Moneybird

Uitzonderingen in de wkr: auto van de zaak, boetes en wapens

Onder de werkkostenregeling worden vergoedingen en verstrekkingen door de werkgever aangewezen als eindheffingsbestanddeel. Als uitzondering op het vorenstaande zijn er ook situaties waarin het niet wenselijk is om het privévoordeel van een voorziening buiten beschouwing te laten. Een noodzakelijke voorziening kan een omvangrijk beloningselement bevatten, die naar maatschappelijke opvattingen wel tot het loon zou moeten behoren.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Uitgezonderd zijn vergoedingen en verstrekkingen ter zake of in de vorm van:

  • Een ook voor privédoeleinden ter beschikking gestelde auto, tenzij het voordeel toerekenbaar is aan buitengewone beveiligingsmaatregelen;
  • Een woning, tenzij het voordeel toerekenbaar is aan buitengewone beveiligingsmaatregelen of het huisvesting buiten de woonplaats ter zake van de dienstbetrekking betreft;
  • Geldboeten opgelegd door een strafrechter en geldsommen betaald aan een staat ter voorkoming van strafvervolging, bestuurlijke boeten en daarmee vergelijkbare buitenlandse boeten. Tot 1 januari 2015 gold dit enkel voor in Nederland opgelegde geldboeten;
  • Misdrijven ter zake waarvan de werknemer door een Nederlandse strafrechter bij onherroepelijke uitspraak is veroordeeld;
  • Misdrijven ter zake waarvan jegens de werknemer een onherroepelijk geworden strafbeschikking is uitgevaardigd;
  • Wapens en munitie;
  • Dieren die in verband met agressie niet mogen worden gehouden.

  Deze vergoedingen en verstrekkingen mogen niet als eindheffingsbestanddeel onder de werkkostenregeling gebracht worden. Bij buitengewone beveiligingsmaatregelen kan gedacht worden aan kogelvrij- of slagvast glas, deur- of vloerpantsering, doorrijbanden en dergelijke. De uitgezonderde bestanddelen blijven tot het loon van de werknemer behoren.

  De waarde van deze bestanddelen is relatief hoog en/of past niet goed in een forfaitaire regeling. De lijst met dergelijke uitzonderingen moet echter beperkt blijven in het kader van de eenvoud.

  Uitzonderingen van de WKR in online boekhoudprogramma's

  In online boekhoudprogramma's zijn uitzonderingen in de werkkostenregeling niet direct bij te houden. Je kan wel afzonderlijke grootboekrekeningen maken voor kosten die onder de uitzonderingen vallen. Deze kosten moet je dan zelf beoordelen en boeken.

  Volgende artikel »

  Datum gepubliceerd: 26-12-2016 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'Uitzonderingen in de wkr: auto van de zaak, boetes en wapens'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  Uitzonderingen in de wkr zijn situaties waarin het niet wenselijk is om het privévoordeel van een voorziening buiten beschouwing te laten.


  Over de auteur van 'Uitzonderingen in de wkr: auto van de zaak, boetes en wapens'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.