De nieuwe iPhone 13 Pro met 5G van Vodafone

Loonbegrip in de werkkostenregeling: definitie van loon

De definitie van loon is als volgt: loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking. Hierdoor vallen alle voordelen die een werknemer geniet uit de dienstbetrekking onder het loonbegrip.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Het tweede deel van deze zin is met de introductie van de werkkostenregeling toegevoegd. Het was namelijk niet vanzelfsprekend dat vergoedingen of verstrekkingen tot het loon behoorden. Naar algemene maatschappelijke opvattingen is bedrijfsfitness op de werkplek bijvoorbeeld geen beloningsvoordeel. Toch behoort een voordeel, dat niet als beloning wordt ervaren, in beginsel tot het loon, omdat het redelijkerwijs kan worden toegerekend aan de dienstbetrekking (oorzakelijkverbandcriterium). Er moet echter wel sprake zijn van een voordeel die de draagkracht van de werknemer verhoogt (voordeelcriterium). Voorzieningen zonder voordeel voor de werknemer vormen geen loon en blijven onbelast.

  Voordelen uit persoonlijke relatie

  Dit betekent echter niet dat al hetgeen de werknemer van de werkgever krijgt als loon gezien wordt. Er moet een voldoende oorzakelijk verband zijn tussen het voordeel en de dienstbetrekking. Tussen de werkgever en werknemer kan namelijk ook een andere, persoonlijke relatie zijn, waaruit een voordeel kan komen. Hierbij valt te denken aan voordelen uit wellevendheid, sympathie en dergelijke.

  Voorbeelden hiervan zijn een rouwkrans van de werkgever of een fruitmand aan een zieke werknemer. Deze voordelen vallen buiten het loonbegrip en kunnen dus onbelast vergoed of verstrekt worden. De Belastingdienst neemt aan dat geen sprake is van loon als een werkgever zijn werknemer iets geeft in situaties waarin ook anderen dat plegen te doen bij de betreffende gelegenheid. Daarbij mag het niet gaan om geld of waardebonnen en de factuurwaarde (inclusief omzetbelasting) mag niet hoger zijn dan € 25.

  Loonkosten in online boekhoudprogramma's

  In online boekhoudprogramma's zijn de loonkosten en andere verstrekkingen eenvoudig te verwerken. Boek de voordelen uit persoonlijke relatie op een afzonderlijke grootboekrekening om deze inzichtelijk te maken voor de werkkostenregeling.

  Volgende artikel »

  Gepubliceerd op: 26-12-2016 | Bijgewerkt op: 16-10-2021 | Door:

  Deel 'Loonbegrip in de werkkostenregeling: definitie van loon'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  Het loonbegrip in de wkr: al hetgeen uit een dienstbetrekking wordt genoten, alsmede hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking.

  e-Boekhouden
  15 maand gratis
  Exact Online
  1 maand gratis
  eAccounting
  12 maand gratis