Gratis Snelstart

Beschrijving administratieve organisatie van vorderingen

Beschrijving van de administratieve organisatie van vorderingen en debiteuren. Een vordering ontstaat op het moment dat de prestatie tot stand komt, terwijl de contraprestatie later plaats vindt (debiteuren: registrerend en bewarend).

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Werkzaamheden: vastleggen, incasso, registreren, aanmanen, afboeken bij oninbaarheid, toetsen van kredietwaardigheid, kredietbeleid, coördineren van klachten ed. Functiescheiding creëren tussen registreren en bewaren.

  Debiteurenbeleid maakt deel uit van het financieringsbeleid (liquiditeit, solvabiliteit). Meer afzet betekent meer leverancierskrediet verstrekken. Informatie: ontstaan- en vervaldatum, achterstand, contracten, betaalgedrag, ouderdom, dubieuze posten. Debiteurenadministratie kan de volgende info leveren: cash flow, omzet per afnemer, brutowinst, kortingen, retouren en creditnota’s, betalingsverplichtingen, emballage, stand van contracten, klachten. Registratie per debiteur, in chronologische volgorde of per factuurnummer.

  Indelingscriteria

  Indelingscriteria:

  • naar karakter en herkomst: handelsvorderingen, op dochterondernemingen, op afnemersgroep, naar transactiesoort.
  • geografische spreiding: binnenland, buitenland.
  • naar valuta.
  • naar vervaltermijn.
  • naar betaalwijze.

  Afrekenmethoden vorderingen

  Traditionele afrekenmethoden:

  • bankoverschrijving/acceptgiro: er wordt een overschrijvingsdocument uitgereikt. De gegevens kunnen voorgedrukt zijn of worden ingevuld door de betaler. De verwerking kan ook automatisch of handmatig.
  • automatische incasso: binnenkomende betalingen hebben een planmatiger verloop. De debiteur moet hiervoor een machtiging hebben afgegeven. Bankrekeningnummers moeten goed geautoriseerd zijn. Debiteuren hebben het recht van storneren, ook kunnen ze de machtiging intrekken. Voordelen voor incassant: geen overschrijding van betalingstermijn, betalingen worden op uniforme wijze ontvangen, minder dubieuze debiteuren. Voordelen voor debiteur: niet tijdrovend, betalingen worden niet vergeten ivm boetes/interest of het niet meer ontvangen van de prestatie. Nadeel voor debiteur: geen goede beheersing.
  • kwitanties:
  • betalingen via internet:

  Door goed debiteurenbeheer worden de financieringskosten verlaagd, het werkkapitaal wordt verlaagd, de liquiditeit is beter te voorspellen, bewaart de waarde van de vorderingen (ouderdom). Er dienen aanmaningen verstuurd te worden. Een debiteur benaderen kan op verschillende manieren.

  De debiteurenpositie wordt bewaakt door een onafhankelijke functionaris die kijkt of alles juist is geboekt (positieve controle) en of alles is geboekt (negatieve controle). Ook het afboeken van oninbare vorderingen dient niet te geschieden door de debiteurenadministratie. Controle kan ook door afloopcontrole (waarbij oninbaarheid aan het licht komt) of een saldoverklaring van de debiteur.

  Vorderingen registreren in het beste boekhoudprogramma

  In het beste online boekhoudprogramma kun je vorderingen eenvoudig registreren. Ook kan je er in bijhouden welke vorderingen al wel ontvangen zijn en welke nog openstaan.

  Volgende artikel »

  Datum gepubliceerd: 26-12-2016 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'Beschrijving administratieve organisatie van vorderingen'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  Beschrijving van de administratieve organisatie van vorderingen en debiteuren. Bij een vordering vindt de tegenprestatie later plaats.


  Over de auteur van 'Beschrijving administratieve organisatie van vorderingen'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.