ALGEMEEN
 WETTEN EN REGELS
 DE BOEKHOUDING
 UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
 JAARREKENING SAMENSTELLEN
 ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE
 WERKKOSTENREGELING
 AANGIFTE BTW/ OMZETBELASTING
WerkkostenregelingEindheffing in de wkrAfrekensystematiek eindheffing in de wkr

De te betalen belasting wordt aan het eind van het jaar bepaalt (2018)

Gratis boekhouden en facturatie van Exact Online!

Het aangeven en afdragen van loonbelasting over eindheffingsbestanddelen geschiedt per tijdvak, zoals per maand of per vier weken. De hoogte van het forfait is daarentegen afhankelijk van de totale loonsom over het gehele kalenderjaar. In de praktijk is het hierdoor niet eenvoudig om per aangiftetijdvak de forfaitaire ruimte te bepalen, omdat er gedurende het jaar allerlei wijzigingen in de loonsom kunnen optreden.

Ook zal het regelmatig voor komen dat een werkgever in de ene maand meer vergoedt en verstrekt dan in de andere maand. Hierbij valt te denken aan vakantiegeld, een dertiende maand of een grote kostenpost. Om hieraan tegemoet te komen hoeft een inhoudingsplichtige nog maar één keer per jaar vast te stellen wat zijn verschuldigde belasting is. Hierdoor zal het niet meer nodig zijn om per aangiftetijdvak de forfaitaire ruimte te bepalen.

De eventueel verschuldigde belasting kan na afloop van het jaar in één keer berekend en afgedragen worden en wel in het eerste aangiftetijdvak van het volgende jaar. Omdat op dat moment veelal de jaarrekeningen en samenhangende aangiften nog niet definitief zijn, kan de afrekening afwijken van de definitieve cijfers. Met dit nadeel is geen rekening gehouden. Ook is geen rekening gehouden met het feit dat werkgevers op het fiscale genietingsmoment al een keuze moeten maken tussen het aanwijzen als loon of als eindheffingsbestanddeel. Het blijft echter wel mogelijk om de belasting al eerder in gedeelten af te dragen.

Volgende artikel »Online geld verdienen
Tips
Begrippen
Downloads
Boekhoudprogramma's
Gratis e-Boekhouden
Twitter   Twitter
Adverteren?
Doneren
Links
Sitemap
Contact
Wie, wat, waar?
Nieuwsbrief
Copyright © 2018

Online boekhouden
15 maanden gratis!

Online boekhouden
1e jaar gratis

Online boekhouden
1e maand gratis

Online boekhouden
1e maand gratis


Succesvolboekhouden.nl is niet aansprakelijk voor onjuistheden op deze website en eventuele schade die te maken heeft met het gebruik van deze website. Raadpleeg een specialist, zoals een accountant of belastingadviseur, voor meer informatie. ONLINE BOEKHOUDEN
Nu gratis online boekhouden!
1. e-Boekhouden* (tip!)
2. Exact Online (tip!)
3. Visma eAccounting
4. Twinfield
5. Yoursminc
* 15 maanden gratis! ZOEKEN
Begrippen | Tips | Sitemap
XGratis e-Boekhouden