succesvolboekhouden.nl
Gratis e-Boekhouden
WerkkostenregelingWaarde van de verstrekking in de wkrForfaitaire waarderingen in de wkr

Forfaitaire waardering: vast bedrag voor vergoeding en verstrekking (2020)

Forfaitaire waarderingen in de werkkostenregeling betreffen een door de wet voorgeschreven waardering van aangewezen vergoedingen en verstrekkingen.

De waarde van volgende voorzieningen die gebruikt of verbruikt worden op een werkplek wordt gesteld op de daarbij vermelde bedragen:

Voorzieningen die geheel of gedeeltelijk gebruikt of verbruikt worden op een werkplek
De waarde van dergelijke maaltijden wordt gesteld op € 3,20. Hieronder vallen alle vormen van maaltijd, zoals ontbijt, lunch of diner. De waarde is lager dan het bedrag dat een werknemer gemiddeld op de werkplek besteedt aan een maaltijd.

De waarde van huisvesting en inwoning op de werkplek wordt gesteld op € 5,40 per dag. Hierbij gaat het niet om het genot van een in het kader van de dienstbetrekking ter beschikking gestelde woning. Het gaat om huisvesting op een plaats waar de werknemer niet woont, maar in het kader van zijn werkzaamheden verblijft. Hierbij valt te denken aan verblijf aan boord van een schip, boorplatform of in een kermiswagen. De verstrekking van energie, water en bewassing valt ook onder deze bepaling. Verstrekte maaltijden vallen niet onder deze bepaling.

Een ter beschikking gestelde woning
De waarde van het genot van een in het kader van de dienstbetrekking ter beschikking gestelde woning, waarvan het gebruik voor de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking is vereist, wordt gesteld op de waarde in het economische verkeer van dat genot, met een maximum van 18% van het voor de werknemer op jaarbasis geldende loon bij een overeengekomen arbeidsduur van 36 uur per week. De werknemer moet zijn werkzaamheden vanuit de dienstwoning verrichten en kan redelijkerwijs niet afzien van gebruik van de ter beschikking gestelde woning. Hierbij valt te denken aan de woning voor een portier, brugwachter of pastor.

Volgende artikel »


Gratis e-Boekhouden
XGratis Exact Online