Booking.com

Opslag van goederen op voorraad

Opslag van goederen: goederen vertegenwoordigen een waarde en het aanhouden van voorraden vergt een investering en brengt kosten met zich mee. De magazijnfunctie: ontvangen en keuren, ontvangst melden, opslaan en zorgvuldig bewaren, afgeven, verzendklaar maken en verzenden en afleggen van verantwoording.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Administratief en technisch open of gesloten (administratief: afgifte wordt geregistreerd). Bij open magazijnen gaat het vaak om grijpvoorraden, waarbij het verbruik wordt bepaald door de bètaformule. Organisatie van opslag: binnen of buiten, bulk of detail, (de)centraal.

  Er is een directe relatie met productie, inkoop en verkoop: uitleveren en retour nemen van goederen, ontvangst en retour zenden van goederen, uitgifte van grondstoffen en ontvangen van gereed producten. Primaire activiteiten: ontvangen, keuren, opslaan, afgeven, verzenden, eigen administratie bijhouden, inventariseren. Secundaire activiteiten: onderhouden, repareren, vernietigen, inventariseren. Planningfunctie: de aanwezigheid van voorraden en de staat waarin deze zich bevinden. Controlfunctie: klachten mbt hoeveelheid, verpakking, tijdigheid, kwaliteit en voorraadverschillen.

  Functies bij opslag van goederen

  Ontvangst van goederen: er is een overzicht te ontvangen goederen. Dit is een autorisatie om goederen in ontvangst te nemen en om de werkzaamheden te plannen. De portier controleert globaal of de leverancier wordt verwacht en telt de aantallen. De magazijnmeester controleert de hoeveelheid en kwaliteit nog een keer in relatie tot de paklijst en de te ontvangen goederen. De vrachtbrief is een bewijs van ontvangst.

  Kwaliteitscontrole: de magazijnmeester moet instructies hebben waarop hij dient te letten: kwaliteitseisen, beschadigingen. De hoeveelheden goedgekeurde/afgekeurde goederen en de reden wordt vastgelegd. Er kan ook een (extern) kwaliteitsbureau ingeschakeld worden.

  Opslag van goederen: in afsluitbare ruimten, kwaliteitsbewaking, periodiek onderhoud. Doelmatigheid van een magazijn: overzichtelijk en systematisch, duidelijke indicatie, locatiecodes.

  Afgifte van goederen: impuls komt nooit van de magazijnmeester. Impuls: verkooporders, productiebonnen, retourbonnen. De afnemer zal op de magazijnafgiftebon moeten tekenen voor kwijting voor de magazijnmeester. Afgifte: individuele uitgiftebonnen of door picklijsten.

  Verzenden van goederen: de afdeling expeditie moet zorg dragen dat de goederen op de juiste plaats op het juiste tijdstip aanwezig zijn. Belangrijk zijn hierbij de afleveradressen tov het magazijn en de verwachte leveringen mbt de omvang en samenstelling van het vervoer. Routeplanning is erg belangrijk: laadcapaciteit, gewicht en volume, adressen, rijsnelheid enz. Chauffeur moeten over een vrachtbrief beschikken, die de afnemer tekent.

  Magazijnadministratie: de fysiek aanwezige voorraad moet overeenkomen met het artikelbestand.

  Vernietigen van goederen: impuls komt niet van de magazijnmeester. De aantallen, omschrijving en de reden van vernietiging worden vastgelegd en ondertekend door minstens twee functionarissen.

  Financieel-administratief proces: informatief en controlerend: functies van voorraad, opslaglocaties, gehanteerde prijzen bij mutering en waardering, toe te passen registratiemethoden. Het artikelbestand moet onafhankelijk van de magazijnmeester het bestaan van de voorraad kunnen weergeven. Technische (fysieke) voorraad, economische voorraad (waarover prijsrisico gelopen wordt), gereserveerde voorraad (waaraan een bestemming is toegekend), beschikbare/vrije voorraad (niet gereserveerd), speculatieve voorraad (anders dan normale voorraad). De grootboekrekening voorraden is een gemengde rekening, doordat het een mix is van de waarde en de behaalde resultaten.

  Prijzen van voorraden

  Prijzen:

  • inkoopprijs: plus inkoopkosten. Fifo, lifo, gemiddelde inkoopprijs.
  • magazijnprijs: inkoopprijs plus een toeslag voor magazijnkosten.
  • kostprijs: inkoopprijs plus een toeslag voor magazijnkosten en indirecte inkoopkosten.
  • gemiddelde inkoopprijs: gemiddelde van verschillende inkoopprijzen.
  • vervangingsprijs: actuele prijs.
  • verrekenprijs: vaste verrekenprijs, waarbij het verschil met de werkelijke inkoopprijs wordt geboekt op prijsverschillen. Variabele verrekenprijs: tussentijdse bijstelling met herwaardering van de voorraden.
  • verkoopprijs: verband met de facturering/opbrengst. Hierbij is in de voorraad een ongerealiseerde winst begrepen.

  Registratie per stuk, per artikelsoort (vervangbare goederen), per partij (onvervangbare goederen), per artikelgroep (permanence de l’inventaire).

  Artikelbestand: registratie per stuk, artikelsoort, partij, artikelgroep. Functies: informatief (locatie, positie, ouderdom enz.) en controlefunctie (aanwezigheid, aansluiting met grootboek, prijsrisico).

  Doelstelling van voorraadinventarisatie: aanwezigheid van goederen, indirecte verbruiksmeting van verkopen/verbruiken, aansluiting met het grootboek. Methoden:

  • integrale methode: alle goederen worden gelijktijdig geteld.
  • partieel-roulerend: regelmatig een aantal artikelen worden geteld. Hierbij moeten de artikelen per stuk, partij of groep geregistreerd zijn.

  Inventarisatieprocedure: onafhankelijke functionaris, tijdstip/moment, tellen van en naar de voorraadlijsten, vergelijken van getelde hoeveelheden, afboeken van verschillen. Bij voorraden bij derden zal een saldo-opgave gevraagd worden. Positief: bevestigen van saldo, negatief: alleen reactie bij verschillen.

  Voorraadregistratie in het beste boekhoudprogramma

  In het beste online boekhoudprogramma kun je eenvoudig een voorraadregistratie bijhouden. Ook kan je er in bijhouden hoe oud de voorraad is en wat de waarde per artikel is.

  Volgende artikel »

  Datum gepubliceerd: 26-12-2016 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'Opslag van goederen op voorraad'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  Opslag van goederen: magazijnfunctie: ontvangen en keuren, ontvangst melden, opslaan en bewaren, afgeven, verzenden en afleggen van verantwoording.


  Over de auteur van 'Opslag van goederen op voorraad'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.