ALGEMEEN
 WETTEN EN REGELS
 DE BOEKHOUDING
 UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
 JAARREKENING SAMENSTELLEN
 ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE
 WERKKOSTENREGELING
 AANGIFTE BTW/ OMZETBELASTING
WerkkostenregelingUitzonderingen in de wkr

Uitzonderingen in de wkr: auto van de zaak, boetes en wapens (2018)

Download hier je gratis boekhoudsoftware!

Onder de werkkostenregeling worden vergoedingen en verstrekkingen door de werkgever aangewezen als eindheffingsbestanddeel. Als uitzondering op het vorenstaande zijn er ook situaties waarin het niet wenselijk is om het privévoordeel van een voorziening buiten beschouwing te laten. Een noodzakelijke voorziening kan een omvangrijk beloningselement bevatten, die naar maatschappelijke opvattingen wel tot het loon zou moeten behoren.

Uitgezonderd zijn vergoedingen en verstrekkingen ter zake of in de vorm van:

  • Een ook voor privédoeleinden ter beschikking gestelde auto, tenzij het voordeel toerekenbaar is aan buitengewone beveiligingsmaatregelen;
  • Een woning, tenzij het voordeel toerekenbaar is aan buitengewone beveiligingsmaatregelen of het huisvesting buiten de woonplaats ter zake van de dienstbetrekking betreft;
  • Geldboeten opgelegd door een strafrechter en geldsommen betaald aan een staat ter voorkoming van strafvervolging, bestuurlijke boeten en daarmee vergelijkbare buitenlandse boeten. Tot 1 januari 2015 gold dit enkel voor in Nederland opgelegde geldboeten;
  • Misdrijven ter zake waarvan de werknemer door een Nederlandse strafrechter bij onherroepelijke uitspraak is veroordeeld;
  • Misdrijven ter zake waarvan jegens de werknemer een onherroepelijk geworden strafbeschikking is uitgevaardigd;
  • Wapens en munitie;
  • Dieren die in verband met agressie niet mogen worden gehouden.

Deze vergoedingen en verstrekkingen mogen niet als eindheffingsbestanddeel onder de werkkostenregeling gebracht worden. Bij buitengewone beveiligingsmaatregelen kan gedacht worden aan kogelvrij- of slagvast glas, deur- of vloerpantsering, doorrijbanden en dergelijke. De uitgezonderde bestanddelen blijven tot het loon van de werknemer behoren. De waarde van deze bestanddelen is relatief hoog en/of past niet goed in een forfaitaire regeling. De lijst met dergelijke uitzonderingen moet echter beperkt blijven in het kader van de eenvoud.

Volgende artikel »Online geld verdienen
Tips
Begrippen
Downloads
Boekhoudprogramma's
Gratis e-Boekhouden
Twitter   Twitter
Adverteren?
Doneren
Links
Sitemap
Contact
Wie, wat, waar?
Nieuwsbrief
Copyright © 2018

Online boekhouden
15 maanden gratis!

Online boekhouden
1e jaar gratis

Online boekhouden
1e maand gratis

Online boekhouden
1e maand gratis


Succesvolboekhouden.nl is niet aansprakelijk voor onjuistheden op deze website en eventuele schade die te maken heeft met het gebruik van deze website. Raadpleeg een specialist, zoals een accountant of belastingadviseur, voor meer informatie. ONLINE BOEKHOUDEN
Nu gratis online boekhouden!
1. e-Boekhouden* (tip!)
2. Exact Online (tip!)
3. Visma eAccounting
4. Twinfield
5. Yoursminc
* 15 maanden gratis! ZOEKEN
Begrippen | Tips | Sitemap
XGratis e-Boekhouden