succesvolboekhouden.nl
Gratis e-Boekhouden
WerkkostenregelingLoonbegrip in de werkkostenregelingTegenwoordige en vroegere arbeid wkr

Tegenwoordige en vroegere arbeid in de wkr (2020)

Een werkgever kan, in geval van tegenwoordige arbeid, vergoedingen en verstrekkingen als eindheffingsbestanddeel aanwijzen. De werkkostenregeling is bedoeld ter vervanging van de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen in het kader van de dienstbetrekking. Van vergoedingen en verstrekkingen is in het algemeen alleen sprake bij het verrichten van werkzaamheden.

Een werkgever kan daarom alleen gebruik maken van de forfaitaire ruimte en de gerichte vrijstellingen in gevallen waarin sprake is van loon uit tegenwoordige arbeid, afgezien van de hierna besproken uitzonderingen.

Ook als eindheffingsbestanddelen zijn opgenomen, in geval van vroegere arbeid, vergoedingen ter zake van de aanschaf van producten van en verstrekkingen door de oud-werkgever. Het gaat hierbij om vergoedingen en verstrekkingen die door de oud-werkgever ook worden verstrekt aan één of meer werknemers met inkomsten uit tegenwoordige arbeid, die voor het overige in dezelfde omstandigheden verkeren. In de praktijk gebeurt het vaak dat werkgevers aan oud-werknemers nog jaarlijks een kerstpakket verstrekken of korting geven op producten uit eigen bedrijf. Onder de werkkostenregeling zijn deze vergoedingen en verstrekkingen eindheffingsbestanddelen voor de werkgever en hebben ze geen fiscale gevolgen voor de oud-werknemer.

Volgende artikel »

Gratis e-Boekhouden
XGratis e-Boekhouden