succesvolboekhouden.nl
Gratis e-Boekhouden
Administratieve organisatieBeschrijving van het aangaan van schulden

Beschrijving van het aangaan van een schuld of verplichting

Beschrijving van het aangaan van een schuld: een schuld is een zekere verplichting wat leidt tot geldelijke afwikkeling. Een verplichting is een niet direct geldelijke afwikkeling.

Uitgangspunt voor inkoopschuld is de gecontroleerde en goedgekeurde inkoopfactuur. Informatiebehoeften over de omvang van de verplichting, de totale omvang van langlopende schulden, omvang van een groep schulden, omvang van iedere schuld afzonderlijk, omvang van schuld per inkoper. Inkoopschulden worden vastgelegd in de crediteurenadministratie.

Functiescheiding: schulden bewaren (crediteurenadministrateur), geldmiddelen bewaren (kassier), inkopen en beslissingen, betalingsopdracht geven (treasurer, beschikkend).

Automatische girale betalingsopdrachten: er wordt betaald via een lijst per vervalperiode. Via een batch worden crediteuren betaald. De uitdraai hiervan moet gecontroleerd worden. Degene die de bankgegevens van de crediteur invoert hoort niet te behoren tot de crediteurenadministratie. De crediteurenlijst moet bewaakt worden.
Handmatige girale betalingsopdrachten: overschrijvingsformulieren, acceptgiro’s, verzamelopdrachten.
Elektronisch bankieren:de crediteurenadministratie is gekoppeld aan internet bankieren.
Kasbetalingen: de kassier heeft alleen bewarende taak. Hij mag geen besluit nemen over de betaling.
Telefonische betaalopdrachten: spoedeisend, waarbij de bank de bevoegdheid natrekt.
Periodieke betalingen: speciaal betalingsregister, waarbij andere betalingen voor dezelfde prestaties voorkomen moeten worden.

Volgende artikel »


Gratis e-Boekhouden
XGratis Twinfield