succesvolboekhouden.nl
Gratis Exact boekhouden
WerkkostenregelingNoodzakelijkheidscriterium in de wkrDubbele gebruikelijkheidstoets in de wkr

Dubbele gebruikelijkheidstoets: eindheffingsbestanddeel én bestuurder (2020)

Als voorwaarde voor de aanwijzing van een vergoeding of verstrekking als eindheffingsbestanddeel geldt dat deze niet in belangrijke mate hoger mogen zijn dan gebruikelijk is. Dit is de gebruikelijkheidstoets.

Als voorwaarde geldt dat vergoedingen en verstrekkingen niet in belangrijke mate (>30%) hoger mogen zijn dan, in voor het overige overeenkomstige omstandigheden, gebruikelijk is. Het bedrag boven deze grens is loon van de werknemer. Daarbij wordt gekeken naar de soort vergoeding en verstrekking, de waarde en welke werknemers de vergoedingen en verstrekkingen wel of juist niet krijgen.

Vervolgens geldt de gerichte vrijstellingen niet voor de als eindheffingsbestanddeel aangewezen vergoeding of verstrekking in de vorm van noodzakelijke gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur, wanneer de werknemer werkzaamheden verricht in de functie van bestuurder of commissaris, tenzij de werkgever aannemelijk maakt dat de voorziening gebruikelijk is voor de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking.

De gebruikelijkheid moet in eerste instantie worden getoetst bij het aanwijzen als eindheffingsbestanddeel, om vervolgens nogmaals getoetst te worden in de situatie waarin de werknemer werkzaamheden verricht in de functie van bestuurder of commissaris. Er is dus sprake van een dubbele gebruikelijkheidstoets.

Volgende artikel »


Gratis e-Boekhouden
XGratis Exact Online