De nieuwe iPhone 13 Pro met 5G van Vodafone

De te betalen belasting wordt aan het eind van het jaar bepaalt

Het aangeven en afdragen van loonbelasting over eindheffingsbestanddelen geschiedt per tijdvak, zoals per maand of per vier weken. De hoogte van het forfait is daarentegen afhankelijk van de totale loonsom over het gehele kalenderjaar. In de praktijk is het hierdoor niet eenvoudig om per aangiftetijdvak de forfaitaire ruimte te bepalen, omdat er gedurende het jaar allerlei wijzigingen in de loonsom kunnen optreden.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Een keer per jaar

  Ook zal het regelmatig voor komen dat een werkgever in de ene maand meer vergoedt en verstrekt dan in de andere maand. Hierbij valt te denken aan vakantiegeld, een dertiende maand of een grote kostenpost. Om hieraan tegemoet te komen hoeft een inhoudingsplichtige nog maar één keer per jaar vast te stellen wat zijn verschuldigde belasting is. Hierdoor zal het niet meer nodig zijn om per aangiftetijdvak de forfaitaire ruimte te bepalen.

  Aangiftetijdvak van het volgende jaar

  De eventueel verschuldigde belasting kan na afloop van het jaar in één keer berekend en afgedragen worden en wel in het eerste aangiftetijdvak van het volgende jaar. Omdat op dat moment veelal de jaarrekeningen en samenhangende aangiften nog niet definitief zijn, kan de afrekening afwijken van de definitieve cijfers. Met dit nadeel is geen rekening gehouden. Ook is geen rekening gehouden met het feit dat werkgevers op het fiscale genietingsmoment al een keuze moeten maken tussen het aanwijzen als loon of als eindheffingsbestanddeel. Het blijft echter wel mogelijk om de belasting al eerder in gedeelten af te dragen.

  Volgende artikel »

  Gepubliceerd op: 26-12-2016 | Bijgewerkt op: 16-10-2021 | Door:

  Deel 'De te betalen belasting wordt aan het eind van het jaar bepaalt'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  Een inhoudingsplichtige hoeft één keer per jaar vast te stellen wat zijn verschuldigde belasting is. De belasting kan in één keer afgedragen worden.

  e-Boekhouden
  15 maand gratis
  Exact Online
  1 maand gratis
  eAccounting
  12 maand gratis