ALGEMEEN
 WETTEN EN REGELS
 DE BOEKHOUDING
 UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
 JAARREKENING SAMENSTELLEN
 ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE
 WERKKOSTENREGELING
 AANGIFTE BTW/ OMZETBELASTING
Administratieve organisatieVorderingen

Beschrijving van de administratieve organisatie van vorderingen

Leer het boekhouden met dit gratis programma!

Beschrijving van de administratieve organisatie van vorderingen en debiteuren. Een vordering ontstaat op het moment dat de prestatie tot stand komt, terwijl de contraprestatie later plaats vindt (debiteuren: registrerend en bewarend).

Werkzaamheden: vastleggen, incasso, registreren, aanmanen, afboeken bij oninbaarheid, toetsen van kredietwaardigheid, kredietbeleid, coördineren van klachten ed. Functiescheiding creëren tussen registreren en bewaren.

Debiteurenbeleid maakt deel uit van het financieringsbeleid (liquiditeit, solvabiliteit). Meer afzet betekent meer leverancierskrediet verstrekken. Informatie: ontstaan- en vervaldatum, achterstand, contracten, betaalgedrag, ouderdom, dubieuze posten. Debiteurenadministratie kan de volgende info leveren: cash flow, omzet per afnemer, brutowinst, kortingen, retouren en creditnota’s, betalingsverplichtingen, emballage, stand van contracten, klachten. Registratie per debiteur, in chronologische volgorde of per factuurnummer.

Indelingscriteria:
- naar karakter en herkomst: handelsvorderingen, op dochterondernemingen, op afnemersgroep, naar transactiesoort.
- geografische spreiding: binnenland, buitenland.
- naar valuta.
- naar vervaltermijn.
- naar betaalwijze.

Traditionele afrekenmethoden:
- bankoverschrijving/acceptgiro: er wordt een overschrijvingsdocument uitgereikt. De gegevens kunnen voorgedrukt zijn of worden ingevuld door de betaler. De verwerking kan ook automatisch of handmatig.
- automatische incasso: binnenkomende betalingen hebben een planmatiger verloop. De debiteur moet hiervoor een machtiging hebben afgegeven. Bankrekeningnummers moeten goed geautoriseerd zijn. Debiteuren hebben het recht van storneren, ook kunnen ze de machtiging intrekken. Voordelen voor incassant: geen overschrijding van betalingstermijn, betalingen worden op uniforme wijze ontvangen, minder dubieuze debiteuren. Voordelen voor debiteur: niet tijdrovend, betalingen worden niet vergeten ivm boetes/interest of het niet meer ontvangen van de prestatie. Nadeel voor debiteur: geen goede beheersing.
- kwitanties:
- betalingen via internet:

Door goed debiteurenbeheer worden de financieringskosten verlaagd, het werkkapitaal wordt verlaagd, de liquiditeit is beter te voorspellen, bewaart de waarde van de vorderingen (ouderdom). Er dienen aanmaningen verstuurd te worden. Een debiteur benaderen kan op verschillende manieren.

De debiteurenpositie wordt bewaakt door een onafhankelijke functionaris die kijkt of alles juist is geboekt (positieve controle) en of alles is geboekt (negatieve controle). Ook het afboeken van oninbare vorderingen dient niet te geschieden door de debiteurenadministratie. Controle kan ook door afloopcontrole (waarbij oninbaarheid aan het licht komt) of een saldoverklaring van de debiteur.

Volgende artikel »Online geld verdienen
Tips
Begrippen
Downloads
Boekhoudprogramma's
Gratis e-Boekhouden
Twitter   Twitter
Adverteren?
Doneren
Links
Sitemap
Contact
Wie, wat, waar?
Nieuwsbrief
Copyright © 2018

Online boekhouden
15 maanden gratis!

Online boekhouden
1e jaar gratis

Online boekhouden
1e maand gratis

Online boekhouden
1e maand gratis


Succesvolboekhouden.nl is niet aansprakelijk voor onjuistheden op deze website en eventuele schade die te maken heeft met het gebruik van deze website. Raadpleeg een specialist, zoals een accountant of belastingadviseur, voor meer informatie. ONLINE BOEKHOUDEN
Nu gratis online boekhouden!
1. e-Boekhouden* (tip!)
2. Exact Online (tip!)
3. Visma eAccounting
4. Twinfield
5. Yoursminc
* 15 maanden gratis! ZOEKEN
Begrippen | Tips | Sitemap
XGratis e-Boekhouden