succesvolboekhouden.nl
Gratis Exact boekhouden
WerkkostenregelingLoonbegrip in de werkkostenregelingGebruikelijkheidstoets wkr

Gebruikelijkheidstoets: niet in belangrijke mate hoger dan gebruikelijk (2020)

Als voorwaarde geldt dat vergoedingen en verstrekkingen niet in belangrijke mate (>30%) hoger mogen zijn dan, in voor het overige overeenkomstige omstandigheden, gebruikelijk is. Het bedrag boven deze grens is loon van de werknemer.

Daarbij wordt gekeken naar de soort vergoeding en verstrekking, de waarde en welke werknemers de vergoedingen en verstrekkingen wel of juist niet krijgen. De voorwaarde is er op gericht om oneigenlijk gebruik te beperken.

De Belastingdienst kan extreme situaties bestrijden. Daarbij kan gedacht worden aan een werkgever die nog veel forfaitaire ruimte heeft en dat aan één enkele werknemer toekent, waardoor zijn belastbaar loon fors daalt. Ook de situatie dat de werkgever al boven zijn forfaitaire ruimte komt, maar met een werknemer met een hoog inkomen afspraken maakt om belast loon om te ruilen voor eindheffingsbestanddelen, wordt als voorbeeld van een extreme situatie gegeven. In de praktijk hanteert de Belastingdienst bij de beoordeling van het gebruikelijkheidscriterium een doelmatigheidsgrens van € 2.400 per werknemer per jaar. Het wordt niet gebruikelijk geacht om bedragen hoger dan deze grens als eindheffingsbestanddeel aan te wijzen.

Volgende artikel »


Gratis e-Boekhouden
XGratis Exact Online