel en machines). De planning dient vanaf gereedheidsdatum terug te lopen. Bij normale bezetting van manuren rekening houden met afwezigheid. Bij normale bezetting van machine-uren rekening houden met draai-uren, werktijden, storingen, onderhoud en omsteltijden. Capaciteitsplanning is de bezettingsplanning op lange termijn. Pull-systemen: beginnen bij laatste fase en terugwerken. Push-systemen: beginnen met eerste fase (verwerking van grondstoffen). De levertijd moet bepaald worden tbv de afdeling verkoop. Ook onder- of overbezetting moet worden opgevangen door de afdeling verkoop (meer/minder verkopen).

  Werkvoorbereiding: zorg dragen voor documentatie, zoals productieorders, werkopdrachten, grondstof- en materiaalbonnen enz., vaststellen van volgorde van bewerkingen, benodigde gereedschappen, transportbehoeften.

  Productie-uitvoering

  Volgens fabricagevoorschriften per serie of per order. Produceren: vereiste hoeveelheden en kwaliteiten vervaardigen en niet meer productiemiddelen gebruiken dan in de voorcalculatie is aangegeven. Het bedrijfsbureau geeft magazijnafgiftebonnen af. Afval wordt opgeslagen in het magazijn, waarna ze worden verkocht of vernietigd.

  Tijdregistratie: manuren (directe en indirecte aanwezigheid=shoptime en de tijdsbesteding=jobtime). Machine-uren kunnen door een teller worden geregistreerd.

  Voortgangscontrole: zijn de levertijden nog haalbaar. De administratie houdt het volgende bij: voortgang, gereedgekomen werken, productierapporten, werkopdrachten, storingen, ziekte.

  Kwaliteitscontrole: producten toetsen aan kwaliteitseisen door een onafhankelijke controleur. Uitval kan worden vernietigd, worden verkocht of hergebruikt worden.

  Gereedmelding: na de kwaliteitscontrole wordt de productie gereed gemeld.

  Productieverantwoording

  Vaststellen van verschillen tussen voor- en nacalculatie en de oorzaak onderzoeken. Chefs kunnen ook tussentijds de verschillen verantwoorden. Ook kan hierdoor het resultaat gesplitst worden in efficiencyverschillen, calculatieverschillen, bezettingsverschillen, prijsverschillen.

  Tariefcontrole: tarieven zijn gebaseerd op de begroting.

  Productieverantwoording: beoordeling van de doelmatigheid van vervaardiging. Het verschil tussen voorcalculatie en offerte is een commercieel calculatieverschil.

  Resultatenanalyse

  Calculatieverschillen: verschillen door zachte normen.

  Efficiencyverschillen: toegestane verbruik tegenover het werkelijke verbruik van grondstoffen en man- en machine-uren.

  Afdelingsresultaten: calculatieverschillen, efficiencyverschillen en bezettingsverschillen.

  Resultaten productieonderneming analyseren in het beste boekhoudprogramma

  In het beste online boekhoudprogramma kun je de resultaten van je productieonderneming eenvoudig analyseren.

  Volgende artikel »

  Datum gepubliceerd: 26-12-2016 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'Productieonderneming met massaproductie en stukproductie'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  In een productieonderneming worden grondstoffen getransformeerd in andere goederen (halffabricaten of gereed product): toegevoegde waarde.


  Over de auteur van 'Productieonderneming met massaproductie en stukproductie'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.