succesvolboekhouden.nl
Gratis e-Boekhouden
WerkkostenregelingLoonbegrip in de werkkostenregelingEindheffingsbestanddeel wkr

Eindheffingsbestanddeel aanwijzen in de wkr (2020)

Een werkgever hoeft een vergoeding of verstrekking niet expliciet als eindheffingsbestanddeel of als individueel loon aan te wijzen. Er hoeft geen verzoek aan de Belastingdienst te worden gedaan.

Uit collectieve en individuele afspraken met werknemers blijkt wat de werkgever beoogt. Ook blijkt dit uit de vastleggingen in de financiële administratie. Als er niets is afgesproken, is de feitelijke handeling van de werkgever bepalend.

Als de werkgever een vergoeding of verstrekking tot het individuele loon rekent, heeft hij het niet als eindheffingsbestanddeel aangewezen. Andersom geldt dat als de werkgever een vergoeding of verstrekking niet tot het individuele loon heeft gerekend, het aannemelijk is dat hij het als eindheffingsbestanddeel aanmerkt.

Indien de werkgever een vergoeding of verstrekking per abuis niet conform afspraken verwerkt, mag hij deze fout achteraf herstellen.

Volgende artikel »


Gratis e-Boekhouden
XGratis Twinfield