succesvolboekhouden.nl
Gratis Exact boekhouden
WerkkostenregelingEindheffing in de wkrAfrekensystematiek eindheffing in de wkr

De te betalen belasting wordt aan het eind van het jaar bepaalt (2020)

Het aangeven en afdragen van loonbelasting over eindheffingsbestanddelen geschiedt per tijdvak, zoals per maand of per vier weken. De hoogte van het forfait is daarentegen afhankelijk van de totale loonsom over het gehele kalenderjaar. In de praktijk is het hierdoor niet eenvoudig om per aangiftetijdvak de forfaitaire ruimte te bepalen, omdat er gedurende het jaar allerlei wijzigingen in de loonsom kunnen optreden.

Ook zal het regelmatig voor komen dat een werkgever in de ene maand meer vergoedt en verstrekt dan in de andere maand. Hierbij valt te denken aan vakantiegeld, een dertiende maand of een grote kostenpost. Om hieraan tegemoet te komen hoeft een inhoudingsplichtige nog maar één keer per jaar vast te stellen wat zijn verschuldigde belasting is. Hierdoor zal het niet meer nodig zijn om per aangiftetijdvak de forfaitaire ruimte te bepalen.

De eventueel verschuldigde belasting kan na afloop van het jaar in één keer berekend en afgedragen worden en wel in het eerste aangiftetijdvak van het volgende jaar. Omdat op dat moment veelal de jaarrekeningen en samenhangende aangiften nog niet definitief zijn, kan de afrekening afwijken van de definitieve cijfers. Met dit nadeel is geen rekening gehouden. Ook is geen rekening gehouden met het feit dat werkgevers op het fiscale genietingsmoment al een keuze moeten maken tussen het aanwijzen als loon of als eindheffingsbestanddeel. Het blijft echter wel mogelijk om de belasting al eerder in gedeelten af te dragen.

Volgende artikel »


Gratis e-Boekhouden
XGratis Twinfield