5G van Vodafone

Copyright

Op alle informatie en bestanden van deze website rust copyright: © 2021, Succesvolboekhouden.nl

Alle rechten voorbehouden

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder uitdrukkelijke bronvermelding.

Voorbeeld bronvermelding

Bron: Succesvolboekhouden.nl

Aansprakelijkheid

De inhoud van Succesvolboekhouden.nl is met de grootste zorg samengesteld. Het kan echter voorkomen dat de informatie op deze website – ondanks de betrachte zorgvuldigheid – niet actueel is of onjuistheden bevat. De gegevens op deze site kunnen bovendien zonder waarschuwing worden gewijzigd. Wij kunnen geen garantie bieden voor het ononderbroken correct functioneren van de site.

Succesvolboekhouden.nl is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of het tijdelijk niet kunnen bereiken van de site.

In alle gevallen verwijst Succesvolboekhouden.nl u hierbij door naar een specialist, zoals een accountant of belastingadviseur.


Deel 'Copyright op de inhoud van de website Succesvol Boekhouden.nl'

Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

Succesvol Boekhouden - copyright op de inhoud van de website SuccesvolBoekhouden.nl.

e-Boekhouden
15 maand gratis
Exact Online
1 maand gratis
eAccounting
12 maand gratis